Sn. Holguin’in Liderlere halkının sesini dinleme çağrısı bizi cesaretlendirdi

0
126

Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus

Δικοινοτική Πρωτοβουλία ΕιρήνηςΕνωμένη Κύπρος

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi

BASIN BİLDİRİSİ

 

Sn. Holguin’in Liderlere halkının sesini dinleme çağrısı bizi cesaretlendirdi

Ukrayna’da şiddetlenen savaş ve Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı korkunç çile, savaşın tüm Ortadoğu’ya yayılma riskiyle birlikte, ayrıca devam eden Kıbrıs sorunundan dolayı Kıbrıs’a ciddi risk oluşturmaktadır. Toplumlararası çatışmaların başlamasından altmış yıl, 1974 darbesi ve ardından gelen savaştan bu yana ise elli yıl sonra, Kıbrıs halkı kendisini zorluk, belirsizlik ve hızla bozulan bir statüko koşullarının içinde bulmaktadır. Müzakere süreci 2017’den bu yana çıkmaza girerek geleceğimiz için büyük tehlikeler yaratmakta ve ülkeyi kalıcı bir bölünmeye doğru götürmektedir.

BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisi Sn. Maria Angela Holguin’i Kıbrıs’a gönderme kararı, Kıbrıs’taki Sivil Toplumun güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olan küçük bir fırsat penceresini açmıştır. Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifinin girişimiyle Çözüm ve Yeniden Birleşme için mücadele eden örgüt, grup ve şahsiyetler, adanın BM kararlarında tanımlandığı şekilde siyasi eşitliğe dayalı, İki Toplumlu, İki Bölgeli bir Federasyonda birleştirilmesi için faaliyetlerini geliştirmek ve tüm kesimlerden Sivil Toplumun ortak iradesini ifade etmeye yönelik eylemlerini planlamak amacıyla kendilerini yeniden organize etmek için bir araya geliyor. Bayan Holguin ile son görüşmemizden ve sonrasında yaptığı basın açıklamalarından bu yana, Kıbrıs halkının Çözüme hazır olduğunu ve Liderlerin onların sesine kulak vermesi gerektiğinin altını çizmesi bizi cesaretlendirmiştir.

Hepimiz müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden hızla yeniden başlaması için çalışıyoruz. Müzakerelerin anlamlı, şeffaf ve sonuç odaklı bir şekilde yeniden başlatılması ve kapsamlı bir çözüm anlaşmasına varılması gerekmektedir. Statükonun devamı hem kabul edilemez hem de sürdürülemezdir ve her iki tarafın da yeni bir başarısızlığın sonuçlarının farkında olması gerekmektedir.

Ülkemizin çözüme ulaşması ve yeniden birleşmesine yönelik süreç, Sivil Toplumun daha aktif ve anlamlı katılımını gerektirmektedir. Sivil Toplumun yenilenen süreçte paydaş olarak tanınması için çabalarımızı iki katına çıkarmamız gerekiyor. Müzakere ve danışma ekiplerinin, yakın zamanda 1 kadına 11 erkek oranında kurulan Kıbrıslı Rum Danışma ekibinin aksine, cinsiyet, gençlik ve kapasite açısından dengeli olması germektedir. Sürece anlamlı ve etkin katılım için öneriler üzerinde çalışıyoruz. Önerilerimiz BM Genel Sekreteri özel elçisine sunulacaktır.

Yakın zamanda yapılan geniş bir toplantıda, birlikte çalışma taahhütlerini yenilemek üzere bir araya gelen örgütler, gruplar ve şahsiyetler, ülkemizin yeniden birleşmesine yönelik müzakere sürecini sürdürmeleri ve olumlu sonuçlar elde etmeleri için ilgili taraflar üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan, önümüzdeki haftalarda ve aylarda gerçekleştirecekleri eylemler için bir yol haritası geliştirilmiştir. Kıbrıs halkı, eğer ülkesinin birliğini savunmazlarsa, Kıbrıs’ta barışı savunmazlarsa kimsenin savunmayacağının bilincindedir. Kalıcı bölünmeyi kabul edemeyiz. Kıbrıslılar olarak birlikte durmalı ve BM kararlarında tanımlandığı gibi siyasi eşitliğe sahip, yeniden birleşmiş, federal, iki toplumlu, iki bölgeli bir Kıbrıs’ta ortak geleceğimizi inşa etme yolunda her adımda birlikte yürümemiz gerekmektedir.

