Kuir Kıbrıs aktivistleri Sendikamız ile Toplantı Gerçekleştirdi

0
65

29 Kasım 2021, Pazartesi Kuir Kıbrıs aktivistleri, sendikamız ile toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve ‘LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ Raporlarının içeriği aktarıldı, eğitim alanında ne gibi adımlar atılabileceği konuşuldu.

Görüşmeye Kuir Kıbrıs’tan Erman Dolmacı, Derviş Taşkıranlar ve Doğukan Gümüşatam katılırken, sendikamızdan başkan Ozan Elmalı ve Örgütlenme Sekreterimiz Duygu Geylan, Mall Sekreterimiz Mehmet Güneyli, Genel Sekreterimiz İbrahim Emirhan ile Yönetim Kurulu üyemiz Hasan Soyer katıldı.

LGBTİ+’lar eğitim hayatından uzaklaşıyorlar

Kuir Kıbrıs aktivisti Doğukan Gümüşatam, LGBTİ+’ların %49.9’unun açlık sınırı altında yaşadıklarını tespit ettiklerini ifade ettiklerini ifade ederek, bu rakamın korkutucu boyutta olduğunu vurguladı.

Araştırmalarına göre LGBTİ+’ların %32’sinin lise mezunu, sadece %42’sinin ise üniversite mezunu olduğunu tespit ettiklerini belirten Gümüşatam, sadece transların %11’inin lise sona kadar eğitimlerini tamamlayabildiklerini daha sonra okul hayatlarını sürdürmediklerini ifade etti.

Okul idarelerinin yeteri kadar farkındalık geliştirememesinin, akran zorbalığının ve LGBTİ+’ların yaşadıkları ayrımcılıkların bu kesimin eğitim hayatını erken yaşta bırakmaya sürüklediğini ifade eden Gümüşatam, burada bir şiddet sarmalı olduğunu vurguladı.

Okullardaki psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri yetersiz olduğunu, var olanların bir kısmının ise LGBTİ+ farkındalığının gelişmediğini ifade eden Gümüşatam, bu alanda eğitimcilerin adım atması gerektiğini söyledi.

Gümüşatam, eğitim yasalarında ayrımcılığı önleyici yeteri kadar kapsamlı ve güçlü yasal düzenlemelerin, maddelerin olmadığını da vurguladı.

Okullardaki disiplin yönetmenliklerinin de cinsiyetçi bir akıl ile düzenlendiğini kaydeden Gümüşatam, “gerek kılık kıyafet, gerek tuvaletlerdeki cinsiyet kuralları, gerekse de okullarda öğretilen aile tanımları LGBTİ+’lar üzerinde psikolojik tahribat yaratıyor” dedi.

Öğretmen sendikalarının bu alandaki önemli paydaşlardan biri olduğunun altını çizen Gümüşatam, sendikaların üyeleri arasında LGBTİ+ öğrenciler ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütmelerinin olumlu bir adım olacağını söyledi.

Özellikle rehber öğretmenlerin farkındalığını arttırıcı eğitimlere ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiklerini söyleyen Gümüşatam, bu konuda her türlü işbirliğine de hazır olduklarını belirtti.

Dolmacı: “LGBTİ+ öğretmenler kimliklerini yaşamakta zorluk çekiyor”

Kuir Kıbrıs aktivisti Erman Dolmacı ise sadece öğrenciler değil, öğretmenler arasında da LGBTİ+ kişilerin olduğunu ve kimliklerini yaşamakta sıkıntı çektiklerini kaydetti. Dolmacı,

“yasalarda ahlak ve genel adap gibi kelimeler var. Bunlar çok muğlak ifadeler. Eşcinsel bir öğretmeni işinden edebilecek kadar muğlak ifadeler yer alıyor bu yasalarda” dedi.

Ozan Elmalı: “İşbirlikleri geliştirmek iyi olur”

Toplantıda konuşan KTOEÖS başkanımız Ozan Elmalı, konuya duyarlı olduğumuzu ve ortak işbirliğine açık olduğumuzu belirtti.  Elmalı, özellikle rehber öğretmenlerimizin farkındalığının artırılması yönünde adım atmanın önemli olacağını kaydederek, bu konunun sendika yönetim kurulunda konuşulacağını kaydetti.

Kaynak: Detay Kıbrıs