“Demokratik yurttaşlık eğitimi ve öğretimde ortak değerler için başarılı uygulama yöntemleri” konulu uluslar arası çalıştay gerçekleştirildi

0
199

31 Ocak 2019 tarihinde sendikamızın uluslar arası alanda örgütlü olduğu Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) organizesiyle Roma’da “Demokratik yurttaşlık eğitimi ve öğretimde ortak değerler için başarılı uygulama yöntemleri” konulu uluslar arası Çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya sendikamızın Eğitim Sekreteri Ömer Akkanat katıldı.

Katılım:

 • 12 ülkeden toplam 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi
 • Katılımcılar içerisinde okul liderleri, öğretmenler ve sendika yönetiminden olanlar vardı.

İçerik:

 • Mart 2015’de EU Education National Ministers, terörizim, şiddet ve radikal uygulamalardan ülkelerinden yabancı ülkelere (özellikle Avrupa’ya) göç veya iltica etmek zorunda kalan insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterip ülkelerinde toplumsal çatışmalara engel olabilmek adına Paris deklarasyonu yayınladı.
 • Bu deklarasyonla bir dizi çalışma ve projeler geliştirmek için sivil ve sosyal , kültürel yeterlilikleri sağlamak ve kültürler arası eğitim diyaloğu oluşturup anlamak ve anlatabilmek adına birtakım projeler başlatıldı.
 • ETUCE, EFEE ve ESHA 2018 -2019 yıllarını içerecek şekilde EU CONVINCE (Comon Value Inclusive Education) (Ortak Değerlerde Kaynaştırma Eğitimi) projesini başlattı.
 • Bu proje kapsamında birtakım çalışmalar başlatılmış, bu başlatılan çalışmalar ışığında bazı veriler alındı. Alınan verilere göre çıkan sonuçlar bir sunum haline getirildi.
 • Workshop açılışında bu çalışma sonuçları sunuldu. Sunum sonrası ortak değerlerde demokratik yurttaşlık eğitim ve öğretimi ile ilgili önceden tespit edilmiş iki ana problem için iki tartışma ve çalışma gurupları oluşturuldu.
 • Önceden belirlenmiş konular
 1. Suriyeli bir öğrenci Hamza’nın matematik dersinde dilini anlamadığı için başarısız olduğunu vurgulayan bir metin vardı. Bu metine göre öğretmenin Hamza’nın sorununu bilmesine rağmen matematik konusunda akademik değerlendirmesini değiştirmediği ve düşük notla değerlendirdiği bundan dolayı Hamza’nın eğitimden koptuğu vurgulandı.
 2. Müslüman bir kızın kantinde helal gıdaların olmamasından dolayı yaşadığı sorunlar ve bu konuyla ilgili sorular yer almakta idi.
 • İki gurubun yaptığı çalışmalar değerlendirildi. Bu değerlendirmeler ortak bir metin oluşturdu.
 • Kapanışta, göç etmek zorunda kalanların toplumlar içerisindeki yaratabilecekleri sorunlar ve bunların giderilebilmesi ile ilgili Lowry-o’ Neill, Catherine sunum yaptı.

Değerlendirme:

 • Savaş, terörizim ve radikal tehditlerden dolayı insanlar Avrupa’nın değişik ülke ve kentlerine göç ve iltica etmektedir.
 • Bu göçler nedeni ile kendi dil, din, kültür ve davranışlarını da bu ülkelere getirmektedir. Geldikleri ülkelerde birçok sorun yaşamakta ve bu ülkede yaşayanları da ortak etmektedirler.
 • Dıştan gelenlerin sivil toplum içerisinde guruplar oluşturmasına engel olmanın bir yolu da, bu kişileri toplum içerisine entegre ederek guruplar oluşturmalarına engel olmak.
 • Toplum içerisine entegre olmalarını sağlamak, temel olarak eğitimden geçmektedir. Eğitim ve öğretimi öncelikli olarak ele alarak daha etkin ve hızlı nasıl bir yol izlenmesi ile ilgili çalışmaların bir parçası gerçekleştirilmiştir.
 • Bizim ülkemizde benzer sorunlar yer almaktadır. En büyük farklılığımız, bizdeki kültürel farklılık azınlık olmaktan çıkmış durumdadır. Ülkemizdeki esas farklılığı yaratan kesim arkasında kendi ülkesini bir güç olarak görmektedir.
 • Yapılan workshop konusu, amacı çok yerindedir. Ancak çalışma da yer alan konular çok yüzeysel seçilmiştir.
 • Sorunun çözümü için 1 gün yeterli bir çalışma ve tartışma yapılmasına çok uygun olmadığı inancındayım.

