Yeni Eğitim Yılında Okullarımız Yüz Yüze Eğitime Hazır Mı?

0
472

Okul ortamlarının çocukların ve ergenlerin sosyalleşmesinde, kişilik, kimlik, sosyal ve duygusal zekalarının gelişiminde ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Öğrencilerimiz pandemi koşulları nedeniyle, sosyal ve duygusal gelişim için hayati öneme sahip akran etkileşiminden yoksun kalmışlardır. Uzaktan eğitimin devam ettiği dönemlerde öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir özveri ve emek ortaya koymuş olmalarına ragmen, eğitimdeki tüm paydaşlar uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağı konusunda hemfikirdir.

Bu gerçekle,-, sendikamız, KTÖS ve KTTB ile birlikte Mayıs ayında çalışmaya başladığımız “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim” klavuzunu 4 Ağustos tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştık. Geçmiş dönemden ortada duran sıkıntıların dikkate alınarak çözüm önerileri ile birlikte hazırlanan kılavuzdan hem öğretmenlerimizin, hem ailelerin, hem de Eğitim Bakanlığının istifade etmesini umuyoruz.

Okulların güvenli alanlar olması, sağlıklı, sürdürülebilir, yüz yüze eğitimin devam etmesi öğretmenler olarak en büyük arzumuz ve talebimizdir.

Çocuklarımızın öğretmenlerine ihtiyacı vardır.

Toplumun öğretmenlere ihtiyacı vardır.

Çocuklarımızın evden çıktığı andan itibaren güvenli bir şekilde taşınması ve güvenli-sağlıklı sınıf ve okul ortamlarına ulaşması, burada geçireceği zamanın verimli, sağlıklı ve güvenli olarak planlanması, sonrasında evine güven içinde sağlıklı olarak dönmesi için üst düzey çaba içerisinde olmamız gerektiğini en başından beri biliyoruz, söylüyoruz, çözüm yolları gösteriyoruz ve uyarıyoruz.

Maalesef, üzülerek görüyoruz ki toplumumuzun beklediği uygulamalar ve tedbirlerin hayata geçirilmesi için ülkeyi yönetenler tarafından herhangi bir adım atılmamaktadır.4 Ağustos tarihinde açıkladığımız ve Eğitim Bakanlığına sunduğumuz yapılması gerekenleri kamuoyu ile yeniden paylaşmakta fayda görüyoruz;

1- Okullar açılmadan okullara gidecek olan öğrenci-öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarının genel bir taraması (PCR-Antijen) yapılarak eğitim paydaşlarının Covid-19 açısından genel durumu ortaya konmalıdır.

2- Okullar açıldıktan sonra, her okulda, okul nüfusunun en az %10’unun haftalık random testlerle taranması gerekmektedir.

3- Ders saatleri kapalı ortamlarda kalma süresi gözetilerek düzenlenmelidir; Haftalık ders saatleri 35 saatten 40’a çıkarılmalı, ders süreleri ise 40 dakikadan 30’a düşürülerek çocukların kapalı sınıf ortamlarında maskeli bulunma süreleri azaltılmalıdır. KTTB’nin de dikkat çektiği gibi, bu sayede sınıflar havalandırılarak sağlıklı sınıf ortamı yaratılacaktır.

EK 1

4- Sınıftaki öğrenci sayıları 25’i aşmayacak şekilde düzenlenme yapılmalıdır. 178 sınıfımızda öğrenci sayıları 30 öğrencinin üzerindedir. Öğrencilerimizin sınıfta bu yüksek sayılarla bulunması, sosyal mesafenin korunmasını mümkün kılmayacak ve bulaş riskini arttıracaktır.

EK 2

5- Öğrencilerin sınıflarda 1metre ara ile oturtulması (tekli sıralar ile) 25 öğrenci için 50m2’lik sınıflarda mümkün olacaktır. Tüm okulların tekli sıralarla takviye edilmesi gerekmektedir..

EK 3

6- Lise, ortaokul öğretmen nakilleri 35 saat üzerinden yapıldığından, bu okullarda plansızca ders sayısının arttırılması yeni bir karışıklığa neden olacaktır. EK 1’de sunduğumuz çizelge, hem karışıklığı giderecek, hem de ders sayısının artmasını sağlayacak, bunlara ek olarak 3. maddede anatıldığı gibi, güvenli sınıf ortamları yaratılacaktır.

