11 – 30 Nisan 2017 – Sayı 101

0
353

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi: “Görüşmelerin Yeniden Başlamasını Destekliyoruz”

Peace Initiative Support to Leaders 2017

Zamanımız sınırsız değildir!

Süreç, somut sonuçların elde edilebileceği, verimli bir şekilde yürütülmelidir. Sürecin açık uçlu bir biçim almasına izin verilmesi, gelecek için tüm umutları yok edecek ve ‘de facto’ bölünmeyi kalıcı hale getiren diğer süreçlerin gelişmesine yol açacaktır.

Sivil toplum olarak, barış ve yeniden birleşme umutlarını korumak için harekete geçmeye ve de bu zor ama gelecek vaadeden görevi desteklemeye hazır olacağımızı beyan ederiz.

13 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan ortak basın bildirisi metni için haber başlığına tıklayabilirsiniz


Eğitimdeki Kaosa Son Verilmelidir

demokrasi ortaokulu

14 Nisan 2017 tarihinde bir kez daha Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının attığı imzaları, verdiği sözleri tutmadığını, gereğini yapmadığını, eğitim adına ivedilikle yapılması gerekenleri ihmal ettiğini, ertelediğini, geciktirdiğini ve bundan dolayı eğitimde kayıplar yaşandığını ortaya koymak için Hala Sultan İlahiyat Kolejinde “Bayraktar Ortaokulu ve Tutulmayan Sözler” konusunda basın toplantısı düzenledik.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı yarısında Bayraktar Ortaokulu binası yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Öğretmenlerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, öğrencilerin eğitim haklarının ellerinden alınmaması ve eğitim-öğretimin kesintiye uğramaması adına öğretmenlerimiz özveride bulunmuş, kısıtlı imkânlar içerisinde olunmasına rağmen şu anda bulundukları binaya taşınmayı ve ilgili öğretim yılını tamamlamayı kabul etmişlerdi.

14 Nisan 2017 tarihinde yayınladığımız basın toplantısının tam metni için haber başlığına tıklayabilirsiniz. 


 

 

UBP-DP Hükümetine Çağrımızdır; “Tavşana Kaç, Tazıya Yakala” Politikasından Vazgeçin!

tıp iş eylemi

Bitmez kaynak olarak görülen sağlık, eğitim, ulaşım gibi kamusal hizmet alanları ticari mala dönüştürülerek, özel şirketlere peşkeş çekilmek için çoktan düğmeye basılmıştır. Bu halkımızı daha da yoksullaştıracak ve hayat kalitesini, refahını yok edecektir. Günümüzde ancak anne – baba yardımı ile geçinen genç aileler ise zaman içerisinde bu yardımı da alamayacak duruma gelecek ve toplumsal ekonomik kriz yaşanacaktır. Bir diğer yandan ise bu özel kurumlarda çalışanlar ise kadrosuz, güvencesiz, ağır yük altında çalıştırılarak, tüm haklardan yoksun çalışan köleler durumuna getirilmiştir. Kar hırsı ile çalışanların emekleri değersizleştirilmekte, insanca, yaşanabilir bir ücret, çalışma koşulları, güvence, sendikalaşma, toplu sözleşme hakları gasp edilmektedir.

KTOEÖS – KTÖS – KTAMS – GÜÇ-SEN olarak 18 Nisan 2017 tarihinde yayınladığımız ortak basın bildirisinin tam metnini görüntülemek için haber başlığına tıklayabilirsiniz


 

Denetmenler Yasa Tasarısı Hazırlanırken Öğretmen Sendikalarımızın Bypass Edilmesi Kabul Edilemez

eylemb

KTOEÖS ve KTÖS olarak, Denetmenler Yasası Tasarısı’nın sendikalarımızla  görüşülmeden Meclis’e taşınması nedeniyle  19 Nisan 2017 tarihinde Meclis önünde ortak basın açıklaması yaparak protestoda bulunduk. Başkanımız Selma Eylem, Denetmenler Yasası hazırlanırken öğretmen sendikalarının baypas edildiğini ve memur sendikasıyla görüşülerek tasarı hazırlandığını belirtti. Eğitimle ilgili yasalar hazırlanırken KTÖS ve KTOEÖS’ün de görüşlerinin alınması gerektiğini belirten Eylem, yeni yasa tasarısında üst kurulun (Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu) yetkilerinin azaltılıp çoğu yetkinin başkana devredilme tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Üst kurulun çalışmasını sağlayacak tüzüğün hazırlanmadığını belirten Eylem, tasarının görüşüleceği Meclis komitesinin bugünkü toplantısına girerek görüş vereceklerini bildirdi.

