8 Mart Mücadele Günü

0
144

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Mücadele Günü ülkemizde kadın – emek – haklar bağlamında farkındalığın çeşitli etkinliklerle yükseltildiği bir mücadele günüdür.

 

8 Mart 1857 tarihinde tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin çıkan bir yangınla hayatlarını kaybetmeleri, tüm dünyada emekçi kadınların uyanışı haline gelmiştir. Clara Zetkin’in önerisiyle Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasının kabul edilmesi ve ardından 16 Aralık 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda “Dünya Emekçi Kadınlar Mücadele Günü” olarak kabul edilmesiyle başlatılan hareket, bugün dünyanın her yerinde sönmeyen bir meşale gibi yanmaya devam ediyor.

 

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası olarak her yıl 8 Mart Mücadele Gününde tüm üyelerimizi ve halkımızı bilinçlendirmeye, farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler yapıyoruz.

 

Ülkemizde çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri 8 Mart’ta farkındalığa yönelik etkinlikler gerçekleştirmektedir. Ancak “Kadın Emeği” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konularında istenilen değişimi sağlamada tüm paydaşların birlikte mücadele etmesi gerektiği su götürmez bir gerçektir.

 

Kadınların aile yaşamına, ekonomik ve sosyal yaşama katılmasında, her türlü ayrımcılığın önlenmesi için “Kadınların İnsan Hakları Sözleşmesi” olarak tanımlanan CEDAW ile “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” önemli birer belgedir. Ülkemizdeki yasal düzenlemelerde bu sözleşmeler temel alınmalı ve uygulanmalıdır. Yasal düzenlemelerin önemli olduğu kadar, nasıl bir insan yetiştirdiğimizin de sorgulanması gerekmektedir. Toplumsal hayatta kadının daha özgür, daha adil ve eşitlikçi bir anlayışla var olabilmesinde, ailede ve eğitim – öğretim kurumlarında verilen eğitimin rolü yadsınamazdır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bağlamında eğitim-öğretimin her kademesinde müfredatların yeniden düzenlenmesi bir gerekliliktir. Milli Eğitim Bakanlığı-Okul-Aile üçgeninde, ailelerin de eğitici programlarla bilinçlendirilmesi çocuk ve gençlerin daha iyi yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır.

 

Özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması, yasaların sendikalaşmaya yönelik olarak düzenlenmesi taleplerimiz arasındadır. Kadın emeğinin değerli olduğu, özel sektörde çalışan kadınlarımızın haklarını arama ve haklarının korunması ancak sendikalı bir iş yaşamıyla mümkündür.

 

Çalışan kadınların iş yaşamının her kademesine özellikle yönetsel kademelere daha aktif katılmalarını, anne olduktan sonra da devam ettirebilmeleri için 0-4 yaş çocukların bakımına olanak veren birimlerin devlet eliyle sağlanması gerekmektedir. Bunun yanında doğum izinleri (hamilelik ve doğum) süresi ödenekli toplam 16 hafta olarak düzenlenmeli (Anne ve bebek sağlığı ile eğitimdeki kayıplar dikkate alınarak kadın öğretmenlerin doğum öncesi 6 hafta, doğum sonrası izin süreleri 10 haftaya çıkarılmalı) ve talep edilmesi halinde eşlere de 15 güne kadar izin hakkı verilmelidir.

 

Sosyal Güvenlik Yasasıyla ortadan kaldırılan yıpranma paylarının kadının görünmeyen emeği dikkate alınarak tekrardan iade edilmesi gerekmektedir.

 

Her türlü şiddete maruz kalan canlıların yasalarca korunmasına yönelik düzenlemeler yapılması, özellikle şiddete maruz kalmış kadınların korunması amacıyla, her ilçede bir kadın sığınma evinin devlet eliyle açılması bir gerekliliktir. Şiddete maruz kalan kadın ve çocukların, sosyal yaşamda var olabilmesi için  Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı birimlerin gereken yardım ve psikolojik desteği sağlaması elzemdir.

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Mücadele Günü’nde eğitimin önemine vurgu yapmak amacıyla, “Kadının Özgürleşmesindeki Etkenler” konulu panel 7 Mart Salı günü, saat 18:00’de KTOEÖS salonunda gerçekleştirildi.

 

8 Mart Bugün 17:15’te Pronto Çemberinden Ledra Palas’taki Dayanışma Evine yürüyecek ve iki toplumlu etkinliklerle 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar gününde bir kez daha eşitlik, adalet ve özgürlük uğrunda mücadele eden kadınları selamlayacağız.

Temennimiz eşit ve özgür bir toplumda var olabilmektir…

Tüm üyelerimizi bekleriz.

 

Selma EYLEM

Mali Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)

 

Kadının Özgürleşmesinde Etkenler Paneli