Milletin vekilleri olduğunu savunanların maskesi düşmüştür!!

0
90

“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi”, olarak 24 Kasım 2014 tarihinde “Anayasa’ya aykırı olduğu ve kamuda çalışanlar arasında adaletsizlik, eşitsizlik ve haksızlık yarattığı”nı savunarak, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın kaldırılmasını istedik.

Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi adına Meclis önünde açıklama yapan Devrimci Genel İş Başkanı Hasan Felek, “göç yasası” olarak nitelendirilen yasanın kaldırmasına yönelik sunduğumuz yasa önerisinin mecliste ivedilikle oylamasını beklediğimizi belirterek, bu amaçla meclis oturumunu izleyeceğimizi ve mücadeleye milletvekillerinin oylamada verdiği oya göre devam edeceğimizi belirttik.

Felek, bu yasanın Anayasa, Toplu İş Sözleşmeleri, İş Yasası ve İLO sözleşmelerine aykırı olduğunu, kamuda çalışanlar arasında eşitsizlik, adaletsizlik ve haksızlık yarattığını savunarak,  buna şiddetle karşı çıktığımızı ve çıkmaya devam edeceğimizin vurgusunu yaptı.

Bu yasaya geçmişte kabul oyu veren 28 milletvekilinden bugün 11’inin mecliste olduğuna işaret eden Felek, milletvekillerinin oy verirken bunu dikkate almasını istedi.

Basın açıklamasının ardından Meclis oturumunu izlemeye geçtik.

Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi olarak, hükümete mensup milletvekillerinin bazılarının da onay oyu verdiği yasa önerisinin ivediliğinin Meclis’te 17’ye karşı 14 oyla ve oy çokluğuyla onaylanmasının ardından “Hade Barra” pankartları açtık ve “hükümet hade barra” sloganı attık.

Mücadelemizden yılmayacağız ! Milletin vekilleri olduğunu savunanların maskesi düşmüştür!!