19 Nisan 2017 tarihinde ortak basın bildirisinin tam metni için haber başlığına tıklayabilirsiniz. 


Dipkarpaz Ortaokulunda Neler Oluyor?

Dipkarpaz Ortaokulunda neler oluyor

Dipkarpaz Ortaokulunda bir süreden beridir sıkıntılar yaşanmaktadır. Okula ve okul idaresine dışarıdan müdahaleler söz konusudur. Veliler sürekli okulun içerisindedir. Bakanlığın sürdürdüğü yanlış politikalarla, yapamadığı doğru müdahalelerle okul kapanma noktasına gelmiştir.

Son yaşanan olayda bazı basın organlarının araştırmadan, soruşturmadan etik dışı bir şekilde gazetecilik anlayışıyla bu haberin bu şekilde yayınlamasını, hem okul müdürünü hem de öğretmenimizi rencide etmesini şiddetle kınıyor, bakanlığı araştırma başlatarak olayın iç yüzünü ortaya çıkarması için göreve davet ediyoruz.

20 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan basın bildirimizin tam metni için haber başlığına tıklayabilirsiniz. 


BU GİDİŞATA “ARTIK YETER!” DİYORUZ

artık yeter

Ülkemizde  son günlerde yaşanan kadın cinayetleri infial yaratmaktadır. Ne yazık ki cinayetler her geçen yıl  artmaktadır. Son 16 yılda 31 kadın katledilmiştir. Devlet nerededir? Şiddete maruz kalan kadınlar  korumasızdır. Devlet gerekli ve yeterli tedbirleri almamakta, caydırıcı cezalar uygulamamaktadır. Sadece Lefkoşa’da değil tüm bölgelerde Sığınma Evi açılması gerekmektedir. Bunun için gerekli girişimler devletin gündeminde dahi değildir. Devlet  şiddetin, tacizin, tecavüzün, cinayetlerin önlenmesiyle ilgili gerekli ve etkili tedbirleri ivedilikle almalıdır. Kadınların güvenlik ve yaşam hakkı için gerekli sistem oluşturmalıdır.

21 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan basın bildirimizin tam metni için haber başlığına tıklayabilirsiniz. 


NÜKLEERE KARŞI İKİ TOPLUMLU EYLEM

maxresdefault

İnsanlık, 6 yıl geçmesine rağmen Japonya’nın 11 Mart 2011 tarihinde yaşadığı trajedinin ardından meydana gelen depremin neden olduğu tsunami ve karmaşanın dehşet verici sonuçlarından hala acı çekmektedir Fukushima’nın etrafı “ölü” bölge olarak kaldı ve orda yaşayanlar hala geri dönemedi!

İnsanlık, çokça reklamı yapılan nükleer santrallerin güvenli olduğu olgusunun şüpheye ne kadar açık olduğu konusunda dramatik bir şekilde bilinçleniyor. Bu bağlamda, Avrupa ve dünya kamuoyunun seferberlik içinde nükleer silahlara ve santrallere hayır demesinin önemi ve zorunluluğu gitgide daha fazla artıyor.

 

26 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan ortak basın bildirisinin tam metni için haber başlığına tıklayabilirsiniz. 


 

Öğretmen Sendikalarını Yok Sayan, Siyasetin Atadığı Kişiye Sınırsız Yetkiler Tanıyan Anlayışın Tanımı FAŞİZM’dir

DSC_0007

2006 yılında yapılan “Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası” özünde siyasetten arınmış tamamen eğitimin niteliğini artırmaya yönelik, katılımcı objektif ve hesap verebilir ilkeler üzerine kurulmuş, geliştirilmeye açık bilimsel bir yasal düzenlemedir. Bu yasa yapılırken İskoçya’dan eğitimde denetleme ve değerlendirme uzmanı Strathclyde Üniversitesi’nden Prof. John Macbeth ve Ankara Gazi Üniversitesi ile yakınen çalışılmış, onlardan da uzman görüş alınmıştır. Bu yasanın hazırlanmasında KTÖS ve KTOEÖS gerek onlarca hazırlık toplantısında gerekse teknik kurullarda yoğun çalışma ortaya koymuşlardır. Yasa ile ilgili tüzükler 2008 yılında hazırlanmış, 2015 yılında tekrardan gözden geçirilmiş fakat hiçbir zaman bakanlar kuruluna götürülerek yasallaştırılmamışlardır. Denetleme Değerlendirme Yönlendirme Kurulu Yasası’nda 2009 yılında bir kez değişikliğe gidilmiştir.

