ETUCE Daimi Eşitlik Komitesi Toplantısı “Sosyal Diyalog ve Eşit Fırsatlar” 16-17 Mart 2015 Brüksel

0
133

“Sosyal Diyalog ve Eşit Fırsatlar” konulu ETUCE Daimi Eşitlik Komitesi Toplantısına sendikamızı temsilen ETUCE Daimi Eşitlik Komitesi KTOEÖS Temsilcisi ve Mali Sekreterimiz Selma Eylem katılmıştır.

Rapor:

1. Açılış

ETUCE Avrupa Direktörü Martin Romer toplantıyı açtı ve katılımcılarla konuşmacıları selamladı. Etuce başkanı Christine Blower’in açılışta bulunamayacağı sonradan katılabileceğini bildirdi. Daimi komiteden bahseden Romer 60 üyesinin olduğunu ve yılda bir kez toplandığını Etuce çatısı altında eşitlik konularıyla ilgili çalıştığını ifade etti. Bu konuda çalışan diğer yapıların, ‘Kadın Statüsü Komitesi’ ve ‘Eşitlik Çalışma Grubu’ olduğuna değindi. Martin Romer, eşitlik komitesinin önemine işaret etti. Birçok üye ülkede eğitim sektöründeki kesintilerden dolayı fırsat eşitliği konularının tam olarak işlenmediği bundan dolayı birçok kişinin kendisini dışlanmış hissettiğini bunun da aşırı sağ partilerin hedefi haline gelmelerine neden olduğuna dikkat çekti. Öğretmen sendikalarının, hem sağ kanat partilerin artmakta olan güçleriyle, hem de eğitim sistemindeki kesintilerle ilgilenmesi gerektiğini belirtti. ETUCE’un herkese eşit fırsat sağlayan bir eğitim sistemi için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Eşitlik Daimi Komitesi başkanı Kounka Damianova geçen yılki toplantıdan beri yapılan işleri özetledi. ETUCE ve EI ‘ın öğretmenlik mesleğinde ve öğretmen sendikalarında cinsiyet eşitliğinin sağlanması projesi ve kaliteli eğitim için birlik olun kampanyasına değindi. Bu yılki toplantı konusunun sosyal diyalog ve eşit fırsatlar olduğunu ifade ederek daimi eşitlik komitesinin önerilerinin ETUCE ‘un eşitlikle ilgili projelerinin temeli olduğunu söyledi.

2. Önceden programlanan gündem okunup takip edilmeye başlandı.

3. Bir yıl önceki toplantı ( 2-3 Haziran 2014) notları gözden geçirildi.

4. ETUCE sekreteryası iç politika koordinatörü Susan Flocken, ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) ve ETUCE’un projeleriyle ilgili bir sunum yaptı ve Avrupa cinsiyet projeleri ve yasamasıyla ilgili genel bir değerlendirmede bulundu:
a. Avrupa’daki girişimlerin güncellenmesi
b. ETUCE projeleri ve aktiviteleri
c. Fırsat eşitlikleriyle ilgili ETUC girişimleri
d. Fırsat eşitlikleriyle ilgili planlanan ve yapılacak olan etkinlikler

Susan Flocken’in ardından Eğitim enternasyonali koordinatörü Madeleine Kennedy-Macfoy da son zamanlarda gerçekleştirilmiş EI cinsiyet eşitliği aktivite ve etkinliklerini özetledi; Birleşmiş Milletler Komisyonu’nun Kadınların Statüsü ile ilgili 59. Oturumu, 7. EI Dünya Kongresi

5. ETUCE Cinsiyet Eşitliği Daimi Komitesi başkan yardımcısı Rosella Benedetti ve komitenin çalışma grubu üyesi Alexandra Cornea, üye örgütlerin, ETUCE Cinsiyet Eşitliği Daimi Komitesi’nin 2014 yılındaki önerilerinin üye örgütler tarafından nasıl uygulandığıyla ilgili bilgi verdiler. 21 üye örgütün 17’sinin ülkelerinde yaptıkları aktiviteler, yasama ve girişimlerden bahsettiğini açıkladılar. Bununla ilgili raporun toplantıdan sonra yayınlanacağını bildirdiler.

6. Sosyal diyalog ve fırsat eşitlikleri konusunda tartışma oturumu gerçekleştirildi. Çalışma grubundan Trudy Kerperien ve Susan Flocken ETUCE’nin 2014 yılındaki Kemer Sıkma Döneminde Öğretmen Sendikalarında Cinsiyet Eşitliği Projesi’ni sundular ve bu projeyle sendikalarda hala eşitliğin sağlanmasının başarılmadığını karar alma mekanizmalarında sayısal eşitliğin hala daha sö zkonusu olmadığını ortaya koydular
Eurofound ( Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarının Geliştirilmesi Kurumu) ‘dan Jorge Cabrita Avrupa’da Sosyal Partnerler ve Cinsiyet Eşitliği konulu çalışma raporunu sundu.
Arjantin Öğretmenler Sendikası (CONADU)’ndan Yamile Socolovsky Latin Amerikan Kadın İletişim Ağı’nı tanıttığı bir sunum yaptı. Ağa katılım oranının düşük olduğunu, hedeflerinin kadınların katılımını ve eğitim sisteminde, işçi örgütlerinde ve toplumda eşitliğe ulaşmak için kadın haklarını sağlamak olduğunu belirtti.

7. Katılımcılar 3 gruba ayrıldı. 1. grup ‘öğretmenlik mesleğinde kadınların çalışma koşulları’, 2. grup ‘öğretmenlik mesleğinde cinsiyet ve statü’, 3. grup ‘eğitimle sosyal uyumun elde edilmesi’ konularında atölye çalışması yaptı.

8. Toplantının ikinci gününde çalışma gruplarının sonuç raporları sunuldu. Raporlardaki öneriler içerisinde LGBTQI konusu ele alınmadığından eklenmesi önerisi yapıldı katılımcılar tarafından ve öneri kabul edilerek daimi komite önerilerinin içerisine eklenmesine karar verildi.

9. Son olarak ETUCE başkanı Christine Blower söz alarak daimi komitenin bir sonraki toplantıda LGBTQI konusunu ele alması gerektiğini belirtti. Ayrıca bir sonraki toplantıda ETUCE politikalarına öğretmenlik mesleğinde cinsiyet dengesi sağlanmasıyla ilgili komitenin öneri geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bir sonraki toplantının 2016 ilkbaharında gerçekleştirileceğini belirtti.

10. ETUCE Daimi Eşitlik Komitesi başkanı Kounka Damianova, yapılan sunumların komite çalışmalarına ışık tutacağını ifade etti. Ayrıca bu toplantıyla ilgili belgelerin basılmayacağını komitenin iletişim ağına yükleneceğini belirterek toplantıyı kapattı.

imagejpeg (1)