Şiddet ve Taciz Mağdurlarının Korunması ve Tazminatı konulu Online Seminer Gerçekleştirildi

0
25

4 Mart 2022, tarihinde uluslararası alanda üye olduğumuz Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi- ETUCE’nin organizasyonu davetiyle  “Şiddet ve Taciz Mağdurlarının Korunması ve Tazminatı” konulu online seminere katıldık. Seminere sendikamızı temsilen Dış İlişkiler Sorumlusu Nazan Ökçün Bülbülcü katılmıştır.

Çok sektörlü sosyal diyalog projesi  “İş yerinde üçüncü şahıs şiddetini ve tacizi önlemede sosyal ortakların rolü.” kapsamında gerçekleştirilen seminerde şiddet mağdurların korunması ve tazmini ile şiddet ve taciz faillerine karşı yaptırımlar ele alındı.

Web seminerinde, şiddet ve taciz mağdurlarını korumanın ve tazmin etmenin en iyi yollarını ve hangi destek hizmetlerinin mevcut olduğu incelendi. 2010’da (2018’de merkezi hükümet sosyal ortakları tarafından) kabul edilen işyerinde üçüncü taraf şiddet ve tacizle mücadeleye yönelik çok sektörlü Kılavuz İlkelerine 21 dilde ulaşabileceğiniz link: https://www.epsu.org/article/multi-sectoral-guidelines-tackle-third-party-violence-and-harassment-related-work 

Klavuzda mağdurlara destek ve takibin yanı sıra işçilerin ve sendika temsilcilerinin katılımını da içeren bütünsel bir yaklaşım önerilmektedir. Ulusal düzeyde son girişimler tartışılarak, Kılavuz İlkelerinin ulusal düzeyde ne kadar etkili olduğu ve iyileştirilmesi gereken alanlar hakkında daha fazla görüş toplandı.

Web seminerine uluslararası alanda hükümetler, hastaneler, hapishaneler, kentsel toplu taşıma, eğitim ve telekomünikasyon sektörlerindeki sendikacılar ve yöneticiler katılmıştır.

Web seminerinde yer alan konuşmacılar ve ele alınan temel konular:

  • Dijitalleşme üzerine web seminerinin 4’ün özetin – proje danışmanı Jane Pillinger
  • Mağdur desteği ve tazminatına ilişkin ILO Sözleşmesi proje araştırması bulguları ve hükümleri – Jane Pillinger
  • Koruma, destek hizmetleri ve mağdurların tazminatı
    Yasal çerçeveler, toplu sözleşmeler, davalar, sendika veya işveren liderliğindeki girişimler
  • Faillerin yaptırımları – Kamu hizmetlerinde ne kadar farklı? Kamu görevlilerine yönelik şiddet daha şiddetli bir şekilde cezalandırılmalı mı?
  • Çok sektörlü sosyal ortaklar Kılavuz İlkeleri
    Kılavuz İlkelerinin etkinliği ve iyileştirilmesi gereken alanlar

Seminerle ilgili İngilizce dilinde dökümanları indirmek için alttaki linklere tıklayınız:

20100930_third party violence_en

ETUCE Gender Equality Action Plan 2020

Final_Multi_sectoral_guidelines_-_20_07_10