Eğitim Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu’na Açık Mektup

0
338

Eğitim Bakanımız Sayın Olgun Amcaoğlu ile yapılan görüşmede,

 

Eğitim sistemimizin içindeki durum ve sorunların çözüm yolları yazılı olarak sunulmuştur;

                       

Sendikamız yıllardır Eğitim Bakanlığı ile birçok görüşme ve katkı  yapmaktadır. Eğitim alanında yazılı-sözlü birçok öneri yaparak, devlet okullarının her yıl sorunsuz açılmasında mücadelesi vermektedir. Yaşanan salgın döneminde sağlıklı ve güvenli okulların ihtiyacı gözler önüne serilmiştir. Eğitimde eşitsizliklerin giderilmesinin elzem olduğu daha da ortaya çıkmıştır.

 

Bilimsel, demokratik, laik, parasız ve nitelikli kamusal eğitimden vazgeçilmemelidir. TC’den ithal edilen sorunlu eğitim sistemi ile sorunlarımız her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde eğitim gerici figürlerle donatılmış, vakıflara, özel şirketlere bırakılmış ,parayla satın alınan bir mala çevrilmiştir. Seçmeci-Elemeci sınav modelleri ile eğitimi, kültürü günümüzde sadece ayrıcalıklı aileler satın alabilmektedir. Ayrılıkçı, ırkçı, cinsiyetçi, gerici bir eğitim sistemi ithal edilmiştir. Dindar, kindar, itaatkâr nesiller yetiştirilmek için cami, külliye, tarikat, yurtların yapımı hızla devam ettirilmektedir. Spor, kültür etkinlikleri amaçlı ideolojik çalışma alanları yapılmıştır. Büyük paralarla toplumsal yapımız değiştirilmek istenmektedir. Din tüccarlığı yapılarak yeni bir toplum modeli yaratılmaya çalışılmaktadır. Din görevlileri, kuran kursları, yurtlar, umre turları, Camiler vs. ile büyük bir proje başlatılmıştır.

 

Devlet okulları yıkılma tehlikesi altındadır,  finanse edilmemektedir. 1974’ten kalma bina, sıra, sandalye, depo, su boruları, tuvalet, sorunlu elektriğe sahip onlarca okulda halkın çocuklarına eğitim verilmeye çalışmaktadır.

 

Yanlış nüfus politikaları sonucunda birçok okulda sınıf yapımından dolayı oyun alanı kalmamıştır. Her yıl onlarca okul müdürsüz, muavinsiz, öğretmensiz, atölye-bölüm şefsiz, hademesiz, sekretersiz eğitim yılını tamamlar duruma getirilmiştir. Öğretmen, eğitim sorunları altında ezilmektedir. Çift kadro uygulaması, düşük maaş, sosyal hakları geriletilmiş olarak çalıştırılmakta ve hiçbir destek görmeden eğitim vermesi beklenmektedir. Öğretmenler geçim derdine sokulmuş, moral motivasyonu düşürülmüş, Göç Yasasına mahkûm edilmiştir. Beceriksiz politikalarla eğitime sürekli siyasetin müdahaleleri yapılarak , kaos büyümüştür.

 

Biz devlet okullarını sorunsuz, çağdaş Eğitim Yuvası yapmak için gayret ediyoruz. Bu yıl Pandemi ile yaşanan sorunun yanında ivedilikle ele alınması gereken bazı sorunlar şunlardır:

 

 • Ayrılıkçı, Sosyal Güvenlik (Emeklilik) ve Göç Yasası (Kamu Çalışanları Yasası) kaldırılmalıdır: Göç yasasıyla öğretmenlik maaşları düşürülmüş hakları geriletilmiştir. Ayni işi yapan öğretmenler arasında eşitsizlik yaratılmış, adalet bozulmuş, öğretmenlik mesleğinin statüsü geriletilerek köleliğe dönüştürülmüştür. Binlerce kilometre yol giden, lojmanı olmayan, farklı yasalara tabi tutulan, farklı ve düşük maaş alan, yolluğu olmayan, mesleğinde desteklenmeyen öğretmenlerin eğitimdeki moral ve motivasyonu oldukça azaltılmıştır.

 

 • Tüzük, yasa ve öğretmen özlük hakları için teknik kurul çalışmaları derhal başlatılmalı ve sonuçlandırılmalıdır: Sınıf Geçme Tüzüğü , Öğretmenler Nakil Tüzüğü (Öğretmenler Sınav Tüzüğü) Çıraklık Eğitim Yasası, Ders Denklikleri Tüzüğü,  Dıştan Bitirme Tüzüğü, Kayıt Kabul Tüzüğü, Devam Devamsızlık Tüzüğü, Disiplin Tüzüğü, Taşımacılık Tüzükleri, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Yasası ivedilikle ele alınmalı;  Meslek Hastalıkları Tüzüğü ,  Pandemi dönemi için Pandemi Tüzüğü yapılmalıdır.Özel Eğitim Yasası derhal hayata geçirilmelidir.

