19 – 30 Ekim 2015 Sayı 65

0
160

Meclis önünde “Öğretmenler Meclis’i ve Hükümeti Yeniden İzliyor” eylemimiz gerçekleştirildi

meclis-onunde-eylem-243572

22 Ekim Perşembe günü saat 14:00 de “Öğretmenler Meclisi ve Hükümeti Yeniden İzliyor” eylemini temsilen gerçekleştirdik. Hükümetin eğitimi, öğretmenlerin çalışma koşullarını kötüleştirmesine, yasal haklarını budamasına seyirci kalmayacağız. Göç yasasının yarattığı yıkıma, fakirleştirme, köleleştirmeye boyun eğmeyeceğiz. Yasal haklarla ilgili adım atılmaması durumunda tepkimizi artırarak sürdüreceğiz. Yalan haberlerle öğretmenler susturulamayacaktır.

Eyleme, sendika yönetim ve temsilciler kurulu üyelerimizden 20 öğretmen katıldı.

Geçen hafta gerçekleştirdikleri eylemde Meclis’e alınmayan öğretmenlerimiz bu kez TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler’in davetlisi olarak Meclis’e girerek Çeler ile bir süre görüştü; ardından ise basına açıklama yapıldı.

Basın açıklamasını KTOEÖS Mali Sekreterimiz Selma Eylem okudu.

EYLEM: “MECLİS’E OTURUMU İZLEMEK İÇİN GELDİK”

KTOEÖS Mali Sekreterimiz Selma Eylem, sendikanın seçilmiş kurulları ve ‘Göç Yasası’na Dur De Komitesi’nin temsilcileriyle birlikte gerçekleştirilen eylemde, Meclis oturumunu izlemek üzere gelindiğini kaydetti.

Meclis’e, Meclis’in gündeminde; “eğitimde yaşanan kaos, öğretmen, müdür, müdür muavini, hademe, sekreter eksikliği, altyapı sorunu, Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü, Atama Yükselme Tüzüğü, öğretmenlerin çalışma koşulları ve gasp edilen yasal haklarının bulunup bulunmadığını görmek için geldiklerini ifade eden Selma Eylem, sendikanın mücadelesine ‘göç yasası’nın ortadan kaldırılıp öğretmenlerin tek çatı altında toplanıncaya kadar devam edileceği belirtildi.

“MEMLEKET YANGIN YERİNE DÖNMÜŞ HÜKÜMET GÖRMÜYOR MU?”

Okunan basın açıklamasında hükümeti eleştiren Eylem, konuyla ilgili şunları ifade etti:

“Hükümet yükselen döviz ve hayat pahalılığı karşısında eriyen maaşlarımız ve gün geçtikçe gerileyen satın alma gücümüzün farkında mı? Sağlık sisteminde çözülmeyen sorunlar nedeniyle doktorlarımız istifa ediyor. Acil kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor. Çiftçi, hayvancı, üretici zor durumda kan ağlıyor; kısaca memleket yangın yerine dönmüş hükümet görmüyor, bilmiyor mu? Görmeye geldik.”

Geçen hafta içeri alınmadıkları bu hafta ise oturumun çok erken sona erdiğini ifade eden Eylem; “Öğretmenlerden mi korkuluyor?” diye sordu.

Eylemlerine eğitimde sorunların çözülünceye, ‘göç yasası’  kaldırılıp öğretmenler tek yasa altında toplanıncaya, yasal hakları geri alıncaya, kaosa sürdürülebilir çözümler üretilinceye kadar devam edeceklerini ifade eden KTOEÖS Mali Sekreteri Selma Eylem, geçen hafta Meclis oturumu devam ederken gerçekleştirdikleri eylemde içeri alınmamaları nedeniyle Meclis Genel Sekreteri’ne protesto mektubu sunduklarını aktardı.

Meclis Genel Sekreteri Emine Sarı’ya sunulan mektupta geçen haftaki eylemde Meclis’te karşılaştıkları muamele anti demokratik olduğu iddiasıyla eleştirildi. Mektupta, içeriye alınmayıp bekletilmeleri yüzünden görüşmek istedikleri Başbakan’ın makam aracıyla Meclis’ten ayrıldığı; kendilerinin de kimlik göstermeden Meclis’e girmekle suçlandığı belirtildi.

