11 – 29 Temmuz 2016 – Sayı 84

0
153

“Hala Sultan İlahiyat Koleji”ne Aktarılan Paranın Kaynağı Bilinmeli ve Sorgulanmalıdır

halasultan

Adamızın kuzeyinde yıllardan beri çeşitli tarikatların siyasetle yakın çalışarak okullar, yurtlar ve tarikat evlerinde faaliyet gösterdikleri ortadadır. Akıtılan milyonlarca dolarlık kaynağı belirsiz paralarla bu faaliyetleri onbinlerce askerin, güvenlik güçlerinin ve siyasetçilerin bilgisi dahilinde açıkça devam ettirmektedirler. Yüksek İdare Mahkemesi’nin kapatma emri verdiği “Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin” gerek açılışında, gerekse şu anki faaliyetlerini yürütmesinde aktarılan kaynak ve bunu alan vakıf ile, buna izin veren politikacılarla, paranın kaynağı, kamuoyu tarafından bilinmeli ve sorgulanmalıdır. Burası bir devlet okulu ise herşey şeffaf ve hesap verebilir olmalıdır.

25 Temmuz 2016 tarihinde KTOEÖS ve KTÖS olarak ortak yayınlanan basın bildirisinin tam metni web sitemizde veya haber başlığına tıklayarak bildiriye ulaşabilirsiniz


Çalışana Sendika, Çalışana Güvence, Sömürüye SON

16-1-65 ek 1

Son dönemlerde Girne Amerikan Üniversitesi’nde ortaya çıkan çalışanların maaşlarının ödenmemesi ve yatırımlarının yapılmaması ile ilgili durum aslında özel sektörün genelinde vardır. Acımasız bir şekilde devam eden bu emek sömürüsü ne yazık ki, devleti yönetenler eli ile yürütülmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yasalar çerçevesinde müdahale etmesini gerektiren bu emek sömürüsüne göz yumulmaya devam edilmektedir. Her seçim döneminde siyasi partilere patronların yaptığı katkıların bedelini emekçi kesimler en ağır çalışma koşullarıyla öderken, seçimlerde oy satın alan siyasetçilerin de patronları kolladığı açıktır.

Kaçak işgücü, kaçak ekonomi ile sermayeye çalışan hükümetler vergi afları ile de sermayenin daha da semirmesine olanak yaratmaktadırlar. Sendikal Platform olarak çalışma yaşamını kölelik düzenine dönüştüren bu yapıyı yıkmak için uğraş vermede kararlı olduğumuzu vurgularken, çalışma koşullarını hukuk içine alma, çalışma koşullarını insanca çalışıp yaşayabilecek düzeye getirme, çalışanlara sosyal güvenceye alma ve tüm çalışanlara sendika üyesi olma hakları için mücadelemizi yükselteceğiz.

22 Temmuz 2016 tarihinde Sendikal Platform olarak ortak yayınlanan basın bildirisinin tam metni web sitemizde veya haber başlığına tıklayarak bildiriye ulaşabilirsiniz


GEÇMİŞ OLSUN

darbe

Türkiye’de yaşanan (adına ne denirse densin) insan haklarını ve demokrasiyi hedef alarak bu uğurda kin ve nefretle kardeş kanı dökmekten geri durmayan darbeyi de, darbeyi fırsat bilerek kendi demokrasisini dayatmaya çalışan anlayışı da KINIYORUZ. Ölenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Ülkemizdeki gelişmeleri de işin içine katarak altını çizmek isteriz ki; ne postallarla ne tarikatlar, ne de anti demokratik yaklaşımlarla bir ülkeye demokrasi gelmez, yaşatılamaz. Gerçek demokrasinin demokrat beyinlerde olduğu; demokrasinin yerleşmesinin de yegane yolunun ötekileştirmeyen, bilimsel, demokrat, laik, nitelikli; empoze edici, dogma, ırkçı, cinsiyetçi olmayan bir eğitimden; düşünebilen, kavrayabilen, tüm insanlık değerlerini özümsemiş, empatisi olan nesillerin, yurttaşların yetiştirilmesinden geçtiğini bir kez daha hatırlatırız..

