Baskılar ve Saldırılar Bizi Yıldıramaz!

0
450

Daha önce birçok kez işbirlikçi Hükümetler, Sivil Savunma, TC Elçiliği tarafından kurdurulan, seçim yarışına sokulan grup, dernek, sendika ile çökertilmeye, esir alınmaya çalışılan Öğretmen Sendikalarına karşı bir kez daha AKP elçilik aracılığıyla yeni bir saldırı organize etmiştir.

Yıllardır gizlice yürüttüğü çalışmaları gün yüzüne çıkarmış ve ülkemizde yeni bir öğretmen sendikası kurdurtmuştur. ‘Kültür Anlaşması’ çerçevesinde getirildiği iddia edilen ve toplumumuz için hedeflenen mühendisliğin bir parçası olan, aşağı yukarı her okulumuza monte edilen görevlendirme öğretmenlerden raporlar alarak öğretmen sendikalarını itibarsızlaştırma politikaları sürdürülmüş, şimdi ise zayıflatma hamlesine geçilmiştir. Bu görevlendirme gelenlerden biri olan ve birkaç yıl önce ortaokullarımızdan birinde çalışan Nizamettin Parlak isimli zat, ülkemizle ilgili yazdığı raporunda açıkça KTOEÖS ve KTÖS’ü hedef göstermiştir.

AKP, Türkiye’de Eğitim-Sen’e ve diğer sendika ve kurumlara karşı sürdürdüğü saldırıları ülkemizde bizlere de uygulamaya çalışmaktadır. Hem eğitim sistemindeki dinci gerici dayatmalara, hem de toplumsal dayatmalara karşı duran ve insan hak ve özgürlükleri için, bilimsel, eşit, laik, demokratik, parasız kamusal eğitim ve haklar için mücadele eden güçlü  sendikaları itibarsızlaştırma, zayıflatma ve dağıtma hamleleriyle baskıların her gün dozu artırılarak sürerken öğretmen hakları da her geçen  gün geriye götürülmektedir. Türkiye’de kurulmak istenen gerici, baskıcı, anti demokratik rejimi hayata geçirmek için toplum içerisinde, partili, ajan, jurnalci atamaları yapan onlarca yandaş SENDİKA kurdurarak torpille, mülakatla işe alınanları bu sendikalara üye yaptıran anlayış, TC elçiliğinde çalışarak Kıbrıs’ın kuzeyinde de yeni YANDAŞ SENDİKA kurma startını bir kez daha TC Elçiliğinde vermiştir.

Omurgasız UBP-DP hükümeti, eğitim bakanlığının elçilik memurları tarafından yönetilmesine ve bu memurların bizlere hakaret etmesine göz yumsa da,

İlahiyat kolejiyle Milli Eğitim Yasamıza ve Anayasaya aykırı eğitim verilmesine izin ve fırsat verse de,

Buna karşı dava açma ehliyetimizin olmadığı siyasi kararını aldırtsa da,

İşsiz binlerce gencimiz dururken kurumlarımıza yüzlerce ajan ataması yapılsa da, koordinasyon ofisinin yasadışı faaliyette olmasını görmezlikten gelse de,

Din işleri yasasına, kuran kurslarına, Çanakkale kamplarına kısacası AKP’nin elçilik vasıtasıyla toplumu dönüştürme çabalarına izin verse de

Bilsinler ki biz bunlara izin vermeyeceğiz!

Tüm dayatmalara karşı sendikamızla güçlü,  örgütlü ve onurlu bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

    Demokrat, laik, dik duran, özgür, onurlu toplumumuz ve öğretmenimiz, dün olduğu gibi, bir kez daha ortaya konan bu yeni açık saldırıya, yani YANDAŞ SENDİKAYA asla prim ve fırsat vermeyecek, boyun eğmeyecektir.

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a