22.10.2015

Sayın Emine Sarı,
KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri

15 Ekim 2015 tarihinde, sendikamızın seçilmiş kurulları, ve Göç Yasası komitesini oluşturan öğretmenlerimizle birlikte ‘öğretmenler meclisi ve hükümeti izliyor’ eylemini gerçekleştirmek üzere meclisin kapısına geldik. Amacımız, meclis oturumunu izlemek, hükümetin, eğitimle ilgili, öğretmenlerin  gün geçtikçe kötüleştirilen çalışma koşulları ve budanan hakları, göç yasasına tabi öğretmenlerin mağduriyetleri, köleleştirilmeleriyle ilgili gündemde olması gereken konuları takip etmek ve uygulanmayan yasal haklarımızı talep etmekti.
Meclis giriş kapısında, her birimiz kimliklerimizi polise verip ziyaretçi olarak, yani ‘usüle’ uygun olarak içeri alındık. İki arkadaşımızın yanında kimlikleri yoktu. Onlar polisin yanında içerde, biz ise dışarıda bekletildik. Polise verilen talimatla bekletilmeye devam edildik. Başbakanın makam aracına hızla binip uzaklaşmasıyla ise bekletilmemizin amacını anlamış olduk ve anayasal hakkımızı kullanarak oturumu izlemek üzere içeriye girmeye çalıştık. Ancak polis engeliyle karşılaştık ve içeri alınmadık.
Sayın Sarı, bizlere yapılan anti- demokratik bir uygulamadır. Böyle bir uygulamayla ileri demokrasi mi hedeflenmiştir?
Anayasal hakkımızı kullanmamız engellenmiştir, bu bir suçtur. Bunu, 17 Ekim 2015 tarihinde bir gazeteye yaptığınız açıklamada, gerçek olmayan ‘kimlik ibraz etmeden koşarak girenler oldu’ ifadesiyle, bizleri suçlayarak aklayamazsınız.
Bu talihsiz açıklamanızı esefle karşılıyor bundan sonraki açıklamalarınızın gerçeği yansıtacağını ümit ediyoruz.

Saygılarımızla

 

 

ZİNCİRLERİMİZİ MÜCADELEMİZLE KIRACAĞIZ

440446

AKP-Sermaye-CTP/UBP, yanlı medya, kol kola girmiş, soyguna, sömürüye devam etmektedir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan statüko, toplumumuzun varlığını yok edecek şekilde çalışmaya devam etmektedir. Hükümetler değişmekte anlayışlar değişmemektedir. Dayatılan ve işbirlikçi hükümetler eliyle uygulamaya sokulan paketler, GÖÇ YASASI gibi yasalar  halkımıza mutluluk ve refah getirmek yerine gelişmesini ve varlığını tehdit etmektedir.

Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik”  sürdürülürken sözde tasarruf yapılmakta,  diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi, şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar hortumlanan bankalar, belediyeler,  usulsüz ihaleler,  daha milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmaktadır.Buna karşın, kaynak yok, kamu verimsizdir, kamburdur denilerek kamusal alanlar kar amacındaki üç-beş şirkete peşkeş çekilmektedir. Kamu hizmeti yapan Öğretmen, doktor bile kölelik şartlarına mahkum edilmektedir.

Geriye götürülen hakların ülkede refahı arttıracağı söylemi, ekonomideki paylaşım terazisini daha da bozmuştur. Bir avuç yandaş şirketin pastadan payı sürekli artmakta, geniş kesimler açlığa, sefalete itilmekte toplum öğretmensiz okullar, doktorsuz hastanelere  mahkum edilmektedir.

Hakları budanan, ücretli köleye dönüştürülen çalışanları, kaderlerine razı ederek, GÖÇ YASASINDA eşitlemek istemektedirler.

GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen CTP-UBP eşel-mobili ve HP’nı ortadan tamamen kaldırmıştır. Öğretmenlerin bile yasal haklarını gasp etmekten çekinmemektedir. Tüm üreticiler, çalışanlar göç yasasında birleştirilmek için kollar  sıvanmıştır.

Asgari ücretliyi, öğretmeni kölelikte eşitlemek isteyenlere DUR DİYECEİZ.

Fakirleşmeyi, göç etmeyi, örgütsüzleştirilmeyi, köleleştirilmeyi KABUL ETMEYECEĞİZ.

Memleket yangın yerine dönmüşken vurdum-duymaz kalınmasını UZAKTAN İZLEMEYECEĞİZ.

11218799_815157608581473_93157640467234632_n

23 Ekim 2015 tarihinde Yönetim, disiplin, denetleme kurullarımız ve 2011 den sonra atanan tüm okullarımızdaki GÖÇ YASASI MAĞDURU öğretmenlerimiz 08-13.00 saatleri arasında GREV ve EYLEM gerçekleştirmiştir.

 

ETUCE, Orta ve Doğu Avrupa Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleşti 

IMG_0156IMG_0091

19-21 Ekim 2015 tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te Romanya’daki ETUCE üye örgütü olan FSLE (Fédération des Syndicats Libres de l’Enseignement.) ev sahipliğiyle gerçekleşen Orta ve Doğu Avrupa Yuvarlak Masa Toplantısına ETUCE üyesi Kıbrıslı Öğretmen Sendikalarından KTOEÖS, KTÖS, DAÜSEN, POED ve OELMEK katılmıştır. Sendikamızı temsilen Başkanımız Tahir Gökçebel ve Dış İlişkiler Uzmanımız Nazan Ökçün Bülbülcü, 3 gün süren Yuvarlak Masa Toplantısına katılmıştır.

