EĞİTİMİN BİR DEVLET POLİTİKASINA DÖNÜŞMESİ ESASTIR

0
158

YÖDAK, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ortaklığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi desteğiyle geçtiğimiz hafta, stratejik planlama çalıştayı gerçekleştirmiştir.

Yüksek öğretimin eğitim sisteminin bir parçası olduğu gerçeği ortada iken böyle bir çalıştayla bir bütünün sadece bir parçası için mi stratejik planlama yapılması öngörülmüştür?

Oysa stratejik planlamanın bütünsel anlamda okul öncesinden üniversiteye kadar tüm düzeyleri içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda üretilecek politikaların devlet politikası haline getirilmesi için çalışmalar yapılması gerekmekteydi. Bunun yerine böyle bir çalıştayın yapılması, planlanan sonucu çıkarmak için yapılan bir organizasyon izlenimi bırakmaktadır. Yapılan SWOT çalışmasının çalıştaya katılanlarca değil, belirlenmiş gruplarca yapılması, paydaşlara önceden iletilmemesi de bu izlenimi destekler niteliktedir.

Bu çalıştayda eğitim sisteminin niteliği tartışmaların içerisinde yer almış olsa dahi bunun böyle bir çalıştayla toplumsal bir noktaya dönüşmesi mümkün olmamıştır.

Ülkemiz için yapılması gereken eğitim sisteminin niteliğinin, altyapısının, toplumsal yapımızın tartışılacağı bir çalıştay gerçekleştirip, önümüzdeki 15-20 yıl içinde öngörünün ortaya konması, bu doğrultuda planlama yapılarak kamusal eğitimin geleceğiyle ilgili bir sonuç ortaya konması esas amaç olmalıdır.

YÖDAK’ın gerçekleştirdiği çalıştayda ise hedeflenen, YÖDAK’ın oluşumu, YÖK benzeri bir yapıya dönüştürülmesi ve ticarileşen eğitimin ve üniversitelerde sıkıntı yaratacak kar amaçlı bir yapının devamını öngören bir sonuç ortaya çıkarılması yüksek bir ihtimal olacaktır.

Ticari üniversitelerin gittikçe kamusallıktan uzaklaştığı, genelde eğitimin özelde ise yüksek öğrenimin ticarileştiği bu dönemde nitelik, kalkınma, bilimsel gelişim, ülke kaynaklarını planlama, toplumsal gelişim gibi meseleleri çözme sonuçlarının üretilmesi gerekmektedir. Bilimsel sonuçların uygulanmayacağını öngörmek müneccim olmayı gerektirmemektedir.

KTOEÖS olarak eğitime büyük önem vermekteyiz; adalet, eşitlik, insan hakları, çağdaş norm ve değerlerin çocuklarımıza laik, bilimsel temelde, fırsat eşitliği sağlanarak okul öncesinden üniversite düzeyine kadar KAMUSAL ve PARASIZ olarak tüm yurttaşlarımıza Anayasa ve Eğitim Yasamızda da belirtildiği gibi verilmesi, devlet okullarının güçlendirilmesi, geleceğimizi kurtarabilecek en büyük yatırım olarak görülmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyarız.

 

Eşitsizliklerin, adaletsizliklerin, gericiliğin

eğitim yoluyla

SİSTEMLEŞTİRİLMESİNE

DUR Deme zamanı gelmiştir!

 

Ömer AKKANAT

Eğitim Sekreteri

Yönetim Kurulu (a.)