ETUCE Yapısında Ülke Temsiliyetinde Uzlaşmaya Varıldı

0
125

1968 yılından beridir Kıbrıs sorununun çözümü için her iki toplumun liderlikleri görüşmeler yürütmektedir. Bu görüşmeler çeşitli ayak oyunlarıyla, bölgemizde çıkarı bulunan güçlerin planları ve yönlendirmeleri ile çözüm ve barış noktasına ulaşamamıştır. 1974 sonrası adamızda oluşan sistem ise Kıbrıs sorununu daha da içinden çıkılmaz bir duruma getirmiş, ayrıca son yıllardaki kapitalizmin yarattığı ekonomik krizler ise toplumlarımızı hem kuzeyde hem de güneyde yoksullaştırmış ve perişan etmiştir.

Ülkemizde barışın yeniden kurulması, refahın yeniden sağlanması ve toplumlarımızın yeniden kardeşçe yaşaması için yıllardır mücadele veren sendikalarımız ise her türlü zemini ve platformu kullanarak hem Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını koruma ve ileriye götürme hem de adamızın birleşmesini yaratacak ortamı oluşturma gayreti içerisinde olmuşlardır.

Sendikalarımız; Kıbrıs’ta yaşayan her iki toplumun birlik içinde olması ile hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda büyük bir güç ortaya çıkacağının ve şu anda yaşadığımız sorunların birçoğunun çözüleceğinin farkındadırlar. Bu anlamda yıllardır Eğitim Enternasyonali’nin (EI) Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eğitim Komitesi’nde (ETUCE) mücadelesini verdiğimiz temsiliyet sorununun da nitelikli bir çözümü için uğraş verilmekteydi.

2001 yılından beri önerdiğimiz eşit temsiliyet ve rotasyon sistemi o yıldan beri tartışılmakta, ancak bir sonuç alınamamaktaydı. Bu sebeple ETUCE Yürütme Kurulu için her ülkeden bir temsilci bulunurken Kıbrıs adına Kıbrıslı Türk üye gözlemci statüsünde bulunuyordu. Daha sonra 2008 yılında KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil (Shener Hasan) ETUCE Genel Kurulu’nda aday olarak katıldığı seçimleri Kıbrıslı Rum üye karşısında 2800’e karşı 810 oyla kazanınca Kıbrıslı Rum üye gözlemci statüsünde toplantılara katılmaya başladı. 2012’ye kadar rotasyon konusu bir karara bağlanamadığından, Şener Elcil tüm Kıbrıs’ı temsilen yürütme kurulundaki görevine devam etti. 2012’de Budapeşte’de gerçekleşen Genel Kurul’da Kıbrıs için yapılan seçimleri yine Şener Elcil bu kez 420 oya karşı 3450 oyla kazandı. ETUCE bürosu yaşanan gelişmeler sonrası Kıbrıslı Rum öğretmen sendikalarını işbirliğine ikna etmek için gözlemci statüsünü kaldırarak görüşmeleri destekleyeceğini açıkladı.

Bu anlamda görüşmelerin sonuncusu 10 Ocak 2015, Cumartesi günü Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğretmen sendikalarının yanı sıra ETUCE Başkanı Christine Blower’in ve ETUCE Direktörü Martin Romer’in de katılımıyla Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) gerçekleşti. Bu ortak toplantı sonrasında Kıbrıs’taki öğretmen sendikaları; üyesi bulundukları ETUCE’un ülke temsilciliği ile ilgili ortak yeni bir karara imza koymuşlardır. Bu karara göre, Mart 2015’ten itibaren Kıbrıs ETUCE’de rotasyon sistemi ile temsil edilecek ve bu dönüşümlü temsilcilik her dönem için en fazla iki yıl süre ile uygulanacak.

Böylece sendikalarımızın uzun yıllardır savunduğu ve defalarca öneri olarak gündeme getirdiği ETUCE’de rotasyon ile temsiliyet, iki toplumun eşit olarak temsiliyetine dayalı bir uygulama olarak hayata geçiriliyor. Varılan uzlaşma 1960 Kıbrıs Anayasası’nda tanımlanan Kıbrıslı Türk toplumu ile Kıbrıslı Rum toplumunu temel alarak imzalanmıştır. Temsiliyet için rotasyon uygulaması da bu iki toplumun öğretmen sendikaları arasında gerçekleştirilecektir. Uzlaşma metnine göre:

 

Ortak Deklarasyon

 

  1. Kıbrıs’taki öğretmen sendikalarının tamamı, karşılıklı anlayış ve işbirliği çerçevesinde ETUCE Komitesi’nde rotasyona bağlı bir temsilcilik sistemi uygulamaya karar vermiştir.

 

Buna göre:

  • Ülke temsilciliğinin rotasyonu 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nda tanımlandığı şekliyle Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumlar arasında uygulanacaktır.
  • Temsilcilik her dönem için en fazla iki yıl süre ile uygulanacaktır.

 

  1. Bu anlaşma ETUCE Komitesi’nin 18-19 Mart 2015 tarihinde gerçekleşecek toplantısından itibaren ve onu da içerecek şekilde yürürlüğe konulacaktır ve rotasyonun ilk dönemi ETUCE 2016 Konferansı’nda sona erecektir.

 

  1. Bu anlaşma yukarıda bahsi geçen Komite toplantıları için hazırlıkları, ön toplantıları, takip toplantılarını ve ilgili tüm doküman ve sonuçların tüm sendikalarla paylaşılmasını ve bunlar için tüm sendikaların etkin bir şekilde katkı koymalarını öngörür.

 

  1. Ayrıca, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından 6 ayı geçmeyecek bir süre zarfı içerisinde tüm sendikaların anlaşmanın uygulanması ile ilgili ETUCE’a rapor göndermeleri gerekmektedir.

 

Lefkoşa, 10 Ocak 2015

 

Toplantıda ayrıca iki toplumu yakınlaştırmaya yönelik sendikalarımızın ne gibi adımlar atabilecekleri de konuşuldu.

Bu anlaşma samimiyetle ve herhangi bir dış etkiye bağlı kalmadan yapılan görüşmelerde sonuç alınabileceğinin göstergesidir. ETUCE’daki temsiliyet sorunu örgütsel ve siyasi eşitlik bazında çözümlenmiş bulunmaktadır. Ayrıca bu imza hepimize, Kıbrıslı Türklerin hukuksal ve siyasi mücadelesinin 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’ndaki haklarında yattığını da kanıtlamıştır. Kıbrıs’ın tüm politik partilerine ve görüşmeleri yürütme iddiasındaki siyasilerine örnek olması temennisi ile öğretmenlerimize ve halkımıza hayırlısı olmasını dileriz.

 

 

DAÜ-SEN

KTÖS

KTOEÖS