Nakil (Yer Değiştirme) Tüzüğünün ME Bakanlığı tarafından sürgün tüzüğüne dönüştürülmesi

0
174

 

Yönetim kurulumuzla hiçbir “Teknik Kurul” çalışması yapılmadan 12 Aralık 2011’de Yüksek Danışma Kuruluna ansızın getirilen nakil (Yer değiştirme) Tüzüğüne gösterdiğimiz kararlı duruş ve eylemden sonra Bakanla ve müsteşar başkanlığında daire müdürleri ile toplantılar yapıldı. Müsteşar başkanlığında yapılan daire müdürlerinin ve ilgili sendikaların yer aldığı toplantıda Teknik Kurul çalışmalarının çok önceden tamamlandığını ancak oluşan anomalileri giderme adına ilgili sendikalarla ilgili daire müdürlerinin ortak çalışma yapması ve daha sonra yüksek danışma kurulu toplanarak uzlaşıları sonuçlandırması kararlaştırılmıştır. KTOEÖS kendi Yönetim ve Temsilciler Kurulunda hızlı bir şekilde konuyu değerlendirip üç gün içerisinde Tüzük ile ilgili değişiklik önerileri yazılı bir şekilde bakanlığa verilmiştir. MTÖ Müdürlüğü odasında GOÖ Müdürlüğü ve Sendika da hazır bulunarak değişiklikler üzerinden bir bir geçilmiştir. Bu öneriler bakanlık tarafından  Tüzük içerisinde yazıya dönüştürülmüştür. Tüzüğün gündeme bir türlü getirilmemesi üzerine yeniden bakanlığa gidilmiş, temaslar yapılmış müsteşarın görevlendirdiği Daire Müdürleri ile MTÖ Müdürlüğü odasında görüşlerimiz üzerinden tek, tek geçilerek bakanlık adına müsteşarca görevlendirilen MTÖ Müdürü ile çalışılarak tutanakla da tespit edilmiş ve uzlaşma sağlanmıştır. Biz tüzüğün anlaşılan çerçevede geçirilmesini beklerken tüzüğün 5. versiyonu 12 Aralıkta sunulana benzer bir şeklini görüşmemiz için 27 Haziran Çarşamba günü için Yüksek Danışma Kurulu (üç gün önceden) toplantıya çağırılmıştır. Tüm öğretmenlerimizi eyleme çağırmak durumunda kaldığımız, niyetin birlikte çalışmak olmadığını ve zorla Tüzüğün geçirileceğini anladık. Yüksek Danışma Kurulunda Sürgün Tüzüğü polis gücü altında üç UBP’li bakan tarafından geçirilip Bakanlar Kuruluna yasallaşmak üzere yollanmıştır. Aşağıda yasallaşan ve kabul etmediğimiz “Sürgün Tüzüğü” ile bizimle istişare edilen ama son anda kabul edilmeyen önerilerimiz vardır. Bu tüzük sürgün tüzüğüdür, öğretmenin kaderini siyasilerin eline vermiştir bu yüzden de geri alınana kadar mücadele edilecektir.