Siyasi Çıkarlar Uğruna Çocuklarımızın Sağlık ve Güvenliğiyle Oynamaktan Vazgeçin!

0
459

Milli Eğitim Bakanlığı eliyle okullarda oluşturulan yığılma, sağlıksız koşullar  ve yaratılan adaletsizlikle ilgili sendikamız, 17 Eylül 2021 Cuma günü saat 09:15’te Lefkoşa Türk Maarif Kolejinde basın  açıklaması gerçekleştirdi.


Basın Açıklaması

Yüz yüze eğitimin başladığı 14 Eylül 2021 tarihinden bugüne okullarımızın içinde bulunduğu zor koşulları, yaşanan sıkıntıları hem kamuoyuna hem de yetkililere anlatma çabasındayız. Bu kısa sürede ortaya çıkan tablo düşündürücü ve sağlık açısından endişe verici olmakla birlikte, bazı adaletsizlikleri de içerisinde barındırmaktadır.

24 okulumuzda, toplamda 178 sınıfımızdaki öğrenci sayılarına bakıldığında sağlıklı ve güvenli eğitim-öğretim yapmaya uygun ortam olmadığını, pandemi koşulları da düşünüldüğünde sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmayacağını görüyoruz.

Eğitim ve öğretimin sağlık açısından risk yaratmayacak, verimli koşullarda sürdürülmesi için çaba gösterilmesi bir yana, bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu koşullar yok sayılmaktadır.

Kapsam bölgesi dışındaki öğrencilerin, okullara bakanlık yazısı ile gönderilmesi bazı okullarda öğrenci nüfusunu, yoğunluğu artırırken, bazı okullarda sayı azalmakta ve okullar arası dengesizlik oluşmasına neden olmaktadır.

Bilindiği gibi Maarif Kolejleri belirlenen kontenjanlar doğrultusunda öğrenci almakta ve her bölgedeki kolejin taban puanı farklı olabilmektedir.

  • Lefkoşa Türk Maarif Koleji 2021 yılında 84 taban puanla öğrenci alırken,
  • İskele Maarif Koleji 62 puanla,
  • Hala Sultan İlahiyat Koleji 50 puanla,
  • Güzelyurt Türk Maarif Koleji 70 puanla,
  • Lefke Gazi Lisesi 51 puanla,
  • 19 Mayıs Türk Maarif Koleji 80 puanla,
  • Mağusa Türk Maarif Koleji 78 taban puanla öğrenci almıştır.

Lefkoşa dışında diğer tüm kolejlere kayıt hakkı kazanabilecek 83 puan alan bir öğrenci, tercih olarak Lefkoşa TMK’yı yazdığı için dışarıda kalmıştır. Eğitim Bakanlığı  yaptığı uygulamalar ve Bakanlık eliyle yazılan yazılarla Güzelyurt, Girne, İskele, Mağusa kolejlerindeki bazı öğrencilerin Lefkoşa TMK’ya kayıt yapılmasını sağlayarak, hem bir adaletsizlik yaratmakta hem de zaten kalabalık olan Lefkoşa TMK sınıflarındaki öğrenci sayısının artmasına, eğitim öğretimin sağlıksız koşullarda sürdürülmesine neden olmaktadır.

Bu okulumuzda bugün itibarı ile 24 tane sınıfımızda öğrenci sayısı 30 ve üzerindedir. 36 kişilik sınıflar bulunmaktadır. 25 kişilik sınıflar olarak açıklanan kontenjanlar, bu okul için yıllardır 30 olarak açıklanmakta, ancak her nedense sınıf sayısını artırmak, öğrencilerin daha verimli, sağlıklı koşullarda eğitim almasını sağlamak düşünülmemektedir!

Eğitim Bakanlığının kolejlere öğrenci aktarılması konusundaki yeni hamlesi, açıklanan kontenjan sayılarını arttırarak, tüm kolejlerdeki sınıf sayılarını 30 kişiye çıkarmak yolunda olmuştur. Taban puanları düşürülerek hem Mağusa Türk Maarif Kolejine hem de Girne 19 Mayıs Türk Maarif Kolejine Bakanlık direktifi ile öğrenci alınmıştır. Okul idaresine haber dahi verilmeden alınma çabası içine girilmiştir. Bu kabul edilemez bir tutumdur.

Eğitim Bakanlığına çağrımızdır;

 

Adalet duygusunun sarsıldığı,

sağlık ve güvenliğin tehlikeye atıldığı bu tutumdan vazgeçin!

 

Siyaset her yıl farklı şekillerde eğitime müdahale ediyor,

eğitim siyasi çıkarlar uğruna hükümetler tarafından istismar ediliyor.

 

Topluma, doğru mesajlar verecek adaletli bir uygulama yaratarak farklı beklentiler oluşturmayacak, suistimali önleyecek bir tüzükle bu konu çözülmelidir.

 

 

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)