TC Dayatma Paketleri Kukla Yöneticilerimizce Uygulanarak Yıkım Yaratılılyor

0
169

Yıllardan beri Kıbrıs Türk toplumuna biçilen rol gereği Türkiye tarafından dayatılan ekonomik paketler, kukla yöneticilerimiz ve yerli işbirlikçiler ile başarılı bir biçimde uygulanarak yıkım yaratmıştır.

Alınan siyasi kararlarla üretimden koparılan Kıbrıs Türk toplumu tam bir tüketici toplum haline getirilmiştir. Yılda 60 milyon dolarlık ihracat yapılırken, sadece Türkiye’den 1,4 milyar dolarlık mal ithal edilmesi bunu açıkça ortaya koymaktadır. Rum ambargosu yalanı ile ürettiğimiz ürünlerin Türkiye’ye bile ihracı engellenmekte, narenciye, patates, süt ürünleri ve küçük ölçekli işletmelerde üretilen mallarımız elimizde kalmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi bizden mal almamak için mazeret üreten Türkiye hükümetleri Türkiye’de üretilen her türlü mal ve ürünün adanın kuzeyine sonsuz girişini de dayatmışlardır. Bu adaletsiz ticaret adamızda üretimi tamamen tüketmeye yönelik hazırlanan ekonomik paketlerin sonucudur.

Üretmek için mücadele eden hayvancı, çiftçi, narenciyeci, patatesçileri sokağa döken eylem haklı bir eylemdir ve son kalan üretim alanlarının feryadıdır. Maalesef bizi idare ettiğini iddia eden kukla hükümet ve işbirlikçi yerli sermayenin Türkiye’ye yağ çekme uğruna yarattıkları bu sömürü düzeni tüm üretim sektörlerini yok olma noktasına getirirken, TC’nin emirlerini yerine getiren popülist politikacı ve ganimetçi sermaye çevrelerini de toplumun sırtına asalak yapmıştır. Açıktır ki, bu yıkımın sorumlulukları TC hükümetleri, onların Kıbrıs’ın kuzeyindeki kukla politikacıları ve ganimetçi yerli sermayedir.

Hayvan Üreticileri Birliği’nin organize ettiği eylemin haklılığını birkez daha vurgular dayanışmamızı ifade ederken, ülkemizi bu duruma getiren yıkım paketlerini dayatan TC hükümetlerini onların Kıbrıs’taki kuklalarını ve kendi çıkarından başka birşey düşünmeyen yerli işbirlikçi sermaye çevrelerini şiddetle protesto ederiz.

Saygılarımızla

 

Tahir Gökçebel                                                                                            Şener Elcil

KTOEÖS Başkanı                                                                            KTÖS Genel Sekreteri