Yuvarlak Masa toplantısına Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi-ETUCE üyesi Orta ve Doğu Avrupa’dan öğretmen sendikaları katılmış ve Yuvarlak Masa toplantısının 3.sü gerçekleştirilmiştir. Program boyunca delegeler eğitim üzerine farklı konulara odaklanarak ülkelerindeki durumu, vermekte oldukları mücadeleleri özetlemiş ve deneyimlerini paylaşabilmişlerdir. Yuvarlak Masa toplantısı program çerçevesinde verimli ve işlevsel sosyal diyalog, kamu sektörü ve hizmetlerinde özelleştirme girişimleri ve tehlikeleri, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve kapasitesi, çalışma ortamlarında sağlık ve güvenlik, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojisi konularına deyinilmiştir. Üç günlük programda ayrıca delegeler bölgelerindeki durumu,  vermekte oldukları mücadeleleri, Neoliberal politikaların eğitim yatırımlarına ve reformlarına yarattığı tahribat tartışılmıştır.

Yuvarlak masa toplantısında ayrıca ETUCE’nin Orta ve Doğu Avrupa Bölgesinde yer alan üye örgütleri arasında yürüttüğü anket verileri sunuldu. Anket raporunda ülkelerde eğitime ayrılan bütçe, öğretmenlerin çalışma koşulları, sosyal diyalog ve sendikal haklar haritalandırılmıştır.

Toplantının detaylı raporu için tıklayınız: CEE EI Bükreş 19-22.10.2015 Raporu

Çalışmalarımız / Toplantılarımız

20-22 Ekim 2015 tarihlerinde Genel Sekreterimiz Vedat Tek, AKEL davetiyle Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Ziyaretine katıldı. Program çerçevesinde Avrupa Parlamentosu’nda Sol Grup GUE/NGL’nin oturumu izlendi, Avrupa Parlamentosu görevlileri tarafından sunum yapıldı, Kıbrıs sorunu hakkındaki etkinlik gerçekleştirildi ve temaslarda bulunuldu.

23 Ekim Cuma günü 11:00‘de Shared Education / Ortak Eğitim ile İlgili Kuzey İrlanda Belfast Üniversitesinden Akademisyenlerle sendikamızda toplantı gerçekleştirildi.

26 Ekim Pazartesi günü 09:30’da Sosyal ve Ekonomik Konsey Toplantısı – Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleşti.

26 Ekim Pazartesi günü 10:00 – 13:00 saatleri arasında Kıbrıs Sendikal Forumu Başkanlar Toplantısı PEO binasında gerçekleşti.

26 – 27 Ekim 2015 tarihlerinde Mesarya Bölgesi Okullarımız ziyaret edildi.

28 – 29 Ekim 2015 tarihlerinde Girne Bölgesi okullarımız ziyaret edildi.

28 Ekim Çarşamba günü 14:30’da Yönetim, Disiplin ve Denetlem Kurulu toplantımız gerçekleşti. Gündem: 1- Budanan haklar ve eylemler, 2- Sınıf geçme sistemi, 3- Bilgilendirme

2 Kasım Pazartesi günü 14:00’de Periodik Kıbrıslı Öğretmen Sendikaları Toplantısı  OLTEK Ev sahipliğinde Dayanışma Evinde gerçekleşecektir.

 

Mağusa ve Mesarya Bölgesi Dayanışma Yemeğimiz Gerçekleşti

16 Ekim 2015 tarihinde Mağusa Bölgesi Dayanışma Yemeğimiz Salamis Bay Hotel’de ve 27 Ekim 2015 tarihinde Mesarya Bölgesi Dayanışma Yemeğimiz Meril Resturantında gerçekleşti. 25 hizmet yılını tamamlayan öğretmenlerimize onur plaketleri takdim edildi.

131

111122

 

Dayanışma Yemeklerimizin Programı

DAYANISMA YEMEGİ GirneDAYANISMA YEMEGİ GüzelyurtDAYANISMA YEMEGİ lefkosa

 

DUYURU

01.11.2015 Pazartesi günü,  2011’den sonra atanan tüm okullarımızdaki GÖÇ YASASI MAĞDURU öğretmenlerimiz 08-15.00 saatleri arasında GREV ve EYLEMDE olacaktır. Saat 09.00 da SENDİKA BİNAMIZDA toplanıp, saat 10.00 da Meclise yürüyeceğiz. 

