12 Mart Perşembe 2011 sonrası öğretmenlerimizle Grev ve Eylemdeyiz

0
72

KARARLIYIZ, YILMAYACAĞIZ

Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “ücretli kölelik” sürdürülürken sözde tasarruf yapılmakta, diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi, şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar ve daha milyarlarca liralık kaynaklar bir avuç ayrıcalıklıya aktarılmaktadır.

Onurlu yaşam hakkımızı elimizden almak istiyorlar. Çalışıp aç-sefil yaşamamızı istiyorlar. Kadrolu olmamamızı, iş maaş, garantimizin olmamasını istiyorlar. Sendikasız, güvencesiz, sigortasız çalışmaya razı olmamızı istiyorlar. Sokak köpeği gibi bir parça kemiğe muhtaç olmamızı ve düşük ücretle, kötü koşullarda çalışmaya razı olmamızı istiyorlar. Hakları budanan, ücretli köleye dönüştürülen çalışanların kaderlerine boyun eğerek GÖÇ YASASINDA eşitliğe ses çıkarmamamızı istiyorlar.

GÖÇ YASASINI kaldıracağım diye seçilen CTP-DP Hayat Pahalılığını bile ortadan kaldırarak herkesi göç yasasında birleştirmek için kolları sıvamıştır. Göç yasasını kaldıracak kaynağın olmaması bahanesini ileri süren hükümetin gerçekte niyetinin olmadığı aşikardır.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Tüm öğretmenleri farklı yasalara, haklara mahkûm eden, kamusal eğitimi yok etmeye çalışan, öğretmenler arasında büyük adaletsizlikler yaratan, onları geçim derdine sokan, köleleştirmek isteyen politikalara boyun eğmeyeceğiz. Öğretmenin hazırlık ödeneğini bile gasp edenlere boyun eğmeyeceğiz.
Sosyal Güvensizlik yasası ve GÖÇ yasası dayatmasına boyun eğmeyeceğiz.

Göç yasası mağduru Öğretmenlerimizle
GREV ve EYLEME devam edeceğiz.

Yönetim Kurulu Kararımıza bağlı olarak:
12 Mart 2015 tarihinde (Yarın)
2011 sonrası istihdam edilen öğretmenlerimiz (göç yasası mağdurları)
08:00-13:00 arası GREV ve EYLEMDE olacaktır.

Bu öğretmenlerimizin görevlerini hiçbir öğretmen üstlenmeyecektir.

Tahir Gökçebel Başkan
Yönetim Kurulu (a.)