Adamcı Yaklaşımlara Devam Mı Edilecek?

0
276

“Adama göre atama” veya “işe alma” yıllardır ülkemizde gelenek haline gelmiştir. Akrabası, tanıdığı olmayan birçok kişi bu haksızlıkla karşı karşıya kalmış, eşitlik ve adaletten uzak, liyakat sistemine aykırı bu durumdan dolayı mağdur olmuş veya mağdur edilmişlerdir.

Bu gelenek ne yazık ki bu hükümetin Eğitim Bakanlığında da bozulmamış, Nisan ayında “Kişiye Özel” gibi görünen sadece 3 branşta atama talep edilmiştir. Bakanlık tarafından talep edilen bu kadroları Kamu Hizmeti Komisyonu da her nasılsa uygun bulmuş, atamaları yapmıştır.

KTOEÖS olarak soruyoruz:

  • Söz konusu ihtiyaçlar kim veya kimlerle belirlenmiştir?
  • Bu ihtiyaçlara Bakanlık mı karar vermiştir?
  • Ocak – Şubat aylarından itibaren emekliye ayrılan 5 öğretmen yerine atama bekleyen öğretmenler sırada beklerken, bu öğretmenleri yok sayıp, bunların dışında olan 3 branş seçerek atama kararı almak eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Bu adaletli bir yaklaşım mıdır?
  • Atama kararını öğrendiğimiz günden beridir sendika olarak Sayın Bakan ve yetkililerle görüştük. Bu adaletsizliği ortaya koyup bunu ortadan kaldıracak adımların atılmasını talep ettik. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen neden hiçbir adım atılmamıştır? Zamana mı oynanmaktadır? Bundan sonra atılacak adımlar seçim yasakları bahanesine takılır mı?

Göreve geldiği gündem beridir Sayın Bakanı ve Bakanlık Yetkililerini gelenek haline getirilmiş, gerek kayıt kabul tüzüğü ve diğer tüzüklerle ilgili yapılan uygulamalar, gerekse yasaların hiçe sayılmasıyla ilgili durumları KTOEÖS olarak ortaya koymaya çalıştık. Tedbir alınması, yapılmakta olan hatalara son verilmesi çağrısı yaptık.

Bir kez daha tekrar ediyoruz:

Yasa, Tüzük Tanımaz, Etik Dışı, Eşitlik İlkesine Aykırı, Haksız Yaklaşım ve

Uygulamalara İvedilikle Son Verilmeli,

Hukuksuzluk, Haksızlık Gelenekselleştirilmemelidir!

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)