1 Mayıs’ta Kıbrıs’ın Emekçileri Olarak Sokaktayız

0
153

Kıbrıs’ın emekçileri olarak dünya çapında emekçilerin mücadele ve dayanışma günü olan işçi 1 Mayıs’ını bu yıl da kutluyoruz.

Fedakârlıklarıyla dünya işçi sınıfının mücadelelerinde aydınlık bir örnek ve yol gösteren bir fener olan 1886 Şikago isyanının öncü kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

Sosyal güvenlik, günlük çalışma süresinin 8 saat olması, örgütlenme hakkı gibi Kıbrıs işçi sınıfının temel kazanımlarını verdikleri ortak ve çetin sınıfsal mücadelelerle elde eden Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk ülkemiz işçi hareketinin öncülerini saygıyla anıyoruz.

Bu yılki 1 Mayıs’ta dünyamız kaynakların denetimi, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin artması için emperyalist müdahalelerin yoğunlaşarak devam ettiği bir dönemden geçiyor.

Doğu Akdeniz bölgesinde emperyalizmin saldırganlığı savaşlara yol açıyor; halkların, milyonlarca insanın büyük acılar yaşamasına neden oluyor.

Ekonomik ve sosyal alanda, halkları yoksulluğa ve işsizliğe götüren, ırkçılığa ve aşırı sağ güçlere yolu açan sert neoliberal kemer sıkma politikaları hâkim olmuş durumdadır.

Yurdumuzda Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçiler kapitalist krizin ve kuzeyde olduğu kadar güneyde de şu ya da bu biçimde dayatılan AB ile IMF’nin sert neoliberal politikalarının sonuçlarını yaşıyorlar.

Kapitalist kriz ve sonuçları Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçilerin ortak sınıfsal çıkarlarını daha da net bir biçimde gözler önüne sermektedir. Neoliberal kemer sıkma politikalarına, sendikal ve sosyal hakların yok edilmesine karşı emekçilerin mücadelelerini ve dayanışmalarını yoğunlaştırmaları gereksinimini daha açık bir biçimde göstermektedir.

Bu çetin ekonomik ve sosyal koşullar içerisinde Kıbrıs sorununun çözümü öncelik ve acil gereksinim olmaya devam etmektedir.

Kıbrıs’ın emekçileri için 1 Mayıs çözüm, yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi mücadelesine bağlılığımızı teyit etme gününü de teşkil etmektedir.

Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek bir çözüm ve anlaşmaya ulaşabilmek için tek yol görüşmelerdir. Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketi Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek ve yabancıların değil, Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek ilkeli bir çözüme varılmasını hedeflemesi gereken müzakere sürecini desteklemektedir. Durgunluk statükoyu kalıcılaştırmakta ve çözümün değil, tam aksine taksimin lehine işlemektedir.

İki lidere art niyetlerden ve sorumluluk yükleme oyunlarından uzak durup, çözüme ulaşma hedefiyle hala üzerinde anlaşmaya varılamamış konulara kararlılık ve sorumlulukla odaklanmaları ve gerekenleri yapmaları çağrısında bulunuyoruz.

BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı olmaya devam ediyoruz.

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçileri ülkemizin sınıf sendikacılığı hareketi etrafında birleşmeye çağırıyoruz.

  • Kıbrıs sorununun çözümü, yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi için,

  • Barış içerisinde bir arada yaşama anlayışını desteklemek için,

  • Kemer sıkma, çalışma ilişkilerini düzensizleştirme, özelleştirme ve sosyal devleti ortadan kaldırma politikalarına karşı,

  • Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncü sendikacıların bize bıraktıkları çalışma yaşamına ilişkin hakları ve sosyal kazanımları korumak ve ortak sınıfsal mücadelelerimizi geliştirmek için,

birlik içerisinde mücadele ediyoruz.

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun üyeleri olan PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN olarak 1 Mayıs akşamı saat 19.30’da ara bölgede Ledra Palas karşısında gerçekleştireceğimiz bu yılki ortak 1 Mayıs kutlaması Kıbrıs’ın bir ucundan öbür ucuna Kıbrıs’ın emekçilerinin birlik ve direniş mesajını güçlü şekilde gönderecektir. Mitinge katılacak emekçilerimizin geçişler için kimlik kartı ile gelmeleri gerektiğini hatırlatırız.

Ortak etkinliğin öncesinde ön mitingler yapılacak ve ortak etkinlik yerine yürüyüşler gerçekleştirilecektir. Ön mitingler akşam saat 18.00’de güneyde Maliye Bakanlığı’nın önünde, kuzeyde Girne Kapısı’nda yapılacaktır.

1 Mayıs 2017 Konser1 Mayıs 2017