12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü

0
386

Dünya Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü’nde çocuk işçiliğinin temelinde yatan yoksulluğa karşı mücadele çağrısında bulunulmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği kapsamında çocuk satışı ve kaçırılması, çocukların zorla silah altına alınmaları, çocukların fuhuşa veya pornografiye yöneltilmeleri veya bu amaçla kullanılmaları, yasa dışı faaliyetler için çocuk temini ve çocuklara zarar verecek başka işler yer almaktadır.

Çocuk işçiliğiyle ilgili en son ILO raporunda belirtildiğine göre 126 milyon çocuk güvenliklerini, sağlıklarını ve gelişimlerini engelleyici nitelikte tehlikeli işlerde çalışmaktadır. Çoğunluğu okul dışı olmak üzere kız çocuklar, annesi ve/veya babası olmayanlar, etnik gruplara ve azınlıklara mensup olanlar ve sokakta yaşamaya itilmiş çocuklar sömürüye en açık olanlardır.

Eğitim çocuklar için güvenli bir ortam sağlamaktadır. Yoksul topluluklarda yaşayan çocuklara eğitim imkânları sunulması, çocuk işçiler ve marjinal konumdaki diğer çocuklar için esnek ve kaynaklarla destekli eğitim programları hazırlanması ve ilköğretim okullarında harçların kaldırılması, çocuk işçiliğiyle sonuçlanabilecek koşulların engellemenin yollarıdır.

 

Ancak, son yıllarda eğitime erişimin sağlanması ve çocuk işçiliğinin azaltılması alanlarında sağlanan ilerlemelerin önünde son küresel mali ve ekonomik kriz durmaktadır.