26 Nisan 2017 tarihinde KTOEÖS ve KTÖS olarak yayınlanan ortak raporun tamamını görüntülemek için haber başlığına tıklayabilirsiniz.


Sayın UBP-DP Hükümeti Yetkilileri, Ülkemiz Ne Durumda Farkında Mısınız?

KTOEÖS Bildiri

Eğitimde neler yaşanıyor bu topluma açıklayınız. “Proje!” kapsamında okulların içerisinde mehter gösterilerinin yapılmasının,  19 Mayıs kutlamalarının formatının değiştirilmesinin nedeni nedir? Açıklayınız.

Dayatma politikalara boyun eğmektesiniz. Kültürel, ekonomik ve sosyal tüm değerlerimizin değiştirilmesi hedefine alet oluyorsunuz. İdeolojik dönüştürme hedefine göz yumuyorsunuz!

Türkiye Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı KKTC’nin Türkiye’nin vilayeti olduğunu ifade etmiş, bir vali, bir de plaka vaat etmiştir! Meclisin masraflarını da kendilerinin ödediğini açıklamıştır.

Sayın yetkililer, yıllardır sömürge yönetiminden aldığınız güçle, verilen talimatlara harfiyen uymakta ve bu halka ihanet etmektesiniz.

27 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan basın bildirimizin tam metni için haber başlığına tıklayabilirsiniz. 


1 Mayıs’ta Kıbrıs’ın Emekçileri Olarak Sokaktayız

ortak 1 mayıs basın toplantısı

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçileri ülkemizin sınıf sendikacılığı hareketi etrafında birleşmeye çağırıyoruz.

  • Kıbrıs sorununun çözümü, yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi için,
  • Barış içerisinde bir arada yaşama anlayışını desteklemek için,
  • Kemer sıkma, çalışma ilişkilerini düzensizleştirme, özelleştirme ve sosyal devleti ortadan kaldırma politikalarına karşı,
  • Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncü sendikacıların bize bıraktıkları çalışma yaşamına ilişkin hakları ve sosyal kazanımları korumak ve ortak sınıfsal mücadelelerimizi geliştirmek için,

birlik içerisinde mücadele ediyoruz.

28 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen iki toplumlu basın toplantısı metnini görüntülemek için haber başlığına tıklayabilirsiniz.


ÇALIŞMALARIMIZ / TOPLANTILARIMIZ

11 Nisan Salı günü Yürütme Kurulumuz Güzelyurt Bölgesi Okullarına ziyaret gerçekleştirdi.  ŞTO, Kurtuluş Lisesi ve Güzelyurt TMK okullarımız ziyaret edilerek öğretmenlerle toplantı gerçekleştirildi.

12 Nisan Çarşamba günü Yürütme Kurulumuz Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Demokrasi Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi.

12 Nisan Çarşamba günü saat 13:45’te Kültür Sanat Komitesi Toplantımız gerçekleşti. Gündem:Nazım Hikmet’i Anma Etkinliği

12 Nisan Çarşamba günü saat 14:30’da Yönetim Kurulu toplantımız gerçekleşti.  Gündem:1-2008 sonrasıyla ilgili çalışma, 2-Lokaller, 3- Okul Sorunları, 4-Etkinlikler, 5-Bilgilendirme

13 Nisan Perşembe günü Yürütme Kurulumuz SSEML, 20 TFL ve Demokrasi Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi.

13 Nisan Perşembe günü saat 14:30’da KTOEÖS Spor Komitesi toplantımız gerçekleşti. Gündem: Oğuz Türkmen Halı Saha Futbol Turnuvası

14 Nisan Cuma günü saat 11:30’da Hala Sultan İlahiyat Kolejinde Basın Toplantımız gerçekleşti. Konı “Bayraktar Ortaokulu ve tutulmayan sözler

Hala Sultan Basın Toplantısı

14 Nisan Cuma günü saat 14:30’da Temsilciler Kurulu toplantımız gerçekleşti. Gündem: 1-Okul ve öğretmen sorunları 2-Etkinlikler, 3-Bilgilendirme

17 Nisan Pazartesi günü saat 11:00’de Göç Yasası ile ilgili KTÖS’te KTOEÖS-KTAMS-KTÖS-GÜÇ-SEN katılımıyla toplantı gerçekleşti.

