2013’de vergi adaletsizliği devam edecek

0
82

AKP-UBP eli ile uygulamaya konan, dayatma ekonomik paketler, ülkede ekonomik istikrar sağlayacağı yerde, ülkemizi uçuruma götürmüştür. Akaryakıta, elektriğe, gaza ve temel gıda maddelerine yapılan zamlar yanında özelleştirme yasalarıyla Kıbrıs Türk Halkı yok oluşa sürüklenmektedir.

Bütün bunların yanında Devlet Planlama Örgütünün (DPÖ) uyduruk hayat pahalılığı verileri ithal ettiğimiz enflasyon değerlerini dahi yansıtmamaktadır. Ocak 2009 tarihinde 104,58 olan HP. Endeks değeri DPÖ verilerine göre 133,48 değerine ulaşmıştır. Bu rakamlara göre Ocak 2009 – Aralık 2012 toplam enflasyonunun %27,63 olduğunu görmekteyiz. Bu rakamlar ortada iken, toplumun tüm kesimlerinin inanç göstermediği devlet planlama örgütünün 4 yıllık enflasyon rakamları bile maaşlara yansıtılmazken hükümet edenlerin maaşlar gerilemedi iddiaları toplumun tüm kesimlerine söyledikleri yalanlardan biri olmaktan öteye gitmemektedir. Sonuç olarak bu gelinen aşamada AKP’nin emir kulu olan UBP hükümeti devlet çalışanlarının ücretlerini Türkiye’nin gerisine düşürmüştür. Nominal (rakamsal) gerilemenin ötesinde Ülkemizdeki gıda ve giyim gibi insan yaşamının temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek fiyatları da göz önüne aldığımız zaman durumun vehameti ortaya çıkmaktadır. 

Yalan-yanlış enflasyon rakamları yetmezmiş gibi UBP hükümeti %27,63 oranındaki 4 yıllık toplam DPÖ enflasyon rakamlarına rağmen vergi dilimlerini bu dönemde sadece 1 kez %5 -10 arasında genişletmiştir. Kişisel muafiyetler ise hiç düzenlenmemiştir. Bir önceki dönemde kişisel muafiyet asgari ücretin %110’u iken 2012 sonu itibariyle %95 seviyesine gelmiştir. İçinde bulunduğumuz 2013 yılında vergi muafiyetleriyle ilgili olarak da hiçbir çalışmanın yapılmadığı ve az kazanandan çok vergi alınarak vergi adaletsizliğinin derinleştiriliceği görülmektedir. Asgari ücreti lütfedip 60 TL artırılacağı söylenmektedir. Bunun sonrasında da kişisel muafiyet oranı %91’e düşecektir. Kısacası vergi yükünü kimlerin çekeceği vergi listelerindeki komik diye nitelendirebileceğimiz rakamlardan sonra bir kez daha teyit edilmiştir.

2013 yılında devletin harçlara yaptığı zamların da enflasyon rakamlarının üzerinde olması her türlü vergi adaletsizliğiyle insanımızın yoksullaştırılıp açlığa mahkûm edilmesine devam edileceğinin bir göstergesidir. Türkiye’de ne varsa size de getireceğiz açıklamalarından bize fakirlik düşmüştür.

 

 

        Vedat TEK

KTOEÖS Mali Sekreteri