Faiz Soygununu Yaratanlar Çözümünü Bulmak Zorundadır

0
224

Sendikal Platform olarak 23 Ekim Salı günü, saat 13:00’te Merkez Bankası önünde eylem ve basın açıklamamız gerçekleştirildi.

Ortak basın açıklaması metni: 

Türkiye’de yaşanan ekonomik yıkımın etkilerini Türk Lirası kullanmadan dolayı çok acı bir şekilde ödemekteyiz. TL’nin değer kaybı nedeni ile Türkiye’ye  “devalüasyon vergisi” ödemenin yanında mevduat ve kredi faizlerinin artması nedeni ile “faiz vergisi” de ödemekteyiz.

Son üç yıldır maaş ve ücretlerimizde döviz bazında erime %63’e ulaşmıştır. Buna borç faizlerinin ikiye katlanması da eklenince TL kullanımının yarattığı yıkımın boyutları ortaya çıkmaktadır. Adamızın kuzeyindeki bankaların Uluslararası bankacılık sistemine kayıtlı olmasına rağmen, sistemin dışında bırakılıp TC Bankacılık sistemine bağlı kılınması, TL kullanımı ve Türkiye ekonomisine olan bağımlılık halkımızın cebindeki paranın devlet eli ile çalınıp, Türkiye’ye götürülmesine yaramaktadır. Yaptığımız tüm önerilere kulak tıkayan “dörtlü hükümet” halkımızın her geçen gün fakirleşmesine suskun kalmaktadır. Hükümete bankacılık ve faiz konularında tedbir alması için tekrardan çağrı yapmak istiyoruz.

  • Derhal faiz farkı fonu oluşturun.
  • Mevduat faizlerinden alınan stopaj sıfıra indirilmeli veya dövizden alınan stopaj oluşturulacak olan faiz farkı fonuna yatırılarak borç faizlerinin düşmesi sağlanmalıdır
  • KKTC Merkez Bankasının yıllardır ettiği kar kredi borçlularının faizlerinin artırılmasından doğan faiz farkına yatırılarak aynen Türkiye’de olduğu gibi borçlular korunmalıdır.
  • Adamızın kuzeyindeki Türkiye’nin şube bankalarının yarattığı haksız rekabet ve mevduatları ülke dışına çıkarmalarının önüne geçecek tedbirler alınmalıdır.
  • Kalkınma Bankası’nın eşe dosta partiliye geriye dönüşsüz olarak dağıttığı ve bankaların yıllık almak zorunda oldukları tahvil karşılığı kullanılarak faiz mağdurlarının mağduriyeti giderilmelidir.
  • Batırılan bankaların sahiplerinin hortumladığı ve devlet tarafından ödenen paralar tahsil edilerek Faiz Farkı Fonu’na aktarılmalıdır.
  • K.T.C Merkez Bankası nezdinde bulunun Tasarruf Mevduat fonu kaynakları faiz mağdurlarının mağduriyetinde kullanılmadır.
  • Kooperatifler mukayyitliği kontrolündeki Kooperatif Mevduat Fonu kaynaklarının yine kooperatif üyelerinin faiz mağduriyetlerinin giderilmesinde kullanılmalıdır.
  • Finans şirketlerini yasa ile denetim altına almalı ve oradan gelecek kaynak faiz farkı fonuna aktarılmalıdır.

Türkiye hükümetlerinin dayattığı paketler ve Türk Lirası kullanılan bu düzen, soygun vurgun ve ekonomik çöküş getirmiştir. Bu çöküşün bedelini emekçiler ödemeyecektir.

Yarattıkları soygun düzeni ile halkımızı fakirliğe sürükleyenlerin insanlarımızı kurumlarla karşı karşıya getirerek, suskun kalmaları, Kıbrıslı Türklerin kurumlarını kapatmaya dönük asimilasyon politikasının ürünüdür. Oyuna gelmiyoruz. Faiz soygununu yaratanlar çözümünü bulmak zorundadır.

Saygılarımızla,

 

Sendikal Platform