KTOEÖS ve PEO’dan İş ve Güç Birliği

0
89

21 Ocak 2016 tarihinde KTOEÖS ve PEO’nun PEO binasında gerçekleştirdiği toplantı sonucunda iş ve güç birliğini ilerletmek için ortak karara varmış ve  ortak bir  açıklama yayınlamıştır.

DSC_9077

KTOEÖS ve PEO aralarındaki temaslar ve gerçekleştirdikleri ortak faaliyetler çerçevesinde 21 Ocak 2016 tarihinde bir araya geldiler. İki örgüt gerçekleştirdikleri görüşmede Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulundular.

İki örgüt, kapitalist sistemin derin krizinin sert sonuçlarıyla, işsizlikle, sosyal eşitsizliklerle ve göçle bütün dünyada işçi sınıfının karşı karşıya olduğunu kaydetmektedirler.

Emperyalist güçler kendi çıkarlarını dayatmak için istilalarını ve müdahalelerini sürdürmektedirler. Göç sorunu özellikle Akdeniz’de dev boyutlara ulaşmaktadır. Savaştan ve yoksulluktan kaçma çabası içerisindeki binlerce insan köle tüccarlarının kurbanı olmakta ve yığıldıkları köhne gemilerin Akdeniz’de batması sonucu pek çoğu yaşamlarını kaybetmektedir.

Yurdumuzda hem Kıbrıslırumlar, hem Kıbrıslıtürkler küresel kapitalist krizin, AB ve IMF’nin şu ya da bu şekilde adanın kuzeyinde ve güneyinde dayatılan sert neolberal politikalarının olumsuz sonuçlarını yaşamaktadırlar.

Küresel ekonomik kriz ve sonuçları Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin sınıfsal çıkarlarının ortak olduğunu, neoliberal kemer sıkma politikalarına ve çalışanların kazanımlarının yok edilmesine karşı mücadelelerini ve dayanışmalarını yoğunlaştırmaları gereksinimini daha da açık bir biçimde gözler önüne sermektedir.

Bu koşullarda KTOEÖS ve PEO, Kıbrıs sorununun çözümünün, ülkemizin ve halkımızın yeniden birleşmesinin doruk öncelik olmaya devam ettiği görüşündedirler.

KTOEÖS ve PEO, BM kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasal eşitliğinin, tek egemenliğin, tek uluslararası kimliğin ve tek vatandaşlığın olacağı, iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü çabasına bağlı kalmaya devam etmektedirler.

Üzerinde anlaşmaya varılacak barışçıl bir çözüme götürecek tek yolun görüşmeler yolu olduğudur ve artık pozitif bir sonuca ulaşılmalıdır.

İki örgüt iki toplumun liderleri arasındaki görüşme sürecini desteklemektedirler ve sendikal hareketin daima savunduğu ilke ve değerlere yanıt veren bir çözüm için çalışmaya devam edeceklerdir. Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek ve özgür, bağımsız, askersizleştirilmiş ve bütün Kıbrıslıların ortak vatanı kılacak bir çözüm için çalışmaya devam edeceklerdir. Çözüm, her emekçinin istihdam ve sosyal güvenlik açısından aynı koşullara sahip olma, özgür bir şekilde iş ve işveren seçme,sendikalaşma ,toplu pazarlık ve toplu sözleşme hakkının olacağı birleşik bir ekonominin ve birleşik bir pazarın yaratılması için tüm önkoşulları içermelidir.

KTOEÖS ve PEO gerçekleştirdikleri görüşmede aşağıdaki gibi ortak faaliyetlerini yoğunlaştırma gereksinimi konusunda hemfikir oldular:

  • Emekçilerin kazanımlarına karşı yapılan saldırılara karşı dayanışma içerisinde olmak ve ortak mücadele etmek
  • 1 Mayıs İşçi Bayramı için ortak kutlama
  • 1 Eylül Sendikaların Barışı için Eylem günü vesilesiyle etkinlik,
  • Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu’nun bütün dünyada emekçilerin Küresel Eylem günü olarak ilan ettiği 3 Ekim için etkinlik,
  • Kıbrıs Pansendikal Forumu’nun faaliyetlerine katılım ve bu faaliyetlerin desteklenmesi

Son olarak da, iki örgüt Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi temel hedefiyle işçi sınıfının değerleri temelinde emekçiler arasında yeniden yakınlaşma çabasının, dostluk ,ve işbirliği atmosferinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini ve barış ve güvenlik şartlarının oluşması ve adil ve eşit bir toplum için mücadelelerini sürdürme  taahhütlerini teyit ettiler.