İnsanca bir Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz

0
254

Yükselen döviz karşısında erimekte olan maaşlarla alım gücü ciddi bir şekilde gerileyen çalışanlar yaşam mücadelesi verirken bu duruma etkin ve yeterli çözümler üretmek yerine hükümetin zam üstüne zam yapması ülkeyi yangın yerine döndürmüş, çalışanlar açlık sınırı ve altında yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Aylar önce de ortaya koyup talep ettiğimiz gibi asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir.

HP’nin hesaplanma biçimi realiteye dönüştürülmeli devlet eliyle halkın fakirleştirilmesine son verilmelidir. Eşel mobil 2 ayda bir olmalıdır. Stabil para birimine geçilmesi için ivedilikle adımlar atılmalı, vergi adaleti sağlanarak düşük gelirliler rahatlatılmalıdır.

Ortadan kaldırılan mali protokol görüşmeleri derhal başlatılmalıdır.

Kamu ya da özel sektör tüm çalışanların kadrolu, sendikalı, toplu iş sözleşmeli, güvenceli çalışması için gereken düzenlemeler yapılmalıdır.

Eğitim ve sağlık parasız, nitelikli kamusal hizmetler olmalıdır.

Eğitimin devlet politikası haline dönüştürülmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Anayasaya uygun olarak bilimsel, laik, demokratik, nitelikli kamusal eğitim zorunlu hale getirilmeli yasaya uygun olmayan eğitim veren okullar yasal hale dönüştürülmelidir. TC ile paralel götürülen eğitim sistemi tamamen yerelleştirilmeli cinsiyetçi, gerici, şöven unsurlardan arındırılmalıdır. Eksik öğretmen, müdür, müdür muavini, bölüm şefi, atölye şefi kadroları tamamlanmalı okul altyapı sorunları giderilmelidir. Özel eğitim yasası geçirilmeli, kadro açılmalıdır. Tüzük, yasa, program, müfredatlarla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır.

Çalışanlar arasında adaletsiz bir durum yaratan sosyal güvenlik ve göç yasaları ortadan kaldırılmalı hem özel hem de kamu için eşitlik ve adalete dayalı bir barem sistemi oluşturulmalıdır.

 

Hükümete soruyoruz;

  1. Ekonomik, siyasi, nüfus ve diğer dayatmalara dur denmeyecek mi?
  2. TC ile imzalanan protokolün içeriği nedir?
  3. Her geçen gün fakirleştirilen halkın bu durumuna seyirci kalmaya devam mı edilecek?
  4. Çeşitli olanaklar sağlanan vakıf dernek ve tarikatların örgütlenmesine daha ne kadar göz yumulacak?

 

Bir kez daha ortaya koymak isteriz ki KTOEÖS olarak bizler;

İnsanca bir Yaşam için,

Saygın, Aydın Öğretmen için,

Nitelikli, Laik, Bilimsel Eğitim için,

Çağdaş, Demokratik, Laik Toplum için

her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)