Planımız, hedeflerimize ulaşmak için diyalog ve eylemleri içermektedir. İnsanları harekete geçirme, tartışmaları organize etme ve Kıbrıs sorunuyla ilgili kilit aktörler ve paydaşlarla buluşma yönündeki çalışmalarımızı artıracağız. Süreç boyunca bilgi paylaşımında bulunacağız.

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi  / 23 Mayıs 2024


PRESS STATEMENT

We have been encouraged by Ms Holguin’s call to the Leaders to listen to the voice of their people

The raging war in Ukraine and the terrible ordeal of the Palestinians in Gaza with the risk of the War spreading  all over the Middle East, brings home to Cyprus the grave risk arising out of the ongoing Cyprus problem. Sixty years since the commencement of intercommunal conflict and fifty years since the coup of 1974 and the war that followed,  the people of Cyprus find themselves in conditions  of hardship and uncertainty and a status quo that deteriorates rapidly. The negotiation process continues to be at an impasse since 2017 posing grave dangers for our future, leading the country towards permanent division.

The decision of the UN SG to send his personal envoy Ms Maria Angela Holguin to Cyprus has opened a small window of opportunity that has helped Civil Society in Cyprus to regain confidence. At the initiative of the Bi-Communal Peace Initiative – United Cyprus, organisations, groups and personalities fighting for Solution and Reunification have been meeting to reorganise themselves in order to enhance their activities and plan their actions towards expressing the common will of Civil Society from all communities of Cyprus to reunite the Island in a Bi-communal, Bi-zonal Federation with political equality as defined by UN resolutions. Since our last meeting with Ms Holguin and her subsequent public statements we have been encouraged by her recognition that the people of Cyprus are ready for a Solution and the Leaders should listen to their voice.

We are all working for a speedy resumption of talks from the point where these have been left off at Crans Montana. Negotiations should be resumed in a meaningful, transparent and results oriented manner leading to a comprehensive settlement agreement. The continuation of the status quo is both unacceptable and unsustainable and both sides should be aware of the consequences of a new failure.

 

The process for achieving solution and reunification of our country necessitates a more active and meaningful involvement of Civil Society. We need to double our efforts to ensure that Civil Society, , is recognised as a stakeholder in the renewed process. Negotiating and advisory teams need to be gender, youth and capacity balanced unlike the Greek Cypriot Advisory team that has recently been set up with a ratio of 1 woman to 11 men. We are working on proposals for a meaningful and effective participation in the process. Our proposals will be submitted to the UN SG special envoy.

 

In a recent broad meeting the organisations, groups and personalities coming together to renew their pledge to work together, have developed a road map for their actions in the weeks and months ahead aiming at maximizing pressure on parties involved to resume the negotiation process and achieve positive results towards the reunification of our country. The people of Cyprus understand that if they do not defend the unity of their country, if they do not defend peace in Cyprus, nobody else will. We cannot accept permanent division. We need to stand together as Cypriots and walk together every step of the way to build our common future in a reunited, federal, bi-communal, bi-zonal Cyprus with political equality, as defined by UN resolutions.

 

Our plan involves dialogue and actions to reach our goals. We will be trying to increase our efforts in mobilizing people, organising discussions and meeting key players and stakeholders related with the Cyprus problem. We will be sharing information with all along the way.

 

The Bi-communal Peace Initiative-United Cyprus

23rd   May, 2024


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έχουμε ενθαρρυνθεί από την έκκληση της κας Ολγκίν προς στου Ηγέτες να αφουγκραστούν την φωνή του λαού!

Ο μαινόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και η φοβερή δοκιμασία των Παλαιστινίων στη Γάζα όπου ο κίνδυνος  εξάπλωσης του πόλεμου σε όλη τη Μέση Ανατολή είναι ορατός, καθιστά εξ ίσου ορατούς τους κινδύνους στην Κύπρο από το συνεχιζόμενο Κυπριακό Πρόβλημα. Εξήντα χρόνια από την έναρξη των διακοινοτικών συγκρούσεων και πενήντα χρόνια από το πραξικόπημα του 1974 και τον πόλεμο που ακολούθησε, ο κυπριακός λαός βρίσκεται σε συνθήκες δυσχέρειας  και αβεβαιότητας και με ένα status quo  που επιδεινώνεται ραγδαία. Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων συνεχίζει να βρίσκεται σε αδιέξοδο από το 2017, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον μας και οδηγώντας τη χώρα προς τη μόνιμη διαίρεση.

