Sendikalarımız ve Maliye Bakanı arasında gerçekleştirilen 47/2010 “Göç Yasası” ana gündemli toplantısı hk.

0
1235

Değerli Üyelerimiz,

Geçtiğimiz hafta, Maliye Bakanı Sn. Alişan Şan ve sendikalarımız arasında  “Göç Yasası” ana gündemiyle toplantımız gerçekleşti. Sendikalarımız 47/2010 “Göç Yasası” mağdurlarının yaşadığı eşitsizlikleri ve haksızlıkları Sn. Bakana iletmiş ve ivedi hayata geçirilmesi gereken önerileri ortaya koymuşlardır.

Görüşmede, KTOEÖS olarak, kamudaki öğretmenlerin ve  diğer çalışanların iki farklı yasaya tabi tutulmalarının adaletsizliğe ve eşitsizliğe neden olduğunu, yapılan herhangi yeni bir yasanın  çalışanların refahını yükseltmek hedefiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini, fakat aksine “Göç Yasasının” çalışanların gelirini büyük oranda düşürdüğünü ortaya koyduk. Özellikle son dönemde hayatın aşırı pahalılaşmasının ve zam furyasının olumsuz etkilerinin “Göç Yasası” mağdurlarınca daha da hissedildiği belirtilerek, bunun okullardaki ve devlet kurumlarındaki çalışma barışını olumsuz olarak etkilediği, bu sorunun artarak devam edeceği, göç yasası çalışanlarının bozulan psikolojik durumlarından kaynaklanan en büyük zararı da okulların ve kamu kurumlarının göreceği vurgulandı.

İlk aşamada, “Göç Yasası” kapsamındaki çalışanlara ara ara yapılacak artışlar ve her hayat pahalılığında verilecek ekstra yüzdelikler ile ilgili bir takvimlendirme çalışması yapılması konusunda mutabakata varılan Maliye Bakanı Alişan Şan, yapacağı çalışma sonrasında “göç yasası” gündemi ile, sendikaları tekrardan görüşmeye çağıracağını belirtmiştir.

“Göç Yasası” ile ilgili adımları etkili bir şekilde atmak ve yasadaki gelir eşitsizliğinin ve diğer noksanlıkların, çalışanlara yönelik olumsuz yansımasını ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağımızı belirtir, saygılarımızı sunarız.

 

Mehmet GÜNEYLİ

Mali Sekreter

Yönetim  Kurulu (a.)