7- Ticari taşımacılık %50 kapasite ile yapılacakken, öğrenci taşımacılığında bu kriter yoktur! Bu durumun sağlık açısından büyük sakıncaları olduğu ortada dururken bu konuda herhangi bir adım atılmamıştır. Bu sorunun çözümsüzlüğü kaygı ve güvensizlik yaratmaktadır.

8- Öğrenci taşımacılığında denetim bacağı tamamen eksiktir. Hangi kurumun taşımacılık yapılırken denetim yapacağı belirtilmemiştir.

9- Okullarımızda 10 müdür, 32 müdür muavini, 91 öğretmen açığı vardır. Yeni eğitim yılının başlamasına günler kala öğretmen sınavları tamamlanmıştır. En kısa sürede mülakatların tamamlanıp öğretmenlerin göreve başlaması elzemdir. 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılan bir önceki öğretmenlik sınavlarından 4 ay sonra 1 Eylül 2021 tarihinde mülakatların yapıldığını düşününce uyarma ihtiyacı hissediyoruz.

Müdür – müdür muavini sınavları 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacaktır. Okulların açılması ile birlikte öğretmen, muavin ve müdür eksiklikleri okullarda büyük sorunların oluşmasına neden olacaktır.

Okul yöneticileri her yıl Ağustos ayında yapılacak sınavlarla göreve başlatılmalıdır. Aksi takdirde okulların bu zor koşullarda eğitime hazırlanması sekteye uğramaktadır.

10- Eğitim Bakanlığınca okullarımıza herhangi bir bütçe aktarımı söz konusu değildir. Bu konuda sorunlar ve çözüm önerilerimize herhangi bir dönüt olmamıştır.

 

Sıraladığımız tüm sorun ve eksikleri çözüm önerileri ile birlikte öğrenciler adına, aileler adına, öğretmenler adına, toplum adına siz yönetenlere eğitimciler olarak Mayıs ayından berridir her platformda söylüyoruz, yazıyoruz, uyarıyoruz.

Gözleriniz Kör, Kulaklarınız Sağır.

Bir taraftan ‘Yüz yüze eğitim’ istermiş gibi görünürken, aslında gereklerini yerine getirmeyerek toplumun eğitimini umursamadığınızı, çocuklarımıza değer vermediğinizi gösteriyorsunuz. “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”

Sürdürülebilir, sağlıklı, yüz yüze eğitimin gereklerini yerine getirmeyerek hem toplum sağlığını hem de çocuklarımızın eğitim hakkını ellerinden alıyorsunuz.

Okulların güvenli alanlar olması için Sağlık ve Güvenlik tedbirlerini almadığınız gibi hızla gelen tehlikeyi görmezden gelerek başınızı kuma gömdünüz!!!

Sin da Gulle geçsin diyorsunuz!!! Laf üretiyor!!! İcraat üretmiyorsunuz!!!

 

UYARIYORUZ!!!!

Toplum sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Yüz yüze eğitimi tehlikeye atıyorsunuz.

Güvenli okullar yaratmak için tedbir almıyor, çaba göstermiyorsunuz.

Vakaları azaltmak için tedbir almıyorsunuz.

PCR sayılarını azaltmaya, okulları tarama yapmadan açmaya çalışıyorsunuz.

Pandemi yokmuşçasına ders programı hazırlıyor, öğrencileri sosyal mesafeyi dikkate almadan taşımaya, sınıflara sokmaya çalışıyorsunuz.

Denetim yapmadan, idareci olmadan, bütçe ayırmadan, hademe olmadan sağlıklı okullardan bahsediyorsunuz.

Siyasi atama. saray, külliye, kurultay diyorsunuz.

Çocuklara, eğitime yazık ediyorsunuz.

Görmezden geldiğiniz gerçeklerin ortaya çıkaracağı sonuçların vebali boynunuzdadır.

Toplumun Sağlıklı-Güvenilir-Yüz yüze Eğitim talebini dikkate alın.

’Kırk katır mı?Kırk satır mı?’noktasına getirmeden çözüm üretin!

Yüz yüze eğitimin Sağlıklı-Güvenli-Sürdürülebilirolması için oluşturmadığınız

Güvenli Okullar Çocuklarımıza ve Topluma borcunuzdur!!!

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)

 

KTOEOS Basın Toplantısı EKler Sunum 8 Eylül 2021