Kurumlarımızın Özelleştirilmesine Karşı Sürdürülen Mücadeleyi Destekliyoruz

0
143

Benzer senaryoyu KTHY’nda da yaşayıp gördüğümüz, tüm kamusal kurumlarımızın AKP’li şirketlere peşkeş çekildiği, Türkiye’de ve ülkemizde üretimin bitirildiği, eğitimin tamamen AKP ideolojisine hizmet eden bir anlayışa bağlı hale getirildiği, elektrik, eğitim, telefon ve sağlığın hiç yatırım yapılmayarak içi boşaltılan kurumlar haline getirildiği bu dönemde uygulanan dayatma politikalara ve işbirlikçilerine karşı sessiz kalmayacak mücadeleyi sürdüreceğiz.

         Bu bağlamda El-Sen’in elektrikte özelleştirme politikalarına karşı sürdürdüğü mücadeleyi selamlıyor ve destekliyoruz. Kurumlarımıza, dilimize, dinimize, kültürümüze eğitim, sağlık ve toplumsal değerlerimize karşı yapılan saldırılara, yasaklara karşı toplumsal varoluş mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz.

 

Selma EYLEM
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)