Adaletsiz, Ayrılıkçı GÖÇ YASASI Kaldırılmalıdır!!

0
83

 

Hastalık bütün vücudu yok etmeye başlamıştır. Milletin vekili, bakanı veya vatandaşın hükümeti olduğunu iddia edenler, kendileri ve yandaşları için ayrıcalıklı bir yaşam oluşturacak şekilde devleti ele geçirmişlerdir.

 

Kaynak yoktur diyenler kendileri ve yandaşları için her türlü israfa devam etmektedir.  Halkın büyük çoğunluğu zorluklar içinde yaşamaya, açlık ve sefalete mahkûm edilmiştir. Korunan, kayıt dışı olan, kara para aklayan, her türlü yolsuzluğu, usulsüzlüğü yapan, ayrıcalıklı kesime devlet olanakları ve bütçesi sınırsız kullandırılmaktadır. Devlet gücünü, otoritesini, yasalarını temsil ettiği kesimler üzerinde baskıcı, hegemonik şekilde kullananlar, ayrıcalıklı bir kesimi sürekli korumaktadır.  Halka ise sürekli acı reçeteler kesmektedir.

 

TC Hükümetleri ve taşeron hükümetler tarafından halkın yararına olmayan her türlü yeni yasalar, kararlar alınarak üç, beş şirkete, ayrıcalıklıya sürekli avantajlar sağlanmaktadır. Muhalefette başka, iktidarda başka söyleyen, kıvırmayı beceren ve bu yüzden ayrıcalıklı yaşamasına müsaade edilen bu kesim bilmelidir ki halkımızın sabrını tüketmişlerdir.

 

Halk adına seçilen, ama yaptığı uygulamalarla, yasalarla halkın iradesini gasp eden, kendilerine tüm olanakları sağlarken kaynak yoktur diyen ikiyüzlü bir siyaset, halkı temsil etmeye devam edemez.

 

Gayrı ahlaki göç yasasını dayatan dünün hükümetleri, bugün; bu yasayı uygulayan bugünün hükümeti dün bu yasaya karşı olduklarını söyleyip bu yasayı uygulamaya devam ederek tam bir ikiyüzlü politik duruş sergilemektedir. Kendileri 500TL artış alırken, ancak anne, babalarının sponsorluğunda hayatını harçlıkla idame ettirmek durumunda olan öğretmenleri yaratan ve hiçbir vicdan muhasebesi yapmayan bu ikiyüzlü siyaset affedilemez. Öğretmenlerimizin ücretli köle yapılması kabul edilemez.

 

Meclisi izliyoruz eylemimizde tüm milletvekillerine verdiğimiz mektupta savcılık görüşüne göre yasal olmayan, şimdiki anayasa mahkemesi başkanının anayasaya aykırı dediği aynı yasa ile, farklı kesimlere yasaya uygundur diye uygulama yapılan, fakat öğretmenin hazırlık ödeneğini ödemeyen ve kendisini halkın hükümeti sanan CTP-DP, artık kirli siyaset aracı durumuna gelmiştir.

 

Üç sendika tarafından hazırlanıp bir milletvekilinin ivedilik için sunduğu göç yasası değişene kadar, bu ikiyüzlü siyaset sona erene kadar, bu anlayışı sürdüren milletvekillerinin, hükümetin yakasına yapışacağız.

 

Öğretmenlerimize dayatılan insanlık dışı koşulları, ücretli köleliği reddediyoruz. Öğretmenler arasında yaratılan eşitsizliği kabul etmiyoruz. Halkımızın vekilleri unvanını taşıyan fakat uygulamaya gelince sadece yandaşlarının, TC hükümetlerinin vekilleri gibi davranan milletvekillerine sesleniyoruz.

 

Bıçak kemiği keserken sizleri sadece izlemeyeceğiz, SİZLERİ UYARIYORUZ !