Öğretmenler Yer Değiştirmeleri Tüzüğü’nde Bakanlıkla Ortak Çalışmalarda Kabul Edilen Ancak Yüksek Danışmada Dikkate Alınmayan Önerilerimiz

0
114

 

Tefsir 2. Madde

Çift kadro yer değiştirme kısmında ikinci okula veya en çok iki okul ibaresi kabul edilmedi.

Duyuru kısmında imza karşılığı önerisi kabul edilmedi.

Okul kısmında bakanlığa bağlı tüm okullar ibaresi kabul edilmedi.

Yer değiştirme bildirim formunda branş yazılmadı.

Yıllık geçici görevlendirme kısmında genelge önerisi dikkate alınmadı.

Bekleme listesine göre, sendika ile istişare edilerek ve genelge kriterleri önerileri dikkate alınmadı.

 

Üçüncü Kısım 16. Madde

Branşlar ibaresi yer almadı.

(1) Mevcut ibaresi kalkmadı yeni okul açılması halinde yeni başvuru alınması ve yeni liste oluşması önerisi kabul görmedi.

(5)Zorunlunun tanımını kabul etmedi (yeni okul veya müdür, müdür muavini olunması durumunda)

(6) En geç belirtilen tarih önerisi kabul edilmedi.

      Başvuru forumlarının bir suretinin Sendikaya teslim edilme önerisi kabul edilmedi.

(8) Kendi okulundan sonra ki önerisi kabul edilmedi.

 

Üçüncü Kısım 17. Madde

Beş işgünü, sendika ve imza karşılığı önerilerimiz kabul edilmedi.

 

Üçüncü Kısım 18. Madde

(7) (B) (C) Atölye Şefi ve Bölüm Şefi olmalıydı. 

 

Üçüncü Kısım 19. Madde

(1)   Yeterli kadrolar önerisi kabul edilmedi.

(2)   Yer değiştirme öncesi önerimiz kabul edilmedi. Branşlara ibaresi konmadı.

(3)   Müdür muavini önerisi kabul edilmedi. Branş ibaresi de konmalı.

(5)(D) (E) ve (E) (D) olmalıdır.

 

 

Üçüncü Kısım 20. Madde

(1) Branşlar ibaresi konmalı. Adaletli bir program dağılımı sonunda iki okula görevlendirme yapılabilmeli.

(2) Okullar okul olmadı. Çift kadro görev yapan öğretmenlerin ders yükü daha az olsun önerisi kabul edilmedi.

(4)Fıkra önerimiz “Yolluk” önerisi kabul edilmedi.

 

Üçüncü Kısım 21. Madde

Ancak şehir merkezindeki okul değişiklikleri bakanlık tarafından gerçekleştirilir ibaresi kaldırılmadı.

 

Üçüncü Kısım 22. Madde

(1) Ağustosun ilk haftası önerisi kabul edilmedi.

(5)Yeni yer değiştirme bekleme listesi kabul edilmedi.

 

Üçüncü Kısım 23. Madde

Tüzükte yer almaya çalışılan 23. Madde “Geçici Görevlendirme” tamamen yasaya aykırıdır. Ancak tüzük / veya genelge olacaksa da kriterleri konması gerekir.

 

         Yer değiştirme, öğretmenlerin istedikleri okullarda çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla belirlenen genelge ve kriterlere göre yapılır. Ancak, öğretmenler yer değiştirme başvurusunda bulunmasalar dahi başka bir okulda görev yapmak üzere tüzüğe bağlı aşağıdaki kriterlere göre yıllık geçici görevlendirilebilirler:

(1) Görevlendirme yapılacak okulda boş kadro (ihtiyaç) bulunması durumunda geçici görevlendirme yapılabilir.

(2) Öğretmenin ilgili okulda zümrelerle yapılacak adil program dağılımı sonucunda verebileceği dersin kalmaması durumunda yıllık geçici görevlendirme ve/veya çift kadro uygulaması yapılabilir.

(3) Öğretmen Kadrolarının Eğitim ve Öğretim Kurum ve Kuruluşlarına Dağılımı Tüzüğüne uygun olarak belirlenen kadrolara bağlı okulda ilgili branşta belirlenen kadro sayısı üzerinde kalan öğretmenler ve/veya öğretmenin 10 ders saati altında kalması durumunda yıllık geçici görevlendirme çift kadro uygulaması yapılabilir.

(4) Okulda ilgili branşta bekleme listesinden istekli öğretmen varsa öncelik bu kişilere verilir. Okulda istekli öğretmenin olmaması durumunda okula en son gelen öğretmenden başlanarak yıllık geçici görevlendirme yapılır. Yıllık geçici görevlendirmesi yapılacak olanlar arasından kıdem sırasına bağlı olarak ihtiyaç olan en yakın okuldan başlanarak gerçekleştirilir.

Ancak, bu görevlendirme ilgili kişinin görev yapmış olduğu şehir merkezi okullar arasında yapılır.

(5) Çift kadro yıllık geçici görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirmeler Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Daireleri arasında çift kadro olarak uygulanabilir.

(6) Yıllık geçici görevlendirmeler ilgili sendika ile istişare edilerek Bakanlık tarafından yapılır ve ilgili eğitim ve öğretim yılı sonunda sonlanır.

 

Not: Geçen sürgün tüzüğünü görmek için Bilgi-Belge bölümünde Tüzükler altınta bulabilirsiniz
http://www.ktoeos.org/Bilgi-Belge