KAMUSAL NİTELİKLİ EĞİTİM MÜCADELESİNİ SELAMLIYORUZ

0
247

Dünya’yı, ülkeleri değiştiren, geliştiren yalnızca eğitimdir. Nitelikli eğitim, nitelikli öğretmenlerce bütün dünya çocuklarına kamusal, nitelikli, demokratik, parasız verilmeli ve herkesin eşit fırsat temelinde eğitimden yararlanması sağlanmalıdır.

Bugün ülkelerde eğitim ticari mal olarak görülmeye başlanmıştır. Bu anlayışla özel okullar çoğalmış, devlet okullarının kaynakları yüksek oranda kısıtlanmaya başlanmıştır. Kamusal bir hizmet olarak tüm insanlığın faydalanması gereken nitelikli, kamusal, parasız okullar ve eğitime saldırılar çok yoğunlaşmıştır.

Ekonomik kısıtlı, dar gelirli ailelerin çocuklarının eşitsizliklerini ortadan kaldıracak, azaltacak olan kamusal eğitime ve bu hizmeti veren öğretmenlere yerel hükümetler eliyle ciddi itibarsızlaştırma ve saldırı yapılmaktadır. Kamu okulları zayıflatılmak, kamusal hizmeti veren öğretmenlerin çalışma koşulları, istihdam biçimleri, hakları, demokratik özgürlükleri kısıtlanarak itibarsızlaştırılmak için yoğun çabalar harcanmaktadır. Amaç aslında eğitimin sermayedarların lehine, parayla satılan bir mal haline dönüştürmektir.

Bugünlerde aynı itibarsızlaştırma ve kamusal eğitime yönelik saldırılara mağdur kalan Kıbrıslı Rum öğretmenlerimizin örgütlü sendikaları OELMEK, POED ve OLTEK’in vermekte oldukları ortak mücadele takdir edilecek düzeydedir. Yoldaş ve meslektaşlarımızın örgütlü mücadelelerini selamlarken, bu irade karşısında halkın gerçek çıkarı ve taleplerini gerçekleştireceklerine yürekten inanmaktayım.

ETUCE Kıbrıs Temsilcisi olarak devlet okullarına, kamusal eğitime ve öğretmene yapılan bu saldırıları endişeyle yakından takip etmekte ve şiddetle kınamaktayım.

8-9 Ekim 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşecek ETUCE Yönetim Kurulu toplantısına da bu konuyu taşımayı görev bilmekteyim.

Dayanışmayla,

 

Tahir GÖKÇEBEL

ETUCE Kıbrıs Temsilcisi

KTOEÖS (a.)


WE SALUTE THE STRUGGLE FOR QUALITY PUBLIC EDUCATION FOR ALL

Only through education the change takes place in the world and countries. This is why quality education should be provided to all children of the world as a public good and on the basis of equal opportunity each child should benefit from this in the context of quality, democracy and free of charge by qualified teachers.

Today, education in countries has begun to be seen as commercial good. Within this concept, private schools have multiplied and the resources of public schools have begun to be restricted at high rates. Unfortunately quality, free, public education and schools are targeted and under attack by local governments.

Public education reduces inequalities within the community as disadvantaged children of economically constrained, low-income families can benefit from a quality, free education. However teachers who provide these services are seriously discredited and attacked by local governments. Extensive efforts are being made to weaken public schools and teachers working, recruitment and retention conditions are worsened, and their rights and democratic freedoms are decreased. The aim is to transform education into a commodity sold for money, in favor of shareholders.

The struggle organized by our comrades and colleagues OELMEK, POED and OLTEK, whom have been victimized from the same attacks towards public education these days, is at an appreciable level. While saluting their organized struggle, I wholeheartedly believe that they will fulfill the will and interest of the people.

As the ETUCE Cyprus Representative, I am deeply concerned as I closely follow the attacks on public schools and its teachers, and I strongly condemn these shameful acts.

It is my responsibility to take this issue to the ETUCE Committee meeting which will take place on 8th-9th of October 2018, in Brussels.

In solidarity,

 

Tahir GÖKÇEBEL

ETUCE Cyprus Representative

On behalf of KTOEÖS