17 Nisan Pazartesi günü Genel Sekreterimiz Aziz Selengin SİM TV Not Defteri programının konuğu oldu.

18 Nisan Salı günü saat 10:00’da Tıp-İş’in Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana giriş kapısı önünde eylemine destek verildi.

18 Nisan Salı günü saat 15:30’da Kadın öğretmenlerimize yönelik Halı Saha Futbol ve Voleybol Müsabakaları ile ilgili toplantımız gerçekleşti.

19 Nisan Çarşamba günü saat 09:00’da Proodeftiki MTÖ Öğretmenleri ile Gyurt Meslek Lisesi Ziyareti ve Güzelyurt Ören Yerleri Gezisi gerçekleştirildi.

029019

19 Nisan Çarşamba günü saat 13:00’te Meclis’te İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Toplantısı gerçekleşti. Gündem: Milli Eğitim Denetleme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı

19 Nisan Çarşamba günü saat 13:00’de KTOEÖS ve KTÖS olarak Meclis önünde “Milli Eğitim Denetleme Kurulu Yasa Tasarısı”yla ilgili ortak basın toplantımız gerçekleşti.

20 Nisan Perşembe günü saat 14:00’te Öyak Yönetim Kurulu sendikamızı ziyaret etti.

20 Nisan Perşembe günü saat 15:00’te KTOEÖS Eylem Komitemizin toplantısı gerçekleştirildi.

21 Nisan Cuma günü Yürütme Kurulumuz Bekirpaşa L,  Mehmetçik O,  Kumyalı Meslek Lisesi ziyaret edilerek öğretmenlerle toplantı gerçekleştirildi.

21 Nisan Cuma günü saat 14:00’de Erenköy Lisesi Konferans Salonunda sendikamız organizesiyle ü Yrd. Doç Dr. Sayın Ali Hikmet Civelek’in konuşmacı olduğu  “Tüketim Tutumunun Davranış Problemlerine Dönüşmesi ve Toplumumuz” konulu seminerimiz öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Ali Civelek 1Ali Civelek 2

25 Nisan Salı günü Yürütme Kurulumuz Bayraktar O, TMK ve BEAL okullarımızı ziyaret ederek öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi.

25 Nisan Salı günü saat  14:30’da KTOEÖS Kadın Spor Komitemizin toplantısı gerçekleşti.

26 Nisan Çarşamba günü Yürütme Kurulumuz Atleks Sanverler Ortaokulu ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi.

26 Nisan Çarşamba günü saat 12:00’de Eğitim Bakanlığı önünde, Denetleme Değerlendirme Kurulu Yasası ile ilgili KTÖS ve KTOEÖS olarak ortak basın toplantımız gerçekleşti.

26 Nisan Çarşamba günü saat 13:00’de  KTOEÖS ve KTÖS olarak Göç Yasası ve ortak mali taleplerimizle ilgili Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile toplantı gerçekleşti.

26 Nisan Çarşamba günü saat 14:30’da üyelerimize nakillerle ilgili danışmanlık sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantımız gerçekleşti.

DSC_0014DSC_0018

26 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da  Lokmacı barikatında Nükleere karşı iki toplumlu eylem gerçekleşti.

Greek and Turkish anti-nuclear activists hold candles and banners during a rally to mark the 25th anniversary of the Chernobyl nuclear accident at Ledras street at the U.N buffer zone in Nicosia, Cyprus, Tuesday, April 26, 2011. Greek and Turkish Cypriots activists gathering and holding lighted candles, they formed a human chain across the United Nations controlled buffer zone to signify their joint opposition to "dangerous" nuclear power whose risks they say outweigh its benefits. They also voiced their concern over Turkey's plans to build a nuclear power plant on its southern coast, some 90 kilometers away from Cyprus' northern coastline. Citing Japan's Fukushima Dai-ichi nuclear plant disaster, activists say construction of such a plant is foolhardy because the site, Akkuyu Bay, is situated "very close to a dangerous seismic fault line." (AP Photo/Petros Karadjias)

26 Nisan Çarşamba günü saat 19:45’te Avrupa Komisyonu tarafından Bedesten’de  “Avrupa Birliğinin Bugünü ve Geleceği” Resepsiyonu gerçekleşti.

bedesten

27 Nisan Perşembe günü saat 11:00’de TDP Sendikamızı ziyaret etti.

????????????????????????????????????

