EŞİTLİK EĞİTİMDE BAŞLAR

0
280

KTOEÖS ve KAYAD işbirliğiyle 5-6 Temmuz 2021 tarihlerinde 09:00 / 15:00 saatleri arasında Kıbrıs Genç TV – Meral Tekin Birinci Salonu / Lefkoşa’da üyelerimize yönelik “Orta Eğitim Müfredatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığı ile Cinsel Eğitim, Sağlıklı İlişki, Flört Şiddeti ve Rıza” konularını içeren eğitim gerçekleştirildi.

KAYAD Başkanı Sn. Meral Akıncı eğitimin birinci gününde katılımcı öğretmenlerimize hitap ederek 2008 yılından itibaren Kıbrıs Türk Toplumunda kadının rolünü güçlendirmek adına yoğun olarak çalışmalar gerçekleştirildiğini, çalışmaların temel amacının hiç bir cinsiyet veya cinsel yönelimin geride bırakılmadığı, her bireyin güvenli yaşam hakkına sahip olduğu ve toplumun her zümresinin yaşamın her alanında anlamlı katkı sağladığı bir coğrafyaya ulaşmak olduğunu belirtti. Sn. Akıncı toplumsal cinsiyet adaletsizliğinin ev içi şiddetin temel sebebi olduğunun bilinciyle bu bağlamda farkındalık yaratılması, eğitimler yürütülmesi ve nihai hedefin okul müfredatlarında kalıcı yapısal dönüşüm sağlanmasının hedeflendiğini, gençlerin etkin katılımıyla hayat yolculuklarının önemli yıllarında gençlere önce kendi öz varlıklarını, özbenliklerini, değer ve istekleri hakkında farkındalık uyandıran bu müfredatla, ilişkide oldukları kişilere eşit ve saygılı bir bakış açısını geliştiren bir anlayışla gençlere önemli beceriler kazandırmanın amaçlandığını belirtmiştir.

Sendikamız Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan, eğitim öncesinde konuşma yaparak toplumsal cinsiyet eşitliğinde eğitim ve öğretmenin rolünün önemine değinerek gelecek nesillerin bilinçlendirilmesi, farkındalığının arttırılması için okul müfredatlarının çağdaşlaştırılması ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi için gerekli materyal ve içerikte olmasının gerekliliğine vurgu yaparak sendikamızın bu yönde aydın ve ilerici öğretmenleriyle demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, müfredatın toplumsal  cinsiyet eşitliğini gözeterek düzenlenmesi için mücadele etmeye devam edeceğini, bu yöndeki çalışmalara gerekli katkı ve işbirliğinin sağlanacağını belirtti.

Avukat Sn. Mine Atlı tarafından verilen eğitimde ortaokul çağındaki gençlere yönelik toplumsal cinsiyet adaleti, ev içi şiddet, flört şiddeti, sağlıklı ilişkiler, ergenlik, hijyen, rıza, korunma yöntemleri ve cinsel yoldan bulaşan hastalıklar başlıklarını içeren ve 10 dersten oluşan müfredat katılımcı öğretmenlerimize tanıtıldı.

KAYAD tarafından hazırlanan, gençlere kendi öz varlıkları, özbenklikleri, değer ve istekleri hakkında farkındalık uyandırmayı, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan ve sağlıklı ilişkiler inşaa eden nesiller yetiştirmeyi hedefleyen bu müfredatın öğretmenlerimiz tarafından sınıflarda uygulanması için resmi okul müfredatlarına kazandırılmasına yönelik sendikamız gerekli işbirliği ve katkıyı sağlamayı taahüt etmiştir.