 

HÜKÜMET OLMAK YALANCI OLMAK DEMEK DEĞİLDİR.

CTP/UBP, bazı yanlı medya ile birlikte yalan hükümeti, sermaye hükümeti olma yolunda hızla yol kat etmektedir. SN. Başbakan ve bazı bakanları kendilerini yasaların üzerinde görmekte, yazılı ve sözlü beyanlarını yerine getirmemeyi erdem saymaktadır. Esas erdemin verdiğin sözü, yasaları uygulayamazsan İSTİFA ET olduğunu koltuk uğruna unutmuşlardır.

Hükümetler, bakanlar  değişmekte anlayışlar değişmemektedir. Çalışanların Hayat Pahalılığını gasp eden, döviz karşısında yaşanan fakirleşmeye “ne yapalım” diyen, asgari ücreti işverenle bir olup sefalet ücretine döndüren, GÖÇ YASASI gibi gayri ahlaki, adil olmayan, ayırımcı yasaları savunan, hatta kendisine sosyalist diyen takiyeci politikalar ve sahipleri ile siyaset çok daha fazla kirletilmiştir. Bir Hükümet yasalara uymuyorsa, bir başbakan yazılı beyanına verdiği sözlere sadık değilse ve koltuk uğruna yalan haberlere sığınmışsa, ahlaki değerler yitirilmiş demektir. Koltuk uğruna değerlerini yitirenlerin emek, barış, sosyalist değerleri de yok olmuş demektir. Halkımıza mutluluk ve refah getirmeyen, gençlerimizi göç yollarına sürükleyen GÖÇ YASASINI bir avuç zengin lehine tercih edenlerin ahlakı ve  değerleri ancak ticarileşmiş, koltuk uğruna her yol mubahtır noktasına gelmiş demektir.

Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik”  sürdürülürken, özel sektörde hiçbir düzeltme yapılmazken sözde tasarruf yapılmakta,  diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi, şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar hortumlanan bankalar, belediyeler,  usulsüz ihaleler,  daha milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmıştır, aktarılmaktadır. Hiç birine hesap sormayan yavuz hırsız CTP/UBP Hükümeti yasallığı savcılık görüşü ile de tescil edilen Öğretmen  haklarını bile yasa dışı göstermeye çalışmaktadır. Öğretmeni kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak isteyen bu zihniyet, yanlı bazı medyatörlere yalan, kafa karıştıran haberler yaptırarak, esastan kaçmak, oyalamak taktiği geliştirilmek istemektedir. Yalan, yanlı  haberlerle kamuoyu yaratmaya çalışılmakta işçi, çiftçi,memur,hayvancı, üretici, öğretmen, emekli ve diğer fakirlik sınırları altında yaşam mücadelesi verenlerin hakları alınarak BÜYÜK SERMAYE beslenmeye çalışılmaktadır.

GÖÇ YASASINI destekleyenlerin sadece Sermayedarlar olduğu gözden kaçırılarak özel sektör geliştirilecek diyenlerin kastettikleri özel sektörde yer alan 3-5 büyük şirkettir. Özel sektörde çalışanların koşulları, asgari ücret, sendikalaşma, toplu sözleşme hakkı gündem bile yapılmamaktadır., Var olan kamusal hizmetler ve  kamusal kurumlar kar amacındaki üç-beş şirkete peşkeş çekilmiştir, çekilmektedir. Kamu hizmeti yapan Öğretmen, doktor bile kölelik şartlarına mahkum edilmiştir.

Geriye götürülen hakların ülkede refahı arttıracağı söylemi, ekonomideki paylaşım terazisini daha da bozmuştur. Bir avuç yandaş şirketin pastadan payı sürekli artmakta, geniş kesimler açlığa, sefalete itilmekte toplum; öğretmensiz okullara, doktorsuz hastanelere mahkum edilmektedir.

Hakları budanan, ücretli köleye dönüştürülen çalışanları, kaderlerine razı ederek, GÖÇ YASASINDA eşitlemek marifet sanılmaktadır. GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen CTP-UBP eşel-mobili ve HP’nı ortadan tamamen kaldırmıştır. Öğretmenlerin bile yasal haklarını gasp etmekten çekinmemektedir. Tüm üreticiler, çalışanlar göç yasasında birleştirilmek için kollar sıvanmıştır.

    Kamusal eğitimi, devlet okullarını TERK ETMEYECEĞİZ.

   Asgari ücretliyi, öğretmeni kölelikte eşitlemek isteyenlere DUR DİYECEĞİZ.

   Fakirleşmeyi, göç etmeyi, örgütsüzleştirilmeyi, köleleştirilmeyi KABUL ETMEYECEĞİZ.

   Memleket yangın yerine dönmüşken vurdum-duymaz yalanları DUYMAZLIKTAN GELMEYECEĞİZ.