Η απόφαση του ΓΓ του ΟΗΕ να στείλει την προσωπική του απεσταλμένη κ. Μαρία Άντζελα Χολγκίν στην Κύπρο έχει ανοίξει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας που βοήθησε την Κοινωνία των Πολιτών  να ανακτήσει την αυτοπεποίθηση της. Με πρωτοβουλία της Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας Ειρήνης – Ενωμένη Κύπρος, οργανώσεις, ομάδες και προσωπικότητες που αγωνίζονται για τη Λύση και την Επανένωση συναντώνται για να επαναδιοργανωθούν ώστε να ενισχύσουν τη δράση τους και να σχεδιάσουν τις ενέργειές τους προς την έκφραση της κοινής βούλησης της Κοινωνίας των Πολιτών από όλες τις κοινότητες της Κύπρου να επανενώσουν το νησί σε μια Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Από την τελευταία μας συνάντηση με την κ. Χολγκίν και τις δημόσιες δηλώσεις της που ακολούθησαν, έχουμε ενθαρρυνθεί από την διαπίστωση  της ότι ο κυπριακός λαός είναι έτοιμος για μια Λύση και οι Ηγέτες πρέπει να ακούσουν τη φωνή τους.

Όλοι εργαζόμαστε για μια ταχεία επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που αυτές είχαν μείνει  στο Κραν Μοντανά. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να επαναληφθούν με ουσιαστικό, διαφανή και στοχοπροσηλωμένο τρόπο, οδηγώντας σε μια συνολική συμφωνία διευθέτησης του προβλήματος. Η συνέχιση του status quo είναι τόσο απαράδεκτη όσο και μη βιώσιμη και οι δύο πλευρές πρέπει να γνωρίζουν τις συνέπειες μιας νέας αποτυχίας.

Η διαδικασία για την επίτευξη λύσης και επανένωσης της χώρας μας απαιτεί πιο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών. Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι η Κοινωνία των Πολιτών θα αναγνωριστεί ως ενδιαφερόμενο μέρος στη νέα διαδικασία. Οι Διαπραγματευτικές Επιτροπές  και οι Ομάδες Συμβούλων θα  πρέπει να έχουν ισορροπία φύλων, νέων και διαφορετικών δυνατοτήτων, σε αντίθεση με την ομάδα Συμβούλων των Ελληνοκυπρίων που έχει συσταθεί πρόσφατα με αναλογία μίας  γυναίκας προς 11 άνδρες. Εργαζόμαστε πάνω σε προτάσεις για ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή στη διαδικασία. Οι προτάσεις μας θα υποβληθούν στην ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ.

Σε πρόσφατη ευρεία συνάντηση, οι οργανώσεις, οι ομάδες και οι προσωπικότητες που ενώθηκαν για να ανανεώσουν την υπόσχεσή τους να συνεργαστούν, έχουν αναπτύξει έναν οδικό χάρτη για τις δράσεις τους τις επόμενες εβδομάδες και μήνες με στόχο να μεγιστοποιήσουν την πίεση στα εμπλεκόμενα μέρη για την επανέναρξη της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων προς την επανένωση της χώρας μας. Ο κυπριακός λαός κατανοεί ότι αν δεν υπερασπιστεί την ενότητα της χώρας του, αν δεν υπερασπιστεί την ειρήνη στην Κύπρο, κανείς άλλος δεν θα το κάνει. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη μόνιμη διαίρεση. Πρέπει να σταθούμε ενωμένοι ως Κύπριοι και να βαδίσουμε μαζί βήμα με  βήμα  για να χτίσουμε το κοινό μας μέλλον σε μια επανενωμένη, ομοσπονδιακή, δικοινοτική, διζωνική Κύπρο με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Το σχέδιό μας περιλαμβάνει διάλογο και δράσεις για την επίτευξη των στόχων μας. Θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας για κινητοποίηση του κόσμου, οργάνωση συζητήσεων και συναντήσεις με βασικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους που σχετίζονται με το Κυπριακό πρόβλημα. Στη πορεία μας αυτή Θα μοιραζόμαστε τις σχετικές πληροφορίες  με όλους.

Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης – Ενωμένη Κύπρος

23η Μαρτίου, 2024