Okullarımıza, Kamusal Eğitime Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz !

0
75

Bilindiği gibi yaşanan 6 Şubat felaketi Mağusa’dan başlayarak tüm yurtta büyük bir kaygı ve tedirginlik yaratmış, toplumda kamu binalarının özellikle de okulların depreme karşı ne durumda olduğu ile ilgili verilerin bir an önce ortaya konması talebi ortaya çıkılmıştır. KTMMOB’ye bağlı mimar ve mühendislerin gönüllülük ilkesine bağlı, özverili tutumu ile bu talebin 1. adımı tamamlanmıştır. Ancak o günden bugüne ileri tetkiklerin başlayıp 2. , 3. aşamaya geçilerek okullarımızla ilgili somut raporların ortaya konması ile ilgili ne Cumhurbaşkanlığı, ne hükümet, ne de Eğitim Bakanlığından hiçbir adım atılmamıştır.

Bu aşamada Namık Kemal Lisesi binası ile ilgili 2005 ve 2016 yıllarına ait bilimsel çalışmaların varlığı Okul Aile Birliğinin ve okul velilerinin kaygılarını artırmış,  ‘Güvenli Okul’ talebi ile 23 Şubat’tan itibaren çocuklarını okula göndermemeye, bu konuda çözüm talebini yükseltmeye başlamıştır. Sendikamızın, öğretmenlerimizin, OAB ve okul velilerinin girişimleri sonucunda Eğitim Bakanlığı yetkilileri 13 Mart günü NKL’de okul öğretmenleri ile yaptığı toplantıda bizzat Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından çadırlarda sürecek eğitimin 3 haftalık bir süreç olduğunu ve Nisan ayında eğitimin Yonpaş Metin Derinel Lisesinde ve yapılacak prefabrik sınıflarda yüz yüze devam edeceği açıklanmıştır.

Ancak gelinen aşamada ne okul binası öğrencilerimizin taşınmasına uygun hale getirilmiş, ne de prefabrik sınıflar yapılmıştır. Toplumumuz ve öğrencilerimiz bir kez daha plansızlık ve öngörüsüzlüğün bedelini ödemek zorunda bırakılmış, güvensizlik de katlanarak artmıştır.

Tüm bunlara rağmen gelinen aşamada on-line eğitim kararı alınmıştır. Ancak bilinmelidir ki bu süreç öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin okullarına dönmesine engel olacak bir sürede devam etmeyecektir. 2 haftalığına 14 Nisan tarihine kadar devam edecek bir süreçtir. 2 haftalık on-line eğitim süreci, sorumluların çocuklarımızın daha fazla mağdur olmadan sağlıklı ortamlarda yüz yüze eğitime başlaması için değerlendirilmeli, gereken hazırlık yapılmalıdır. Aksi durumda bilinmelidir ki; sendikamız, öğretmenlerimiz, Okul Aile Birliği, öğrenciler ve ailelerimiz her türlü eylem, miting, yürüyüş ve protestoyu hayata geçirecektir.

Ayrıca daha fazla zaman kaybetmeden bir an önce tüm okulların ileri tetkikleri için, NKL ve Dr.F.K.EML’den başlayarak 2. adım atılmalı, çıkacak sonuçlara göre yol haritası belirlenmelidir. Hangi okullar güçlendirilerek, hangileri yeniden inşa edilerek eğitime devam edilecektir ortaya konmalıdır.

Bilinmelidir ki: NKL Mağusa’nın, Mağusalının köklerinin olduğu okuldur ve bu kökler çok derinlerden, çok güçlü bir şekilde bu okula aidiyeti, bağlılığı, sevgiyi, vefayı beslemektedir. Bu nedenle çıkacak raporlara göre NKL’nin olduğu şekliyle güçlendirilerek korunması ya da aslına uygun şekilde yeniden inşası yapılmalıdır. 2. bir alternatif yoktur! Bu konuda atılacak adımların somutlaştırılarak yapım süreci, süresi ve planının ortaya konarak, bir protokole bağlanarak imzaya dökülmesi talebimizdir.

 

Tüm toplumumuzla birlikte okullarımıza, kamusal eğitime sahip çıkmaya,

 konunun yakın takipçisi olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

 

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)