18 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan basın bildirimizim tam metni web sitemizde veya haber başlığına tıklayarak bildiriye ulaşabilirsiniz


 

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri AKTOPRAK: “İLAHİYAT KOLEJİ KONUSUNDA YİM KARARI DİKKATE ALINACAK”

dp

18 Temmuz 2016 Pazartesi günü iki eğitim sendikası olarak sendikalarımız KTOEÖS ve KTÖS Demokrat Parti’yi ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Mehmet Erol Aktoprak, Eğitim Bakanlığı’nın İlahiyat Koleji konusunda Yüksek İdare Mahkemesi’nin aldığı kararı dikkate alacağını dile getirerek, kararın Bakanlık uzmanları tarafından incelendiğini kaydetti.

Ziyaretle ilgili detay web sitemizde veya haber başlığına tıklayarak ulaşabilirsiniz


Toplumlu Demokrat Partisi (TDP) Genel Başkanı ÖZYİĞİT: “İlahiyatla İlgili Karar Uygulanmalı”

tdp

15 Temmuz 2016 Cuma günü KTOEÖS ve KTÖS olarak Öğretmen Sendikalarımız Toplumcu Demokrasi Partisi’ne ziyarette bulundu, eğitim sorunlarına dikkat çekildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Milli Eğitim Yasası’nda, uyumlaştırma sürecine izin veren 22. maddenin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyaretle ilgili detay web sitemizde veya haber başlığına tıklayarak ulaşabilirsiniz


Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Talat: “Çocukların Beyinlerinin Yıkanmasını Kabul Edemeyiz”

CTP

KTOEÖS ve KTÖS olarak Eğitim Sendikalarımız 14 Temmuz 2016 Perşembe günü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Mehmet Ali Talat’ı ziyaret ederek eğitimdeki sorunlar belirtildi. Eğitimde sorun olarak görülen noktalara dikkat çekilerek TC ve KKTC hükümetleri eleştirildi.

Sendikalarımız eğitimdeki eksikliklerin hükümet tarafından bilinçli olarak giderilmediğini, bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde uyguladığı toplum mühendisliğinin ve İslamlaştırma projesinin bir parçası olduğunu belirtti.

Ziyaretle ilgili detay web sitemizde veya haber başlığına tıklayarak ulaşabilirsiniz


Emek Sömürüsü Had Safhaya Ulaşmıştır

protestor-silhouettes-rect-900x506

Bugün yaşanan sendikasızlaştırma ve emek sömürüsünün temel sorumlusunun bugüne kadar hükümetçilik oyunu oynayıp, sermayeden yana tavır koyanlar olduğu tespiti yapıldı. Seçim dönemlerinde halka sözler veren siyasi partilerin, hükümet olduktan sonra sendikalaşma ve insanca yaşayacak asgari ücret gibi sözlerini unutup, sermayeye ayrıcalık yaratan vergi affı, stok affı ve ayrıcalıklı vergi muafiyetlerini yasal yapmaları bunun en güzel örneğidir.

Bunun yanında hükümetlerin, çalışanların sosyal güvenlikleri ile ilgili yatırım yapmayan kuruluşlara karşı siyasi rüşvetler karşılığı herhangi bir yaptırıma gitmemeleri bunun yerine sosyal sigorta, emeklilik yaşını ve primleri artırarak bu ganimetçi zihniyetli sermaye çevrelerinin yanlışlarını emekçilerin sırtına yıkmaları sorunların temelini oluşturmaktadır.