 

 • Eksik Kadrolar tamamlanmalıdır: Öğretmen, müdür, müdür muavini, yıllardır atama yapılmayıp eksik bırakılan;  meslek liselerinde sıkıntılara neden olan atölye şefi kadroları, bölüm şefi, denetmen , uzman ve hademe, sekreter kadroları tamamlanmalı ve acilen doldurulmalıdır.

 

 • Geçici ve TC’den Öğretmen istihdamı sonlandırılmalıdır: Her alanda binlerce işsiz öğretmenimiz varken TC’den görevlendirme, geçici atamalar yerine derhal Öğretmenler Sınavı yapılmalı, boş kadrolara atamalar gerçekleştirilmelidir.

 

 • Devlet kaynaklı okul bütçeleri oluşturulmalı ve hayata geçirilmelidir: Eksik okul altyapıları ve donanımı için çalışma başlatılmalıdır. Her okulun gelirlerine el konulması yerine öğrenci başına reel, kullanılabilir bir bütçesi oluşturulmalıdır.

 

 • Müfredatlar Tek ve Çağdaş Yurttaşlar Yetiştirmek amacına göre oluşturulmalıdır: Tüm eğitim kademelerinde okutulan program, müfredat ve ders dağılım çizelgeleri incelenmeli milli eğitim yasası uyarınca nitelikli bilimsel eğitim için gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Müfredatlarda eksiltilen dersler, müfredat saatine uymayan veya bilimsel, demokratik, laik eğitime aykırı olan dersler kaldırılmalıdır. HSİK gerçek koleje dönüştürülmelidir. Çağdaş nesiller,yurttaşlar yetiştirilmelidir.

 

 • Eksik Okullar ve Altyapıları Yapılmalıdır: 1974’ten kalma, yıkılmak üzere olan okullar yerine cami, külliye yapımına kaynak aktarılmaktadır. Devlet okullarının altyapıları ihmal edilmekte, herhangi bir standarda ulaşma hedefi taşımamaktadır. Acil olarak  Lefkoşa’ya 1 Lise, 1 Ortaokul , Girne’ye 1Ortaokul, Mağusa’ya 1 Lise ,1 Ortaokul ve her ilçeye donanımlı TMK  okulları açılmalıdır.Meslek liseleri  yenilenmeli, ihtiyaç olan alanlar açılmalı, yeniden donanımlı,hizmet verecek duruma getirilmelidir.Tüm okullar üretim ve ülke kaynaklarına göre yeniden dizayn edilmelidir.

 

 • Türkçe bilmeyen çocuklar için oryantasyon eğitimi verilmelidir: Yıllardır ihmal edilen yasaya bağlı Eğitim Bakanlığı tarafından ayrı ve çalışan bir yapı ve kadro sağlanmalıdır.

 

 • Özel Eğitim Yasası hayata geçirilip kadroları atanmalıdır: Özel eğitim yasası kadroları bulunmamaktadır. Türkçe bilmeyen çocuklar için oryantasyon eğitimi verilmelidir.Yasaya bağlı MEB’de ayrı ve çalışan bir yapı ve kadrolaşma sağlanmalıdır.

 

 • Ücretsiz Kamusal Eğitim Hakkı ve  Fırsat Eşitsizliğini kaldırmak için harekete geçilmelidir:Eğitim paralı hale getirilmiştir. Seçmeci, elemeci sınavların yaygınlaştırılması ve tek alternatif yapılması ile öğrenciler özel okul, dershane ve özel derslere  teşvik edilmektedir . Özellikle devlet okulları gittikçe niteliksizleştirilmek istenmektedir. Bu Kamusal Eğitime yönelik planlanmış bir katliamdır.Başka bir eğitim sistemi mümkündür, KTOEÖS bu konuda katkı koymaya hazırdır.

 

 • Meslek okulları ve tüm okullar  hedefsiz bırakılmıştır: Öğrencilerin kalabalık sınıflara  doldurulduğu ve verimli eğitim almadığı okulara dönüştürülmüştür.Nitelikli, işgücünün ve ülke ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi gerektiği, kaçak istihdamların engellenmesi gerçeği göz ardı edilmeden tüm okulların amacı ve yapısı yeniden belirlenmelidir.

 

 • Hizmetiçi eğitimler nitelikli hale getirilmelidir: Hizmetiçi eğitimler tek merkezde ve verimsiz olarak yapılmaktadır. Bir plan ve ihtiyaçlar doğrultusunda katılımcılıkla öğretmenler için verimli hizmetiçi eğitimler sürekli yapılmalıdır.

