52. OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

0
492

Değerli Öğretmenler ve Eğitim Çalışanları,

Sendikamız KTOEÖS’ün 52. Olağan Genel Kurulu 21 Mart 2020 Cumartesi saat 09:30’da Lefkoşa Merkez Binamızın Üst Salonu’nda yapılacaktır.

21 Mart 2020 tarihinde tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca nisap sağlanmazsa Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2020 Cumartesi aynı yer, saat ve gündemle gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Gündem:

  • Yoklama ve açılış
  • Başkanlık divanının oluşturulması.
  • Açılış konuşması
  • Faaliyet raporunun sunumu ve aklanması.
  • Mali raporun sunumu ve aklanması.
  • İdari organların seçimi, tüzük değişikliği ve yönetim kuruluna grev dahil her türlü direnme yetkisinin verilmesiyle ilgili oylama.
  • Kapanış

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu a.