SALDIRILARA, İTİBARSIZLAŞTIRMALARA İZİN VERMEYECEĞİZ!

0
199

14 Mayıs 2024, Salı günü saat 14.30’da sendikamızın merkez Lefkoşa binasında basın toplantısı gerçekleştirerek, sendikamız ve Yönetim Kurulumuza yapılan yeni saldırılara ve itibarsızlaştırma çalışmalarına cevap verildi.


Geçtiğimiz günlerde bazı internet gazetelerinde yer alan ve facebook sayfalarında paylaşılan sendika genel sekreterimizin görevinin tüzüğe aykırı olduğuyla ilgili iddialar doğru değildir. Kamuoyunu yanıltmaya dayalı bir saldırıdır.  Üyelerimizden birinin iddiası, avukat görüşü ve sendika mukayyitliğinden aldığı görüş sorgulanmadan paylaşılmıştır.

6 Mayıs 2023’te gerçekleştirilen 54. Olağan Genel Kurulumuzda yönetime aday olan bir üyemiz, avukatı da, mukayyitliği de, kamuoyunu da yanıltmış, yalan yanlış iddialarla sendikamıza da genel sekreterimize de itibar suikastı düzenlemiştir. 6 Mayıs 2023 tarihindeki genel kurulumuz sonrası başka bir üyemiz bu konuyu ilk önce gündeme getirmiştir. Kendisi 12.05.2023 tarihinde Yönetim Kurulumuza dilekçe yazarak aynı iddiada bulunmuştur. (Ek 1) Kendisine sendika avukatımızın görüşüyle birlikte cevap yazılmasına rağmen  (Ek 2) bu iddia gündemde tutulmaya, bazı kişiler arasında konu edilmeye devam edilmiştir ki bu kez 26.03.2024 tarihinde, mukayyidi ve kamuoyunu yanıltan üyemiz, Yönetim Kurulumuza dilekçe yazarak bu iddiayı dile getirmiştir. (Ek 3) Bir kez daha sendika avukatımızın görüşü ve bu kez tüzük değişiklik gerekçeleriyle birlikte bu üyemize de cevap yazılmasına ve tüzüğe aykırılığın söz konusu olmadığı belirtilmesine rağmen (Ek 4) söz konusu üyemiz kendi avukatını ve sendikalar mukayyidini de yanıltarak genel sekreterimizin görev yapmasının tüzüğümüze aykırı olduğu yönünde görüş almış ve basında yalan haber yaptırmıştır.

  1. 2014 yılında yapılan genel kurulumuzda o dönem başkan, şimdi genel sekreterimiz olan Tahir Gökçebel’in önerdiği, ve o dönemde de avukatımız olan Sayın Öncel Polili’nin hazırladığı bir tüzük değişikliği gerçekleşmiştir. (Ek 5) Değişiklik BAŞKANLIK görevinin iki dönemle sınırlandırılması ile ilgilidir. Ayrıca başkanlık görevi yaparken istifa edilmesi durumunda bu sürenin  (iki dönem başkanlık yapmış) tamamlanmış sayılması meselesidir. Bu tüzük değişikliği kurumsallık adına ve özellikle Tahir Gökçebel’in başkan olduğu Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulmuştur. Genel sekreterimiz Tahir Gökçebel 2021 yılında  istifa etmiştir. Ancak 2023 yılındaki Genel Kurul sonrası başkan değil genel sekreter seçilmiş ve şu anda genel sekreter olarak göreve devam etmektedir.
  2. Söz konusu tüzük değişikliği bazılarının iddia ettiği gibi yürütme kurulunda  görev alanların görev süresiyle ilgili değil sadece BAŞKANIN görev süresiyle ilgilidir. Söz konusu iddiaya  göre 2021 yılında istifa edip 2023’te seçilen ve göreve gelip bugün yürütme kurulunda (başkan da dahil) görev yapan tüm üyeler tüzüğe aykırıdır! Bu durumda neden bu iddia ve ithamla sadece genel sekreterimize saldırılmaktadır?
  3. Sendikalar Mukayyidi Sayın Mehmet Yavuzhan’a söz konusu tüzük değişikliği ve gerekçeleri, avukatımız aracılığıyla hatırlatılmıştır (Ek 6). Kendisi yanıltıldığını belirterek gerçeği yansıtmayan görüşünden üzüntü duyduğunu, genel sekreterimiz Tahir Gökçebel’in yürüttüğü görevin yasal mevzuat içerisinde olduğunu belirtmiştir. (EK 7)
  4. Zaten 6 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen 54. Olağan Genel Kurulumuz sonrası öğretmenlerimiz tarafından göreve getirilen Yönetim Kurulumuz Yürütme Kurulunu belirlemiş ve 10 Mayıs 2023’te sendikalar mukayyidine bildirmişti. (Ek 8) Tüzüğe aykırı herhangi bir durum olmadığından mukayyit bu konuda herhangi olumsuz bir görüş bildirmemişti.

Sendikamız, nitelikli kamusal eğitim, öğretmen hakları ve çalışma koşulları için mücadele eden, toplumsal haklar için mücadelede öncü olan sendikalardandır. İlkeli, onurlu mücadelesiyle bu toplumda belirli bir yeri, itibarı vardır. Genel sekreterimiz Tahir Gökçebel’in uzun yıllardır bu mücadelede önemli bir yeri, görevi ve hizmeti vardır. Kişisel egolarına yenik düşen, sendikal geçmişi bilmeyen, eğitimde ve toplumsal yaşamda dönüşümü hedefleyenlerle, sendikaları bitirip öğretmenin özgürlüğünü elinden almak isteyip saldıranlarla işbirliği yapar görüntüsü vererek başta genel sekreterimize ve sendika yönetimine saldırılması kabul edilemezdir. Hele da yıllardır yolsuzluk, usulsüzlükle mücadele eden, davalar açan, eylemler yapan sendikamıza ‘sahtekârlık’ etiketi yapıştırılması kendini bilmezlikten başka bir şey değildir.

Genel sekreterimizin kişisel haklarına saldıran, itibarsızlaştıran, küçük düşüren, kurumsallaşma yönünde yapılmış, toplumumuzda örnek bir ilk olan tüzük değişikliğini manipüle ederek, sendikamızın itibarını sarsan, zarar veren her kim isterse olsun davalar açacağımızı ve sendika disiplin kuruluna sevk edeceğimizi belirtiriz. Her yönetime, görev yapan her kişiye eleştiri demokratik haktır ancak hiç kimsenin bir diğerini itibarsızlaştırma, onuruyla oynama, tüzüğe aykırı davranma, sendikamıza zarar verme hakkı yoktur, olamaz. Ayrıca sendikamızı zayıflatmak, ortadan kaldırmak isteyip saldıranlarla birlikte hareket etmenin kendi ayağına kurşun sıkmak demek olduğunu, yönetimlerin geçici, kurumumuzun, sendikamızın kalıcı olması için hep birlikte olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)


KTOEÖS Basın Toplantısı Metni ve Ekler 14.05.2024