52. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

0
550

Değerli Okul Yöneticilerimiz, Öğretmenlerimiz ve Eğitim Çalışanlarımız,

21 Mart 2020 tarihinde yapılmasını planlayıp ilan ettiğimiz sendikamızın  52. Olağan Genel Kurulu’nu Covid-19 salgını nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı önlemler uyarınca ertelemek zorunda kalmıştık.

52.Olağan Genel Kurulumuz 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 10.00’da Lefkoşa Merkez binamızın üst salonunda yapılacaktır. Tüzüğümüz gereği bu tarihte nisabın sağlanmaması durumunda 4 Temmuz 2020 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle salgın nedeniyle gerekli sağlık önlemleri alınarak gerçekleştirilecektir.

 

Gündem:

  • Yoklama ve açılış
  • Başkanlık divanının oluşturulması.
  • Açılış konuşması
  • Faaliyet raporunun sunumu ve aklanması.
  • Mali raporun sunumu ve aklanması.
  • İdari organların seçimi, tüzük değişikliği ve yönetim kuruluna grev dahil her türlü direnme yetkisinin verilmesiyle ilgili oylama.
  • Kapanış

 

Ayrıca, bu genel kurulumuzda tüzüğümüzün güncellenmesi, gelişen değişen uluslararası koşullarla uyum sağlaması, emekli üyelerimizin aidatlarından grev fonu kesintisinin kaldırılması, Say-Fon’ dan üyelerimizin daha verimli bir şekilde yararlanıp fonun daha da güçlendirilmesi hedefiyle yönetim kurulumuzun gerekli gördüğü tüzük değişikliği önerilerimiz de oylarınıza sunulacaktır. Tüzük değişiklikleri önerilerimiz ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

52.Olağan Genel kurulumuza katılımınız sendikamızın toplumdaki gücünü ve örgütlülüğünü bir kez daha ortaya koyacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)

 

EK 1: KTOEÖS Tüzük Değişikliği Önerileri için linke tıklayınız: EK 1 KTOEÖS Tüzük Değişikliği Önerisi

EK 2: KTOEÖS SAY-FON Tüzüğü Değişiklik Önerileri için linke tıklayınız: EK 2 Say-Fon Tüzüğü Değişiklik Önerisi