İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak liderlere iş birliği ve müzakerelerin başlama çağrısı yapıldı

0
62

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi temsilcileri olarak 11 Haziran Perşembe günü sabah 11:30’da, Ledra Palace kapısında bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı’ya geçiş kapılarının açılması talebini içeren mektub takdim edildi.

Mektupta, koronavirüs salgını nedeniyle başgösteren ekonomik ve sosyal sıkıntıların giderilmesi için tüm konularda iki tarafın iş birliği yapması çağrısı da yapıldı.

Mektubun tam metni:

Ekselansları,

Covid-19 salgınının yarattığı zorlukların ve bu olağandışı koşulların beraberinde getirdiği ekonomik, sosyal ve insani etkilerin üstesinden gelmek için iki toplum arasında kurulacak etkili işbirliğinin gerekliliğini defalarca vurguladık. Şu aşamada, tüm konulara yönelik iki toplumlu işbirliğinin yapılandırılarak somut hale gelmesi çok daha aciliyet kazanmıştır.

İki Lider arasında gerçekleşen son istişareler bize umut vermiştir. İnsanların iş, eğitim, sağlık hizmetlerine ulaşım ve aileleri ile yeniden bir araya gelme amacıyla geçişlerine izin verilmesini içerecek bir anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktayız. Ayrıca, sağlık uzmanlarının biraraya gelerek salgının tüm Kıbrıs’taki durumunu değerlendirmesini de memnuniyetle karşılıyor ve uzman görüşleri de desteklerse, tüm geçiş noktalarının açılmasını kararlılıkla bekliyoruz. Tüm bunlar doğru yönde atılan adımlardır, ancak yeterli değildir. Uzman görüşlerine saygı göstermekle beraber, tüm geçiş noktalarının gerekli tedbirler alınarak ivedilikle açılmasını ve iki toplum arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini talep ediyoruz.

Kıbrıs’ın kuzeyinde çıkan feci yangınlarla mücadelede iki tarafın işbirliği yapması, her iki toplumun insanları tarafından çok olumlu tepki almış ve gelecekte de bu tür adımların devam etmesi için beklentileri artırmıştır. İki Lider arasında yapılan bir anlaşmanın ardından Kıbrıslı Türklere tıbbi malzeme sağlanması da aynı şekilde sevindiricidir. Ancak bu gelişmenin, Kıbrıs Türk yönetiminin Başbakanı Ersin Tatar tarafından yasa dışı mal kaçakçılığını teşkil ettiği yönündeki iddiası insanları aynı derecede dehşete düşürmüştür. Aynı şekilde, göç ve iltica konularında iki taraf arasındaki herhangi bir işbirliğini reddeden Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın dolaylı olarak kapıların kapalı olmasını mülteci akışı konusunda uluslararası sınırların korunmasına bağlaması da hayal kırıklığı yaratmıştır.

Ekselansları,

Bildiğiniz gibi, salgının tüm Kıbrıslıların günlük yaşamları üzerinde ciddi yansımaları olmuştur. Ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve insani sorunlar, sadece şu andaki durumla değil, kış dönemi hazırlığında karşılaşılacak koşullarla da başedebilmek için ülke çapında bir çaba ortaya konulması gerektiğini bize göstermektedir. Bu zorlu problemlerle başa çıkmak için her iki taraf arasındaki işbirliğine güvenmeli ve bu işbirliğine daha fazla yatırım yapmalıyız. Tüm adadaki ekonominin ivme kazanması ve önümüzdeki kış boyunca geçiş kapılarının, insanların ve ürünlerin dolaşımı, ayrıca herkesin sağlık hakkına tam erişimi için faaliyet göstermeye devam etmesi gerekmektedir.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde bulunan hidrokarbon kaynakları ile ilgili ileriye dönük herhangi bir gelişimi rafa kaldırma eğilimindedir. Bu bağlamda, sondaj operasyonlarının bir sonucu olarak ortaya çıkacak herhangi bir çatışma daha da anlamsız hale gelmektedir. Petrol çıkarma planları dondurulmalıdır; görüşmeler ve istişareler başlamalıdır. Bu dönem, Crans Montana’da üzerinde mutabık kalınan hususlar üzerine müzakere sürecini yeniden yapılandırmak ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin iyi niyetinden en iyi şekilde yararlanmak için kullanılacak bir dönemdir. Dünya topluluğunun ve bölgemizin karşılaştığı olağanüstü zorluklar dünyasında, ülkemizin çağa uymayan, uzatmalı ve zarar verici iç ve dış çatışmanın engeline takılıp kalması akıl almaz bir durumdur. Covid-19 ve bunun sonucunda ortaya çıkan küresel ve yerel sosyal ve ekonomik kriz, acil çevre sorunları ve yakın çevremizdeki süregelen çatışma, Kıbrıs’taki tüm toplulukları eşit derecede etkilemektedir. Tarafların Crans Montana’da, kapsamlı bir çözüme ulaşmanın sadece bir adım uzağında olduğu düşünüldüğünde, bu yolu yürümeye devam edilmelidir.

