ZİNCİRLERİMİZİ MÜCADELE EDEREK KIRACAĞIZ

0
202

042Bu kavga Emek-Sermaye kavgasıdır
Bu kavga asiller-köleler kavgasıdır
Susmayacağız, yılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, haykıracağız “direne direne kazanacağız”.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan statüko, toplumumuzun varlığını yok edecek şekilde çalışmaya devam etmektedir. AKP hükümetlerince dayatılan ve işbirlikçi hükümetler eliyle uygulamaya sokulan paketler halkımıza mutluluk ve refah getirmek yerine gelişmesini ve varlığını tehdit etmektedir. Halkı yoksullaştırarak kendi kendini yönetme erkini elinden almaktadır.

Tam bir ikiyüzlü anlayışla karşı karşıyayız. Beynimizi kontrol etmek istiyorlar, kaynak yok diyorlar, kamu verimsizdir, kamburdur diyorlar. Doyumsuz kar amaçlı üç-beş şirketin memuru gibi hareket ediyorlar.

Geriye götürülen hakların ülkede refahı arttıracağı söylemi, ekonomideki paylaşım terazisini daha da bozmuştur. Bir avuç yandaş şirketin pastadan payı artırılırken geniş kesimler açlığa, sefalete itilmiştir. Atama maliye bakanı AKP bakanı gibi konuşmakta, onun temsilcisi gibi davranmakta ve uygulama yapmaktadır.

Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik” sürdürülürken sözde tasarruf yapılmakta, diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi, şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar ve daha milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmaktadır. AKP-Sermaye-CTP/DP kol kola girmiş, soyguna, sömürüye devam etmektedir.

İnsanca onurlu yaşam hakkımızı elimizden almak istiyorlar. Çalışıp aç-sefil yaşamamızı istiyorlar. Kadrolu olmamamızı, iş maaş, garantimizin olmamasını istiyorlar. Sendikasız, güvencesiz, sigortasız çalışmaya razı olmamızı istiyorlar. Sokak köpeği gibi bir parça kemiğe muhtaç olmamızı ve düşük ücretle, kötü koşullarda çalışmaya razı olmamızı istiyorlar. Hakları budanan, ücretli köleye dönüştürülen çalışanların kaderlerine boyun eğerek GÖÇ YASASINDA eşitliğe ses çıkarmamamızı istiyorlar.

GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen CTP-DP eşel-mobili tamamen ortadan kaldırarak herkesi göç yasasında birleştirmek için kolları sıvamıştır. Dağ fare doğurmuştur.
Sahtekârlıkla, yalan-dolanla yanlış hesaplanan UBP döneminde uygulaması altı ayda bire döndürülen HP tamamen kaldırılmak istenmektedir. Asgari ücretlilerin, özeldeki ve kamudakilerin hayat standartları daha da düşürülerek ORTA SINIF tamamen yok edilerek herkes kölelikte eşitlemek istenmektedir.

Bakanlar kurulunun dağ fare doğurdu türündeki Hayat Pahalılığını dondurma kararnamesi Kabul edilemezdir.

Sosyal Güvensizlik yasası ve GÖÇ YASASI kaldırılmalıdır.
Özelleştirme, işsizleştirme, taşeronlaştırma durdurulmalıdır.

Her çalışana Toplu sözleşme hakkı verilmeli, sendikalı olması yasal hale getirilmelidir.

Sözde Kamu Reformu ile hakların budanmasından vazgeçilmelidir. DPÖ verileri ile oynanmaktan vazgeçilmelidir. Yolsuzluk, Partizanlık, çirkef ilişkiler terk edilmelidir.

Her fırsatta halkın geniş kesimlerini enayi yerine koyan gayri ahlaki hükümet tutum terk edilmelidir.

Fakirleşmeye Hayır.

Göç Etmeye Hayır.

Dayatmalara Hayır.

Direne direne kazanacağız.