Eğitime Destek Kampanyası ile Öğrencilerimize Umut Oluyoruz

0
106

UBP-HP hükümeti pandemi döneminde kamusal eğitimde gittikçe derinleşen eşitsizlikler için gereğini yapmamaktadır.

Hiçbir okulumuza tek bir bütçe tahsis etmemiştir. Sürdürülebilir temizlik, hijyen politikası ve bütçesi oluşturmamıştır. Olası bir vaka karşısında bulaş-temas protokolünü halen hazırlamamıştır. Şu anda yurtdışından gelen öğrenci, öğretmenler için en az 14 gün olması gereken karantina süresi bilimsel olmayan bir şekilde 7 gün olarak yapılmaktadır.

Özellikle özel okullar ve bazı devlet okulları haftada 5 gün eğitim yaparken, genel olarak devlet okullarımız 2-3 gün (seyreltilmiş) olarak eğitim yapmaktadır. Tüm sınavların aynen devam ettirileceğini söyleyen UBP-HP hükümeti, öğrencilere aradaki açığı özel dershanelerle gidermeyi önermektedir.

Birçok okulda müdür (6), muavin (13), öğretmen, atölye şefi, bölüm şefi (tüm okullarda) hademe, uzman, denetmen (48) eksikliği devam ederken, seçim rüşveti olarak gereksiz alanlara geçici istihdamlar yapılmaktadır.

Güneyde okulların açılmasıyla virüsün bulaşmasındaki artış ortada iken, random usülü ile de olsa okullara test yapılmamıştır.

Halen eğitim-öğretimde müfredatların denkleştirilmesinde, materyallerde bir standart yakalanacak çalışmalar yapılmamıştır.

Taşımacılık, sağlık ve güvenlik koşullarından uzak, tam bir kaos ve denetimsizlikle devam edilmektedir.

Bu dönemde Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenleri, öğrencileri ve velileri destekleyecek bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti kurulmamıştır. Bilgilendirme ve bilinçlendirme için sistemli çalışmalar yapılmamaktadır.

Kamusal eğitime ve halkın çocuklarının gittiği okullara  şov dışında ciddi destekler günden güne azaltılmaktadır. Tüm yük okul aile birliklerine, okul idarelerine, öğretmenlere bırakılmış durumdadır.

Eğitim Bakanlığı altyapı, kadrolama, organizasyon ve bütçeleme gibi temel ihtiyaçları bile görmezlikten gelmektedir. İlk kapanmanın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen uzaktan eğitimin nasıl yapılacağı, müfredatı, materyalleri, yasal çerçevesi oluşturulmadığı gibi kaç öğrencinin bu eğitime ulaşamadığının tespiti dahi yapılmamıştır.

Okul idarecilerimiz ve rehber öğretmenlerimiz yardımıyla ortaöğretimde yaklaşık 2.500 öğrenci uzaktan öğretime erişemediği tespiti yapıldıktan sonra KTOEÖS-ÖYAK ortak kampanya başlatmıştır. Bu kampanya ciddi şekilde devam etmektedir. Buradan katkı yapan tüm üyelerimize, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine, halkımıza teşekkür ederiz. Şu anda teslim aldığımız 175 tableti 44 orta eğitim okuluna dağıtmaya başlamış bulunmaktayız. Bu dağıtım, bağışlar devam ettikçe yapılacaktır.

 

Halkımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza çağrımızdır:  

“Eğitime Destek Kampanyasına” verilecek her bir kuruş destekle ihtiyaçlı öğrencilerimize umut olacak ve geleceklerine katkı yapmış olacaklardır.

 

Eğitime Destek Kampanyası sonlandırıldığında da tüm hesaplar halkımızla şeffaf ve anlaşılır bir şekilde paylaşılacaktır.

 

Tüm ÖYAK Şubeleri

Hesap adı: Eğitimde Dayanışma Hesabı
Hesap no: 01-304-51
Uban no: CT96120000730000130400000051

 

Saygılarımızla,

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

KTOEÖS Yönetim Kurulu (a.)