ÜLKENİN GERÇEK SAHİBİ ÜRETENLERDİR  

0
176

UBP-DP-YDP hükümeti camcı dükkânına girmiş fil gibi ülkeyi virane alanına döndürmüştür. Emeğe, emekçilere, dar gelirlilere ülkeyi zindan eden, hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlükle ülke kaynaklarını birkaç zengine, aile eşrafına peşkeş çeken bir zihniyet “Hükümet” diye ülkenin başına çöreklenmiştir.

Her türlü yolsuzluklara adı karışan hükümet ve bazı bakanların üreticilere, emekçilere açıkça saldırması karşısında taviz vermeden birlikte direnç gösterilmelidir. Gücünü halktan almayan, yabancı şirketlere ülkeyi peşkeş çeken, Sayıştay raporlarında hırsızlık, yolsuzlukları ortaya çıkaranların mafyavari anlayışlarla yasaları hiçe sayarak ülkeyi soymaları, üretimi bitirmeleri seyredilmemelidir.

Ülkeyi soyan bu zihniyet geriletilmedikçe hırsızlık, yolsuzluk bitirilmedikçe bu suçlular hesap vermedikçe, hırsızlık bitmedikçe, kendi kendimizi yönetecek duruma gelinmedikçe, kötü yönetimden kurtulmadıkça, ne üretim, ne kaynak, ne gelecek beklenmemelidir.

Bir gecede AKSA’ya, Taş Yapı’ya aflar, teşvikler çıkaranlar, ülke topraklarını çıkardıkları yasalarla satıp talan edenler, ülkemizi alt yönetim haline getirenlere, halkı fakirleştirip sermayeyi semirenlere karşı mücadelemiz devam edecektir. Bu bağlamda ekmek kavgası veren Hayvan Üreticileri Birliğinin mücadelesini selamlıyor, destekliyoruz. Çok zor koşullar altında üretmek için direnen hayvancıların sorunlarını çözmek yerine, onlara hakaret eden, tehditler savuran haysiyetsizleri kınıyoruz.

 

İnsanca yaşam ve varoluş için bir kez daha birlikte mücadele çağrısı yapıyoruz.

 

Tahir GÖKÇEBEL

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)