13 Temmuz 2016 tarihinde KTOEÖS, KTÖS, DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN olarak ortak yayınlanan basın bildirisinin tam metni web sitemizde veya haber başlığına tıklayarak bildiriye ulaşabilirsiniz


IRKÇILIĞI VE DAYATMALARI REDDEDİYORUZ

DSC_001313511007_668614059952628_1880017540019297994_n

Kültürümüzü korumak ve özgürlüğümüzü geri almak için; Bizi bölmek isteyenlerin ve milliyetçiliğin çıkarttığı yangınları söndürmek için; Yeniden birleşmenin alevini yakmak için; 1 Temmuz 2016 tarihinde  saat 19:00’da Lidra-Lokmacı kapısında iki toplumun öğretmenleri buluşup, ırkçılığa ve dayatmalara karşı birlikte dayanışma gösterdik.


 

Çalışmalarımız / Toplantılarımız

1 Temmuz Cuma günü saat 10:00’da Euroscola ile ilgili AB Evinde KTOEÖS-KTÖS ve Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Bilgi Ofisi (EPIO) ortak toplantı gerçekleştirdi.

11 Temmuz Pazartesi günü saat 15:00’de Dayanışma Evinde Kıbrıslı Öğretmen Sendikaları İki Dilli Eğitim Magazini Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

12 Temmuz Salı günü saat 09:00’da  Eğitim Bakanlığı Nakillerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

12 Temmuz Salı günü saat 13:00’de KTÖS’de  KTOEÖS, KTÖS, DAÜSEN, DAÜBİRSEN, ODTÜ Akakemisyenleri Sendikası olarak Özel Sektörde Sendikalaşma konulu toplantı gerçekleştirildi.

14 Temmuz Perşembe günü saat 09:00’da KTAMS’ta Sendikal Platform toplantısı gerçekleştirildi.

14 Temmuz Perşembe günü saat 15:00’de AB Evinde İki Toplumlu Eğitim Magazini ile ilgili AB Evi Birim Başkanı Andreas Kettis ile Öğretmen Sendikalarının toplantısı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Cuma günü saat 10:00’da Avrupa Birliği Destek Ofisi (EUPSO)’nde  “Eğitimde Yenilik ve Değişim VII” Hibe Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Cuma günü saat 12:00’de Olağanüstü Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları toplantısı gerçekleştirildi. Gündem: Nakiller ve Görevlendirmeler.

26 Temmuz Salı günü saat 10:00’da VETLAM II Projesi kapsamında Teknik Asistan Takımı ile Kıbrıs Türk Toplumu Sendikalarının Eğitim ve İş Gücü Piyasası aktivitelerine katılımının teşvik edilmesi toplantısı gerçekleştirildi.

26 Temmuz Salı günü saat 11:30’da KTÖS’te Sendikal Platform toplantısı gerçekleştirildi.

27 Temmuz Çarşamba günü saat 12:00’de Başkanımız Tahir Gökçebel, Kıbrıs TV’de Tartışma Programına konuk oldu.

 


 

Duyurularımız

İtirazlar Sonucu Kesinleşen Yer Değiştirme Listesi

Untitled-1

Değerli Öğretmenlerimiz,

İtirazlar Sonucu 2015-2016 ÖĞRETİM YILI MÜDÜR, MÜDÜR MUAVİNİ, ÖĞRETMEN VE KÖYKADIN KURSU ÖĞRETMENİ KESİNLEŞEN YERDEĞİŞTİRME LİSTESİ (26.7.2016) için lütfen linke tıklayınız:KHK nakil format 26.07.2016 KESİNLESEN


 

“Eğitimde Yenilik ve Değişim VII” Hibe Programı Duyurusu

HR7 poster - TR, jpg - FINAL

“Eğitimde Yenilik ve Değişim VII” Hibe Programı, Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından duyurulmuştur. Başvuru sahipleri için tam başvuru rehberi ve başvuru paketi, erişim ve indirmek için aşağıdaki internet sitesinde mevcuttur: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?