İşgal Rejiminin Bakanları Öğretmen Sürgün Tüzüğünü Geçirmiştir ve Geri Alacaktır

0
192

 

Bütün önerilerimize ve ortak çalışmamıza rağmen TC Elçiliğinden aldığı talimatın gereği kukla UBP bakanları öğretmenlerin yer değiştirme sistemini değiştirerek öğretmeni “siyaseten kontrol altına almak”, örgütlü mücadeleyi baltalamak için Sürgün Tüzüğünü TC’li generalin emri altındaki polis teşkilatı koruyuculuğu altında geçirmişlerdir.

          İşgal rejiminin kukla UBP hükümeti öğretmeni Zapt-ü Rap altına almak ve örgütlerini dağıtmak için sadece Nakil Tüzüğü yapmakla kalmamıştır. Öğretmenin maaşını düşürmüş, emeklilik yaşını artırmış, hak ve menfaatlerini budamış, ikramiyesini, yıpranma payını, Eşel-Mobil hakkını, HP ödeneğini gaspetmiştir. Öğretmenlerin otomatik barem ve maaşını iki dudak arasına vermiş; Anayasa ve Yasalara uymayan uygulamalar yapmıştır. Kıbrıs Türk Kültür ve Eğitim Sistemine uymayan İlahiyat-tarikat-cemaatleri Milli Eğitimin yerine koymuştur. Devlet okullarında eksikler, cari bütçe güvenlik, kalabalık sınıflar, müfredatsızlık, programsızlık, hijyen sorunları v.s. sorunlarına değinmezken TED, Doğa, İlahiyat, Özel Okullar bakanlığı idare eder konuma gelmiştir. Öğretmen boşta oturur denildi. Ama yüzlerce torpilli geçici öğretmen alındı. Binlerce Kıbrıslı Türk işsiz öğretmen adayı varken yüzlerce TC’li öğretmenin çift maaşla okullara ve Milli Eğitim Bakanlığı’na atandı.

 

İşbirlikçi UBP hükümeti ve onun bakanları kendi toplumuna ihanet içerisindedirler. AKP hükümetinin kuklası olmuşlardır. Kıbrıs Türk Toplumunu esir, çaresiz bırakarak taşeronluğa devam etmek istemektedir. UBP’li bakanlar ruhlarını ihanet içerisinde pazara çıkarmışlardır. Polis kordonunda yasa, tüzük değişiklikleri ile aydın, yurtsever öğretmenlerimizi onların örgütlülüğünü dağıtacaklarını sanmaktadırlar. Polis gücüyle geçirilen Sürgün Tüzüğünün hesabını öğretmen soracaktır. Kıbrıs Türk Toplumu bu ihanetin hesabını soracaktır. Kıbrıs Türk Toplumunu dizleri üzerine çökertmek için işsizliğe, çaresizliğe, fakirliğe iten faşist anlayış ve polis devleti uygulamaları ile yasaları geçirerek öğretmeni yurtsever ve toplumsal mücadele yolundan döndüremeyeceklerdir.

          Başta öğretmenler ve tüm yurtseverler işgal REJİMİNİ yasal meşruluğa oturtmak isteyen İHANETÇİLERİ tanıyor ve onlara mutlaka hesap soracaktır.

 

 

Tahir Gökçebel                                                              Şener Elcil
KTOEÖS BAŞKANI                                                     KTÖS Genel Sekreteri