 

Sonuç:

 • Yapılan çalışmaya iki konudaki görüşlerimi aktardım bunlar.
 1. Hamza örneği için öğretmenin Hamza’nın dili, dini ve kültürünü bilmediği bir ülkede yaşamanın zor olduğu ve okula gitmenin çok daha zor olduğunu ancak öğretmenin bir sınıftaki dersini vermek zorunda olduğunu belirttim. Öğretmenin akademik değerlendirme yapıp bir notla değerlendirme zorunda olduğudur.

Çözüm okula başlamadan önce ayrı uzmanlıklarda kaynaştırma eğitiminden geçmesi gerektiğidir. Bu eğitimin süresinin kişinin gelişme sürecine göre belirlenmesi olmalıdır.

 1. Müslüman geleneklere göre beslenen bir öğrencinin okulda problem yaşamasının normal olduğu, bu okulda et yemeyen süt ürünleri yemeyen ya da unlu gıda yemeyen hatta diabet olanlarında var olduğunu bunun sadece Müslüman olduğu için yaşanacak bir problem olmadığını belirttik.
 • yapılan çalışma bir ülkedeki yabancıların eğitim ve öğretimle o ülkede problem olarak gelişmesini örgütlenmesine engel olmak, eğitimden geçen yolla iş gücüne katkı koymalarına ve toplum içinde sorun değil iş gücü olarak faydalanmanın bir yolu olduğu görüşündeyim.

 

Değerlendirme:

 • ülkeye gelen yabancıları bir grafik olarak incelersek ülkedeki yabancıların oluşturabileceği farklılıklar Ayrıştırma, Marjinallaştirme, Asimilasyon ve Entegre etmek olarak değerlendirirsek grafiğin X ve Y ekseninin her iki tarafının + olduğu tek yerin Entegre etmekten geçtiğini görürüz.
 • Avrupa ile bizdeki sorunların tam olarak örtüştüğünü söylemek doğru olmaz. Ülkemiz gerçeklerine göre böylebir strateji izlenmesi ve sorunları ortaya koyacak ciddi çalışmalarla sağlam temellerde bilimsel çözümlerin aranması tarafımca daha akılcı ve katılımcı bir yol olacağıdır.
 • Gelen her yabancının eğitim ve öğretime katılıp ülke değerlerini ve standartlarını öğrenip çalışma veya eğitime katılması daha gerçekci bir yaklaşım olacaktır.

Education trade unions, employers and school leaders discussing successful practices on democratic citizenship and inclusive education

Education trade unions, education employers, and school leaders have a key role in promoting democratic citizenship and social inclusion in diverse educational contexts and learning environments. This emphasis on the importance of citizenship education and social inclusion was highlighted in the first training workshop of the joint ETUCE, EFEE (European Federation of Education Employers) and ESHA (European School Heads Association) project EU CONVINCE (EU Common Values Inclusive Education), which took place in Rome on 31st January 2019.The workshop on ‘Successful good practices on democratic citizenship education and the teaching of EU common values’ was organised with the support of the project’s partner in Italy, FLC-CGIL, and involved around 40 participants from Belgium, Cyprus, Denmark, France, Greece, Italy, Ireland, Latvia, Portugal Romania, Slovenia and The Netherlands.

