Yunanistan’da Kamusal Eğitimi kurtarmak için acil hareket çağrısı

0
107

Eğitim Enternasyonali (EI) ve Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE), EI Avrupa bölgesinde Yunanistan’da Kamusal Eğitimin desteklenmesi için tüm üye örgütlere çağrıda bulunmaktadır. 

Yunanistan’da EI üyesi Ortaöğretim Devlet Okulu Öğretmenleri (OLME) 12 Ağustos tarihine kadar 5.205 imzaya ulaşan online bir kampanya başlatmıştır. Bu imza kampanyasının 7.500 imzalaya ulaştırılması hedeflenmektedir.

Yunanistan’daki öğretmenlerin desteğinize ihtiyacı var!

 

Durum Özeti

 

Yunanistan’a dayatılan görülmemiş kemer sıkma tedbirleri eğitim ve toplumun bütününe trajik sonuçlar doğurmuştur. Yunan hükümeti Troyka, Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu taleplerini yerine getirmek için refah devletini ve demokrasiyi yok ediyor. 

Önerilen yeni yasaya göre, Yunan hükümeti 2.500 öğretmeni görevlerinden uzaklaştırarak (OLME başkanı, Themis Kotsifakis dahil) önce temel yasal maaşlarının yüzde 75’ini 8 aylık bir süreç boyunca ödeyecek, daha sonra otomatik olarak işlerine son verecektir. Buna ek olarak, 5.000 orta öğretim öğretmeni ilköğretime aktarılacak ve 2.000 kadarı da yönetim birimlerine kaydırılacak. İlk ve orta öğretimde oluşan iş kayıplarını telafi etmek için ise 10.000 geçici sözleşme öngörülmekte.

 

“Ani ölüm” olarak adlandırılan süreçte meslek liseleri ve okullar, öğretmenlerin bir bölümünün işten çıkarılmasıyla bu süreçten olumsuz etkilenecek. Yeni yasaya göre, 

üç sektörden oluşan Yunan Mesleki Eğitimini; sanat, kozmetik ve sağlık, hükümet yok edecektir. Bu da demek oluyor ki Eylül ayında 20.000 öğrenci tercihte bulundukları mesleki lise ve okullarındaki bölümlerin kapanmasıyla açıkta kalacak. Hükümet, daha sonra ise ülkenin mesleki orta öğretiminin büyük bir bölümünü özel sektöre teslim edecektir. 

 

Öğretmenlerin görevlerinin askıya alınması ve işten çıkarmalar gibi önlemlerin Eylül ayında artması beklenmektedir. 

 

Yunanlı öğretmenlerin talepleri şunlardır:

– Hiçbir öğretmenin görevinin askıya alınmaması veya ilişkisinin kesilmemesi;

– Hiçbir öğrencinin tercihte bulunduğu kamusal mesleki eğitimin dışında bırakılmaması;

– Hükümetin görevlerin askıya alınması ve işten çıkarma politikasını durdurması.

 

Yunanlı Öğretmenlerle EI Dayanışması

 

EI ve ETUCE üye kuruluşları olan Yunan öğretmenler ve sendikalarına tam destek vermekte ve dayanışma içerisinde hareket etmektedir. – OLME, DOE (Yunanlı İlköğretim Öğretmenler Federasyonu) ve POSDEP (Üniversite Öğretmenleri Dernekleri Yunan Federasyonu) – devlet okulları ve mesleki eğitimi korumalarındaki mücadelelerinde yalnız değildir. 

 

Bizler, Yunan Hükümetine ekonomik kriz döneminde kaliteli kamusal eğitim sisteminin sürdürülebilir gelecek için en önemli araç olarak kullanılabileceğini hatırlatırız. Bu nedenle, Yunan hükümetinin mesleki eğitim sektöründen binlerce öğretmeni görevden çıkarma girişimlerini geri çekme çağrısında bulunmaktayız. 

 

Yunan meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olmanızdan ve destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.

 

İmza kampanyasına destek vermek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

 

http://www.avaaz.org/en/petition/SAVE_PUBLIC_EDUCATION_IN_GREECE_NOT_ONE_TEACHER_OR_STUDENT_LESS_ACT_NOW_LATER_MEANS_NEVER/?email