KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ: “Protokol Masası İvedilikle Toplanmalıdır”

0
685

7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası ile Göç Yasası diye bilinen 47/2010 sayılı Kamu Görevlilerinin Aylık (Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında çalışanlar arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesi adına Başbakan’la yürüttüğümüz görüşmelerde Ağustos ayında mutabakata varılmıştı. Bu bağlamda, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni maaş barem tablosunu içeren Yasa Tasarısı 8 Eylül tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, onaylanmak üzere Meclis Alt Komitesi’ne gönderilmişti.

Meclis’in 2 Ekim tarihinde yeni yasama dönemine başlayacak olmasına rağmen, söz konusu Yasa Tasarısı’nın henüz Meclis Alt Komitesi’nde görüşülmemiş olması endişe vericidir.

Temel tüketim maddelerine yapılan zamların her geçen gün artarak geçim sıkıntısının derinleştiği ülkemizde Temmuz ayından itibaren maaşlara yansıtılması gereken artış için gerekli adımın henüz atılmamış olması, ciddiyetsiz ve kamu yararını gözetmeyen bir yönetim biçimiyle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Bunun yanı sıra, Türk Lirası’nın değer kaybı ve enflasyon neticesinde maaşlardaki rakamların hızla büyümesi, yoksulluğa mahkum çalışanlarla yüksek gelirlileri aynı vergi dilimine dahil etmiştir. Bundan dolayı oluşan vergi adaletsizliği bir an önce giderilmeli iken, varılan mutabakat çerçevesinde vergi dilimleri ile ilgili gerekli yasal düzenlemenin yapılarak Ocak ayında yürürlüğe girmesi için çalışmaların da henüz başlatılmamış olması kabul edilemezdir. Dahası, Başbakan’la yapılan görüşmede mutabakata varılan, hayat pahalılığı ödeneğinin yılda üç kere maaşlara yansıtılması yönünde gerekli yasal düzenleme için çalışmaların da henüz başlatılmamış olması endişelerimizi artırmaktadır.

Yasa gereği her yıl kamuda yetkili sendikaların Maliye Bakanlığı tarafından çağrılarak toplanması gereken Protokol Masası için gereken tüm yazışmalar tarafımızca yapılmasına rağmen, yıllardır Sendikalarımız Protokol görüşmelerine çağrılmamaktadır.

Talebimiz, Protokol Masası’nın ivedilikle toplanarak özellikle yukarıda belirtilen yasal düzenlemelerin görüşülüp karara bağlanmasıdır.

KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, KAMU-İŞ, KAMU-SEN