27 Nisan Perşembe günü saat 14:00’te Spor Komitemizin  toplantısı gerçekleşti.

27 Nisan Perşembe günü saat 14:30’da  Yönetim Kurulu Toplantımız gerçekleşti.  Gündem: 1- Denetmenler Yasa Tasarısı, 2- Etkinlikler, 3- Bilgilendirme

28 Nisan Cuma günü saat 10.00’da Dayanışma Evinde 1 Mayısla ilgili ortak basın toplantısı gerçekleşti.

28 Nisan Cuma günü saat 11:00’de PEO’ya ziyaretimiz gerçekleşti.

peo ziyareti


 

DUYURULARIMIZ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2017

1 Mayıs 20171 Mayıs 2017 Konser

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun üyeleri olan PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN olarak 1 Mayıs akşamı saat 19.30’da ara bölgede Ledra Palas karşısında gerçekleştireceğimiz bu yılki ortak 1 Mayıs kutlaması Kıbrıs’ın bir ucundan öbür ucuna Kıbrıs’ın emekçilerinin birlik ve direniş mesajını güçlü şekilde gönderecektir. Mitinge katılacak emekçilerimizin geçişler için kimlik kartı ile gelmeleri gerektiğini hatırlatırız.

Ortak etkinliğin öncesinde ön mitingler yapılacak ve ortak etkinlik yerine yürüyüşler gerçekleştirilecektir. Ön mitingler akşam saat 18.00’de güneyde Maliye Bakanlığı’nın önünde, kuzeyde Girne Kapısı’nda yapılacaktır.


XIII. KTOEÖS Oğuz Türkmen Halı Saha Futbol Turnuvası Fikstürü

Anafartalar L 19 MTMKSSEML

Oğuz Türkmen Halı Saha Turnuvamız tüm hızıla devam ediyor…

Doğu Grubu Fikstürü için linki tıklayınız: Oğuz Türkmen Halı Saha Futbol Turnuvası Doğu Grubu Fikstürü 2017

Batı Grubu Fikstürü için linki tıklayınız: Oğuz Türkmen Halı Saha Futbol Turnuvası Batı Grubu Fikstürü 2017


KTOEÖS Kadın Voleybol ve Futbol Turnuvamız Start Alıyor

KTOEÖS Kadın Spor Turnuvası

1.KTOEÖS Kadın Spor Etkinliklerimiz 2 Mayıs’tan itibaren start alıyor.

Kadın Voleybol Fikstürü için linki tıklayınız: Kadın Voleybol Turnuvası Batı ve Doğu Grubu Fikstürü 2017

Kadın Futbol Fikstürü için linki tıklayınız: Kadın Futbol Turnuvası Fikstürü 2017


2017-2018 ÖĞRETİM YILI OLASI OKUL İHTİYAÇLARI TASLAK ÇALIŞMA

2017-2018 OLASI OKUL İHTİYAÇLARI (26.04.2017)TASLAK ÇALIŞMA

Olası Okul İhtiyaçları için linki tıklayınız: 2017-2018 OLASI OKUL İHTİYAÇLARI (26.04.2017)TASLAK ÇALIŞMA

Yer Değiştirme Bildirim Formu için linki tıklayınız: Yer Değiştirme Bildirim Formu 2017

ÖNEMLİ DUYURU: Nakil talebinde bulunacak müdür, müdür muavini ve öğretmenlerimizin nakil başvuru formlarını ilgili daireye 28 Nisan Cuma günü (BUGÜN) mesai bitimine kadar (16:15) teslim etmeleri gerekmektedir.


Başvuru Çağrısı: Unity Fest

Unity Fest_Poster

27 Haziran 2017 tarihinde Ledra Palas ara bölgede gerçekleşecek olan toplumlararası müzik festivali Unity Fest’te yer almak isteyen amatör müzisyenler için başvuru sürecinin başladığını duyurmaktan mutluluk duyarız.

Başvurular için son tarih: 18 Mayıs Pazartesi, saat: 23:59

Festival detayı için haber başlığına tıklayabilirsiniz.