Göç Yasasında Seçim Yasağı Öncesi Giderayak Değişiklik

0
790

6 Mart 2020 Cuma günü 11:00’de KTOEÖS merkez Lefkoşa binamızda KTOEÖS ve KTÖS olarak “Hükümetin Göç Yasasında seçim yasağı öncesi giderayak değişiklik yapması ve kamu çalışanları arasındaki eşitsiz ve adaletsizliği daha da artırması” konusunda ortak basın toplantımız gerçekleşti.

Basın açıklamasının tam metni: 

UBP-HP hükümeti seçim yasağına 2 gün kala giderayak göç yasasında değişiklik yapmıştır. Değişiklik yasa tasarısı hazırlanırken öğretmen sendikaları görüşmelere çağrılmamış görüşleri alınmamıştır. Öğretmenlerin de içinde olduğu göç yasasıyla ilgili değişiklik tasarısının kapalı kapılar ardında hazırlanması ve yangından mal kaçırırcasına geçirilmesi UBP-HP hükümetinin seçime yönelik bir yatırımı gibi görünmektedir. Bu icraat demokratik katılımcılık ilkesinden ve etik değerlerden uzaktır.

Yapılan değişiklikler ve düzenlemelerle bazı kesimlerin göç yasası kapsamından çıkarılması öğretmenlerin ise yok sayılması kabul edilebilir değildir.

Çalışanlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan Göç yasasında yapılan değişiklikler eşitsiz ve adaletsiz durumu gidermek bir yana daha da derinleştirmiştir. Bu nedenle, göç yasasına bağlı öğretmenlerimiz bu yasa öncesi haklara sahip olan öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olmalıdır. Buna göre;

  1. Göç yasası kapsamında olan öğretmenlerimizin göç yasası kapsamında olmayanlarla barem topuna gelme süreleri, yani kıdemli olma süreleri aynı olmalıdır.
  2. Ortadan kaldırılan kıdemli (barem topuna gelmiş) öğretmen tahsisatı göç yasası kapsamında olan öğretmenlere de verilmelidir.
  3. Göç yasasıyla gasp edilen A ve B öğretmen olma hakkı bu yasa kapsamında olan öğretmenlere de verilmelidir.
  4. İkinci üniversite okumuş göç yasası kapsamındaki öğretmenlerin de göç yasası öncesi öğretmenlere verildiği gibi barem artışı alma hakkı sağlanmalıdır.
  5. Terfilerde göç yasasında düzenlemesi yapılmamış barem düzenlemesi öğretmenler için de yapılmalıdır.
  6. Özel okullarda alanıyla ilgili öğretmenlik yapan öğretmenlerin kamuya girdikten sonraki yılları hizmetten sayılmalıdır.
  7. Tüm öğretmenleri tek yasa altında toplamak için adımlar atılmalıdır

Hükümet bunlarla ilgili yasa değişiklik çalışmalarını

20 Mart 2020 tarihine kadar yapmalıdır.

Aksi takdirde, öğretmeni yok sayan, göç yasasında eşitsizlik ve adaletsizliğe mahkum eden bu anlayışı ortadan kaldıracak herhangi bir çalışma yapmazsa her türlü eylem hakkımızı kullanacağımızı bilmelidir.

 

Selma EYLEM                                                      Şener ELCİL

KTOEÖS Başkanı                                             KTÖS Genel Sekreteri