Emeğimiz, Bedenimiz, Haklarımız Bizimdir!

0
114

Toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgütler ve bireyler olarak, bizlere dayatılan muhafazakarlaştırma politikalarına “DUR “demek için bir araya geldik.

Türkiye’den Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal’ın kadınların temel insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran aşağılayıcı söylemlerine karşı çıkmak ve din sömürüsü ekseninde örgütlenen dernekler aracılığıyla,  çocukların haklarını ihlal eden ideolojik faaliyetlere karşı çıkmak için 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.30’da Kumsal Parkı’nda buluşup Başbakanlığa yürüdük.


 

Emeğimiz, Bedenimiz, Haklarımız Bizimdir!

Din İşleri Başkanı olarak Türkiye’den atanan Ahmet Ünsal’ın Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği’nin kurmuş olduğu HAGEM’in davetlisi olarak Mağusa’da vermiş olduğu “vaazda”, özelde kadınların ve LGBTİ+’ların insan haklarını yok sayan, genelde ise toplumumuzun çağdaş ve demokratik yaşam şekline müdahale eden sözleri, bizleri derinden rahatsız etmiştir. Ülkemizde kadınlara yönelik ayrımcılık ve ev içi şiddet oranları her geçen gün artarken; çocukların laik ve eşitlikçi eğitim hakkı “din sömürüsü” üzerinden istismar edilirken  eşitliğe  ilişkin  adım  atması gerekenlerin gerici faaliyetlere  sessiz kalması  kabul edilebilir değildir.

Anayasa tarafından güvence altına alınan laik ve demokratik hukuk düzeninde, insan hakları temelinde şekillendirilen hukuk kuralları, aynı zamanda din ve devlet işlerinin ayrılması ile vicdan ve din özgürlüğünü de koruma altına alan kurallardır. Ünsal, modern hukuk sistemimize aykırı bir şekilde şeriat kurallarını dayatarak, hem laikliğe dayalı anayasal düzeni tehdit etmekte hem de din sömürüsü üzerinden toplum mühendisliği yapmaktadır. Tüm bunlar yanında, birçok bölgede özellikle çocukları hedef alarak  örgütlenen tarikatlarca yürütülen dernek  faaliyetleri de  sadece çocuk haklarını  ihlal etmekle kalmamakta, özgür ve bilimsel düşüncenin yerine yobazlığı koyan ideolojik faaliyetler olarak yürütülmektedir. İlgili kurumların bir türlü denetle(ye)mediği bu yapılanmaların, çocuk istismarı ve ihmalinin en yoğun şekilde yaşandığı yerler olduğunu da akıldan çıkarmamak gerekir.

Toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgütler ve bireyler olarak, bizlere dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına “DUR” demek için bir araya geldik. Ortaya koyulan tepkiyi sokağa taşırken, talep ve önerilerimizi de paylaşarak mücadeleyi daha da güçlendirmek istiyoruz.

 • Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal derhal görevden alınmalı, anayasal düzenimizi tehdit eden faaliyetlerinden ötürü, kendisine verilen istisnai vatandaşlık iptal edilmelidir.
 • Eğitim Bakanlığı gereken denetimleri yaparak, çocukların maruz bırakıldığı istismarı engellemeli ve Milli Eğitim Yasası’na aykırı faaliyet gösteren yapılanmalara müdahale etmelidir.
 • Okullardaki din dersleri, çocukların soyut düşünce yeteneklerinin geliştiği çağlarda, zorunlu değil seçmeli şekilde müfredata dâhil edilmelidir. Daha küçük yaştaki çocuklar için uygulanmamalıdır.
 • Din  dersi  kitapları,  farklı  din  ve  inançları  içermeli,   felsefi  ve  bilimsel  şekilde hazırlanmalıdır. Bu dersler okullarda Sosyoloji ve Felsefe öğretmenleri tarafından verilmelidir.
 • İnsan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair dersler müfredata dahil edilmelidir.
 • Hem Vakıflar İdaresi’nin hem de  Din İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve  yasal dayanağı yeniden gözden geçirilerek, devlet eliyle topluma tek bir din ve inanç dayatılmamalıdır.
 • Sağlıkta, eğitimde ve sosyal hizmetlerde yaşanan sorunlar ortada iken, Din İşlerine ayrılan bütçenin büyük bir kısmı söz konusu alanlardaki sorunları çözmek için kullanılmalıdır.

 

İmzacı Örgütler

 1. AKOVA KADINLAR DERNEĞİ
 2. ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ
 3. BAĞIMSIZLIK YOLU
 4. BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ
 5. BARIŞ DERNEĞİ
 6. BASIN-SEN
 7. BİYOLOGLAR DERNEĞİ
 8. BKP
 9. CTP KADIN ÖRGÜTÜ
 10. ÇAĞ-SEN
 11. ÇATALKÖY GELİŞTİRME VE KÜLTÜR DERNEĞİ
 12. DAÜ-BİR-SEN
 13. DAÜ-SEN
 14. DEV-İŞ
 15. GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ
 16. GÜÇ-SEN
 17. GÜKAD
 18. HAK-SEN
 19. İNSAN HAKLARI PLATFORMU
 20. KADIN EĞİTİMİ KOLEKTİFİ
 21. KADINDAN YAŞAMA DESTEK DERNEĞİ
 22. KAMUSEN
 23. KIBRIS ALEVİ KÜLTÜR VAKFI
 24. KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ
 25. KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ
 26. KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ
 27. KIBRIS TÜRK GÜZELLİK UZMANLARI BİRLİĞİ
 28. KIBRIS TÜRK KUAFÖRLER BİRLİĞİ
 29. KIBRIS TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ
 30. KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
 31. KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
 32. KIBRIS TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ
 33. KIBRIS TÜRK VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ
 34. KIBRISLI TÜRK İNSAN HAKLARI VAKFI
 35. KTAMS
 36. KTOEÖS
 37. KTÖS
 38. KUİR KIBRIS DERNEĞİ
 39. MAĞUSA KADIN MERKEZİ DERNEĞİ
 40. MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ
 41. MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ
 42. POZİTİF DÜŞÜN DERNEĞİ
 43. SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ
 44. SOL HAREKET
 45. TDP
 46. VAKIFLAR VE DİN İŞLERİ DAİRESİ EMEKLİLER DERNEĞİ
 47. YEŞİL BARIŞ HAREKETİ
 48. YKP