Okullarımız Siyasi Propoganda Yuvaları Mı?

0
71

Devlet okulları siyasi ve dini propaganda yapılacak duruma getirmiştir. Daire müdürleri eliyle dini, siyasi içerikli kitaplar genelgelerle okullara gönderilerek yarışmalar düzenlenmektedir.

 

Farklı anlayıştaki dernekler vasıtasıyla öğretmen ve öğrencilere ödüller vaat edilerek belirli siyasi, dini empozeler yapılmaya çalışılmaktadır.  Çocuklarımıza bazı dini ve siyasi propaganda içerikli kitaplar okutularak bunlardan sınava girmeleri istenmektedir. Acaba isteyen her dernek veya siyasi örgüt kendi propogandalarına uygun içerikli kitapları, mali kaynakları ile birlikte okullara gönderilebilir mi? Öğrencilerden para toplanarak, faturasız kitaplar satılarak, isteyen istediği gibi milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda siyasi amaçları gereği faaliyette bulunabilir mi? Eğer bulunmak isterse Milli Eğitim Bakanlığı tüm siyasi faaliyette bulunmak isteyenleri onaylayacak mı? Yoksa AKP anlayışı ve dayatması taşıyanların çocuklarımıza empoze yapması koltukların korunması uğruna katlanılacak mı?

 

Ek 1: Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürüğünün okullara göndermiş olduğu yazı

Ek 2: Yarışmaya Katılım Şartları ve Yarışma Bilgileri            

Ek 3: Okuma Yarışması Katılım Formu

 

Zühre Özkaraman

Eğitim Sekreteri 

Yönetim Kurulu (a.) 

EK_1.jpg
EK_2.jpg
EK_3.jpg