İki toplumun liderleri olarak bu fırsatı görmeniz ve müşterek olarak BM Genel Sekreterini müzakere sürecini yeniden toplamaya davet etmeniz önemlidir. Tüm Teknik Komitelere somut sonuçlar üretmeleri ve Mağusa (Maraş) ile ilgili yeni bir İki Toplumlu Teknik Komite kurma çalışması başlatmaları için yetki vererek işbirliğini artırmalı ve bu şekilde iki toplumun ilişkilerine yeni, olumlu bir ivme kazandırmalısınız.

Ekselansları,
Dünyanın, bölgemizin ve ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlar kaygı vericidir. Bunları birlikte, işbirliği ve dayanışmayla aşabiliriz; aksi takdirde ülkemizi, benzeri görülmemiş bir krizin içinde bulacağız. Sizi tüm Kıbrıslıların beklentilerini karşılamaya ve gelenekçi klişelerin üzerine çıkmaya çağırıyoruz. İki toplumun Liderleri olarak sizlerin, adada yeniden birleşmeyi sağlamak ve de barış ve uzlaşma yolunu açmak için birlikte çalışmanız gerektiğini düşünmekteyiz.

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi
11.06.2020

Destekleyen Örgütler:

1 Cyprus Turkish Teachers Trade Union – KTÖS
2 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS
3 Customs Workers Trade Union – GÜÇ-SEN
4 EMU Unity and Solidarity Trade Union – DAÜ-BİR-SEN
5 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union – KTAMS
6 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
7 Cyprus Writer’s Union
8 Cyprus Publisher’s Association – KYaB
9 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
10 Movement for a Federal Cyprus
11 Proodeftiki Primary School Teachers movement
12 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
13 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
14 İskele Citizens Initiative
15 Municipal Workers Trade Union – BES
16 Socialist İnitiative
17 United Democrats Youth organization
18 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events – Together We Can
19 Epilogi Limassol cultural movement
20 Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation
21 Cyprus Turkish Peace Association
22 New Cyprus Association
23 Left Wing
24 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
25 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
26 Cyprus Turkish Physicians Trade Union – TIP-İŞ
27 Publishers Trade Union – BASIN-SEN
28 BARAKA Cultural Group
29 Cooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN
30 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
31 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES
32 Cyprus Youth Platform
33 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
34 Cyprus Reunification Movement
35 German-Cypriot Forum
36 Workers Democracy
37 NGO Support Centre
38 IKME Sociopolitical Studies Institute
39 Hands across the Divide
40 Association of Historical Dialogue and Research
41 United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations
42 Stop the War Coalition
43 Kontea Heritage Foundation
44 GAT -Gender Advisory Team
45 Cyprus Academic Dialogue
46 Turkish Cypriot Businessmen Association
47 Famagusta Our Town
48 Cyprus Sustainability Institute
49 Famagusta Initiative
50 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
51 Bicommunal Kyrenia Initiative
52 INVEST IN EDUCATION
53 Enorasis sociocultural club
54 Post Research Institute
55 HASDER
56 HAZINE-SEN
57 Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff – DAU-SEN
58 Cyprus Song Association – KIBHAD
59 The Management Centre of the Mediterranean
60 Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
61 Feminist ATÖLYE
62 Cyprus Turkish Building Contractor’s Association
63 MAGEM
64 Dayanışma – Solidarity
65 KLIIR
66 Cyprus Association of Social Psychology
67 OPEK – Association for Social Reform
68 Larnaca for Solution – Reunification Movement
69 Unite Cyprus Now!
70 New Cyprus Party – YKP
71 United Cyprus Party – BKP
72 Cypriots’ Voice
73 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
74 People’s Peace Platform for Unıted Cyprus (London)
75 Cyprus Stop Traficking