DEVLET OKULLARI GÖZDEN ÇIKARILMIŞTIR

0
96

Yıllardır devlet okullarımıza gerekli önem ve yatırımın yapılmadığını söylemekten dilimizde tüy bitmiştir. Devlet okullarımızdaki sistemsel ve alt yapı yetersizliğine dikkat çekmek için sendikamız zaman zaman öğretmen, veli ve öğrencilerle birlikte okullarda eylemler gerçekleştirmiştir. Sürekli okullarımızdaki hijyen sorunu, bina altyapı sorunları ve kadro eksikliklerine dikkat çekilmekte, bu yönde mücadele edilmekte, fakat tüm uyarıların yapılmasına rağmen, bugün halen devlet okullarımıza gerekli önem ne Bakanlık ne de Hükümetlerce verilmektedir.  Okullarımızda sağlıklı, güvenli bir ortamda nitelikli eğitim sağlamak Eğitim Bakanlığımızın esas amacı olduğu unutulmuştur. Okulların fiziki yapısı, çevresi çocuklarımıza, öğretmenlerimize tuzak durumuna dönüşmüştür.

IMG_1560

Bayraktar Ortaokulu’nda bu sabah ikinci katının damından beton parçaları düşmesi neticesinde eğitim durmuştur. Öğrenciler güvenlik gerekçesiyle okulun bahçesine alınmış ve dersler yapılamaz hale gelmiştir. Okul müdürünün yıllarca yazılı uyarılarına, mühendislerin raporlarına ve bütçe bulunmasına rağmen bugün okulda facia yaşanmaması büyük bir şanstır.

 

Geçmişte yine benzer olaylar yaşanmış, öğrencilerimiz yaralanmış olmasına rağmen geçmişten ders çıkarılmadığı ve her an benzer ve/veya daha tehlikeli olayların yaşanabileceği gerçeği karşısında bakanlık anlayışsızlığını sürdürmekte, seyirci kalmaktadır.

 

 Devlet Okullarının Tek Kuruş Bütçesi Yoktur:

Kamusal eğitim geleceğe yatırımdır dememize rağmen eğitim için ayrılan bütçenin yaklaşık %85’i özel okullara aktarılmaktadır. Devlet okullarının tek kuruş bütçesi yoktur. Belediye katkıları yapılmamaktadır. Devlet okullarına giden çocuklarımıza öğrenci başına tek kuruş harcama yapılmamaktadır. Mevcut işleyiş, okul aile birliklerinin ve okul yöneticilerinin okul bütçesi yaratmak için bütün enerji ve zamanını harcayarak yürütülmektedir. Velilerden para söğüşlenmektedir. Okul yöneticileri dilenci pozisyonuna düşürülmekte, yasa dışı kayıt ücreti almak zorunda bırakılmaktadır. Devlet adeta okulları velilerden para koparan gizli özel okullar haline dönüştürmüştür.

IMG_1562

Okul Altyapıları Yetersizdir:

Devlet okullarının altyapıları ihmal edilmekte, herhangi bir standarda ulaşma hedefi taşımamaktadır. En temel ihtiyaçtan mahrum edilmiş devlet okullarında yeterli tuvalet, el sabunu, hademe, öğretmen, müdür, A4 kâğıdı, salon, saha bulunmamakta, diğer taraftan 40 öğrenciden oluşan sınıflarda eğitim yapılmaya çalışılmaktadır. Okul alanları yetersiz, kalabalık sınıflarla öğrenci ve öğretmenler nefes alamaz hale gelmiştir. Özel okullar devletten aldıkları katkılarla albenilerini artırmakta, daha pahalı müşteri bulma yolları açılmaktadır.

 

 

Eğitim Bakanlığının Yapısı Sorunları Çözemez Haldedir:

Eğitim Bakanlığının yapısı eğitimdeki sorunların üstesinden gelinmeyecek hale sokulmuş, var olan anlayışla hiç bir planlama yapamaz duruma gelmiştir. Eğitimi mahveden siyasi atamalar sadece siyasi yatırım yapmaya çalışmakta ve eğitimi siyasi çıkarlarına heba etmektedirler. Eğitim Bakanlığında teknik çalışma, geliştirme, denetleme, istatistikî veri toplama ve yorumlama gibi eğitimin gelişmesini sağlayacak çalışmaları yapacak kadro ve yetenekli elemanı bile kalmamıştır. Bu yapı sorun çözmek yerine sorunlar yumağına dönüşmüştür.
 

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)