Presenting the preliminary results of the project online survey and desk research conducted among ETUCE, EFEE and ESHA member organisations, Dominique Danau, SAGO Research, reported that effective fostering of the citizenship and inclusive education requires supportive policy frameworks and implementation guidelines, robust assessment systems, and sustainable support to education personnel and school leaders through initial and continuous professional development. Responding to these findings, Calin Rus, an expert of the Council of Europe and Director of the Intercultural Institute of Timisoara, Romania, presented competences of teacher training on intercultural education introduced by the recently published Reference Framework of Competences for Democratic Culture (Council of Europe). Furthermore, Dr. Catherine Lowry-O’Neill from the project’s partner, School for Lifelong Learning of ‘Waterford Institute of Technology’ (Ireland) presented School leadership and governmental-led educational strategies in the EU on the promotion of citizenship education and EU common values.

In the smaller working groups participants shared their national examples of challenges encountered by education stakeholders when teaching democratic citizenship, human rights and fundamental values, as well as proposed successful and innovative approaches and solutions on citizenship and human rights education (e.g. involving students as mentors to assist the students with migrant background in learning the language of instruction, extra-curriculum activities to make students work together, and school leaders creating a safe environment where the teachers and children feel free to discuss all the challenges). The good practices and solutions suggested by the workshop’s participants are to be also integrated in the Massive Online Open Course (MOOC), prepared by the European Inter-University Center for Human Rights and Digitalisation, which is to run from 29 April to 9 June 2019 and open for all education stakeholders. The MOOC programme was presented by Angela Melchiorre, Academic Coordinator of Online Programmes, Global Campus of Human Rights.

Concluding the workshop, Susan Flocken, European Director, said: “In the times of societal change and rising individualism, addressing citizenship education is especially important for young people to become responsible citizens who are aware of their rights and obligations and value mutual respect, equal opportunities and diversity. All education stakeholders need to unite to ensure a quality education, active participation, and sense of belonging for all learners, especially for those disadvantaged and marginalised”. EFEE General Secretary Daniel Wisniewski supported ETUCE’s call for joint action, vision and courage by saying “Our hope is the start of a greater cooperation for citizenship education in Europe”.

The next training workshops of the project are taking place in Paris on the 5th March 2019 focusing on ‘The whole-school approach as a tool to prevent radicalisation and extremism’, and in Berlin on the 2nd April 2019 focusing on the ‘Education for digital democratic citizenship in the Internet era: Challenges and opportunities’.

To learn more about the EU CONVINCE project follow #EUConvince# (Twitter) and #Schoolsforinclusion(Facebook).


 

EU CONVINCE project – EU Common Values Inclusive Education (2018-2020)

In recent years, terrorist attacks, violent radicalisation, extremism and xenophobia have surged across Europe and are posing a threat not only to the safety of its citizens but also to the EU fundamental values of freedom, democracy, tolerance, equality, non-discrimination, respect for the rule of law, human rights and solidarity. Within this context, the role of education, and in particular, of teachers, school leaders and educational staff reveals to be crucial so as to promote democratic citizenship and social inclusion in diverse educational contexts and learning environments.

EU CONVINCE is a joint project of ETUCE (European Trade Union Committee for Education), EFEE (European Federation of Education Employers) and ESHA (European School Heads Association) which seeks to provide teachers, other education personnel, school leaders, as well as the education institution community as a whole with tools and methods to deliver inclusive quality education to all and better deal with citizenship related issues both in the classroom and in extra-curricular activities. The project is a direct answer to the current challenges, but also opportunities, of multiculturalism, diversity and social inclusion.

Topics to be addressed

Declaration on promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education’ adopted by EU Education National Ministers in Paris in March 2015 aims to enhance the acquisition of social, civic and intercultural competences, as well as critical-thinking and mutual understanding, foster respect and intercultural dialogue through all forms of learning, understanding and ownership of fundamental values, and combat discrimination on all grounds, in particular, as regards students at risk of marginalisation or social exclusion.

Built on the Paris Declaration and ETUCE resolution on ‘Education for Democracy’ adopted in the multiannual conference of Belgrade in December 2016, the project covers the following topics:

 • Civic education and democratic-school culture;
 • Teaching in multicultural learning contexts for intercultural dialogue;
 • Teaching controversial and sensitive issues;
 • E-safety issues: Misinformation, digital responsibility and ICT critical-thinking;
 • School-leadership and ‘the whole school approach’;
 • Inclusive education as a tool to prevent violent radicalisation and extremism.