 

 • Her  Kademede  İhtiyaçlı  Çocuklara  burs verilmelidir: Burslar fakir öğrencileri desteklemekten çok torpillere, adam kayırmacılıkla kaynak olarak kullanılmamalı, fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde her kademedeki  öğrencilere burs olanağı sağlanmalıdır.

 

 • Eğitim Bakanlığının Yapısı Sorunları Çözemez Haldedir: Eğitim Bakanlığında teknik çalışma, geliştirme, denetleme, istatistikî veri toplama ve yorumlama AR-GE, Özel Eğitim Dairesi vs. gibi eğitimin gelişmesini sağlayacak çalışmaları yapacak yapı ve kadro kalmamıştır.

 

 • Özel Okulların Tanımı Değişmeli, Sınırlanmalı, Kamusal Eğitim Finansı Bu Okullara Aktarılmalıdır: Özel okullara yurttaş yetiştirme görevi verilmemelidir. Her açılan okul anayasa ve yasalara uygun olmalı, denetlenmeli ve sınırlanmalıdır.

 

 • Reel Yüksek Öğrenim Politikası Ortaya Konmalıdır: Yatay büyümeye devam eden üniversitelerimiz öğrencileri birer müşteri olarak görmekte, nitelik kaygısı taşımamaktadır.Reel bir yüksek öğrenim politikası oluşturulmalıdır.

 

 • Öğretmen Mesleğine, Örgütlü Yapısına Sistematik ve Bilinçli Saldırılara Son Verilmelidir: Aydın, demokrat  tavrı  ile Kıbrıs Türk Toplumuna her dönem önderlik etmiş öğretmenin kimliği ve statüsü bitirilmek istenmektedir. Tüm işyerlerinde sendikalaşmanın yasal çerçevesi derhal ortaya konulmalı; Kamu ve Özel Sektöre kadrolu/ güvenceli/ sendikalı / toplu  sözleşmeli  istihdam  biçimi  her alanda zorunlu hale getirilmelidir.

 

 • Okul Kuralları ve Yönetim Anlayışları Değiştirilmelidir: Okullar yeniden amaçsal, yönetsel ve çağdaş, demokratik , toplumsal okullar haline getirilmelidir.

 

 • Eğitimde Yeniden Yapılanma Gereklidir: 2014 yılında alınan Şura Kararları uygulanmalıdır. Eğitim sisteminde köklü bir değişime ihtiyaç vardır. Bilimsel, demokratik, laik, parasız, herkese eşit fırsat tanıyan, Nitelikli Kamusal Bir Eğitim Sistemini öngören ve iyi bir çalışma  olan  2014  Şura Kararları derhal uygulanmaya sokulmalıdır.

 

 • Pandemi Dolayısıyla İvedilikle;
 1. Bulaş Temas protokolu oluşturulmalıdır.
 2. Planlı , programlı sürekli pcr testi uygulanmalıdır.
 3. Okul sağlığı ve güvenliği standardı oluşturulmalıdır. (taşımacılık, altyapı, temizlik, hijyen, sağlık elemanı vs.)
 4. Pandemi bütçesi oluşturulmalıdır.
 5. Pandemi dönemi yasal çerçevesi oluşturulmalıdır.
 6. Eğitimde eşitsizlikleri azaltacak önlemler alınmalıdır. (müfredat azaltma, merkezi hazırlıklar, uzaktan erişim araç ve gereçleri, öğrencilerin uzaktan eğitime erişim imkanı (internet , tablet, laptop sağlanması ).
 7. Kendi ülkemize özgü uzaktan eğitim programları ve erişimi oluşturulmalıdır.

 

Saydığımız belli başlı sorunlar yanında yüzlerce sorun sıralamak mümkündür. Bu sorunların bitmesi için ülkemizde katılımcı bir yapıyla eğitimin anlayışı değişmelidir. İki öğretmen sendikasının 2014’te toplanan Eğitim Şurasına katkıları maksimum olmuştur. Bugün ortada Şura Kararları yokmuş gibi davranılmaktadır.  Eğitim siyasilerin oyuncağı, misyonerlik alanı olmaktan çıkarılmalıdır. Eğitimin her alanında yeni bir anlayışla düzenlenmeli ve kolay değişmeyen bir DEVLET POLİTİKASI haline getirilmeli , siyasilerin iki dudağının arasına malzeme olmaktan çıkarılmalıdır.

Eğitim bir insan hakkıdır. Nitelikli, çağdaş, kamusal, parasız, demokratik, laik ve bilimsel bir eğitim anlayışı ilköğretimden üniversite kademelerine kadar yeniden düzenlenmelidir.

Bir ülkenin sorunlarının toplamının ortadan kalkması ancak böyle bir eğitim anlayışı ve derhal harekete geçmek mümkündür.

Devlet Okullarımız Sahipsiz Bırakılmamalıdır.

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a)