Bilimsel, Laik Eğitim ve Toplum Yapımız için Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz!

0
645
Young woman mixing liquids in test tube with multiethnic children watching, learning about science, chemistry. Asian school teacher and students in science class

Öğretmene ve sendikalarına neden saldırılmakta, ‘Mali İşbirliği Protokolüne’ neden öğretmenler yasası konulmakta her geçen gün daha net anlaşılıyor.

Eğitim, toplum yapısını belirlemede en güçlü araçtır.

Çağdaş, laik eğitim ve toplum yapısının sigortası öğretmen ve örgütüdür.

Öğretmeni itibarsızlaştırıp sendikasını zayıflatarak eğitim süreçlerini dinselleştirme ve muhafazakarlaştırma politikalarını hayata geçirme AKP’nin talimatı, ülkemizi yönettiğini iddia edenlerin ise bunu yerine getirme çalışmaları bu nedenledir.

Türkiye’de eğitim Diyanete teslim edilmiş, cemaat ve tarikatlar bakanlıkları ele geçirmiş durumdadır. İmam Hatiplerin çoğaltılması, sadece ilk ve orta dereceli okullarda değil ana okullar ve kreşlere kadar dinsel eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi diyanet, çeşitli vakıf ve dernekler eli ile projelerle (ÇEDES gibi) imamlarla yürütülmektedir. ‘‘Sübyan mektepleri’’ adı altında okul öncesi kademesindeki çocuklar dinselleştirilmiş eğitime tabi tutulmaktadır.

Aladağ yurt yangınından, Ensar Vakfında yaşanan istismar sonrası ‘bir kereden bir şey olmaz’ açıklamaları ve yaşanan daha pek çok istismarın aklanması, hasır altı edilmesi AKP iktidarının cemaat ve tarikatlara alan açması sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Alt yönetim haline getirilen ülkemizde orda ne varsa burada da olması için her alanda sürdürülen dayatmalar ve bunları koltuk uğruna hayata geçirmeye çalışan ‘hükümet’ olduğunu iddia edenler de Çanakkale kampları, ilahiyat koleji, Kuran kursları, vakıf, dernek tarikat oluşumları, yurtlarıyla eğitim süreçlerinin dinselleştirilmesine imkan tanımaktadır.

Hedef, dindar, kindar, biat eden, sorgulamayan, ataerkil toplum yapısıyla kadını, LGBT bireyleri yok sayan, ötekileştiren, gerici ve böylelikle rahatlıkla yönetilebilen toplum yapısı yaratmaktır.

Hedef, bunun karşısında olan, eğitimde eşit, özgür düşüncenin ilerlemesi önüne konan engellerle yıllardır mücadele eden öğretmen ve sendikaları itibarsızlaştırma, zayıflatmadır.

Parasız, bilimsel, laik, adil demokratik eğitim ve toplum yapısı için mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımıza, toplum yapımıza, öğretmene ve sendikalarına yapılan saldırı ve dayatmalara boyun eğmeyeceğiz

Tüm toplumumuzun, öğretmen ve öğretmen sendikalarıyla birlikte, kararlı olacak şekilde bu mücadeleye destek vermesinin kaçınılmaz bir noktaya geldiği netleşmiştir.

 

Selma EYLEM

Başkan

(Yönetim Kurulu a.)