 

Activities

Research

In the context of the CONVINCE project, an online questionnaire has been developed to collect the views of ETUCE, EFEE and ESHA members on the challenges and good practices related to civic and citizenship education. Combined with a desk research, it also aims acknowledge and pair-up challenges and good practices related to promoting citizenship and values of freedom, tolerance and non-discrimination through education, with a particular focus on secondary education, both within school-curricula (formal learning) and in extra-curricular activities (non-formal learning).

The survey consists of multiple-choice questions with open boxes for additional information on national experiences and views. The research survey is divided into 6 chapters:

 • Civic education and democratic-school culture;
 • Teaching in multicultural learning contexts for intercultural dialogue in formal and non-formal education;
 • Teaching controversial and sensitive issues;
 • E-safety issues: Misinformation, digital responsibility and ICT critical-thinking;
 • School-leadership and ‘the whole school approach’;
 • Inclusive education to prevent radicalisation and extremism

The online survey is still opened for ETUCE, EFEE, and ESHA member organisations until 15 March 2019.

The preliminary findings are presented at the project’s training workshops in Italy, France, and Germany.

 

Training workshops

Three training workshops are planned in cooperation with local partners in Italy, Germany and France:

 • to provide ETUCE, EFEE and ESHA member organisations with the opportunity to present, disseminate and scale-up good practices in other different contexts and educational settings as well as discussing possible solutions to tackle challenges encountered by education stakeholders when teaching citizenship, human rights and fundamental European values to students;
 • to give participants the opportunity to exchange and showcase good practices and help resolve challenges through learning about other countries’ good practices, e.g. by match-making challenges in one country with best practices of another.
 • Teacher training support and advice: successful and innovative approaches and methods on citizenship and human rights education.
Closing conference

Two day closing conference for representatives from education trade unions, education employers, school leaders and other European stakeholders in education. The main activities of the conference include:

 • discussion on the results of the project activities, including the final research report of best practices identified in the survey and workshops;
 • validation on project outputs with the partners (e.g. a joint statement and a concept note), in particular, as regards implementation through their respective affiliates at the grassroot level towards a platform for exchange of good practices and knowledge for social inclusion.
The Joint Statement on Citizenship Education and EU Common Values

The Joint Statement on Education for Democratic Citizenship & EU Common Values, is written by ETUCE in partnership with EFEE (European Federation of Education Employers) and ESHA (European School Heads Association). The statement advocates, among other issues, for:

 • Equipping school teachers and other educational personnel’s to promote critical thinking, democratic values, civic engagement and new innovative technologies.
 • Providing autonomy for teachers and other education personnel to manage diversity. More diverse teachers, school leadership and academic staff should be encouraged to facilitate the promotion of mutual respect and to influence schools and educational institutions’ ethos in valuing differences and diversity with the view to achieving inclusive education.
 • A stronger involvement and networking of teachers and educators, school leaders, parents and learners within the school life (‘whole-school approach’) so as to support more democratic learning environments to allow learners to experience democracy and mutual respect (‘democratic school culture’).

The statement is published in English, French, German, Spanish and Russian and is available for dissemination here.

 

MOOC

At the end of the project, an online course in English/French will be created to help teachers, educators, school leaders, education trade unions and education employers to better deal with citizenship-related topics in a broad sense. The e-learning course will be built on the successful and innovative tips, advice and good practices exchanged and discussed during the project. The MOOC is envisaged to last 6 weeks.

Advisory Group

The project is led by an Advisory Group who will supervise and manage the project activities with their expertise and knowledge under the coordination of ETUCE. Members of this Advisory Group are:

Ms Dorota Obidniak, ZNP, Poland

Ms Odile Cordelier, SNES, France

Mr Claudio Franchi, FLC-CGiL, Italy

Dr Janina Glaeser, GEW, Germany

Ms Laura Widger, School of Lifelong Learning and Education of Waterford Institute of Technology, Ireland

Mr Daniel Wisniewski, European Federation of Education Employers, UE/Belgium

Ms Monique Westland, European School Heads Association, UE/The Netherlands