YAŞASIN 1 MAYIS !

0
145

Tüm Emekçiler ve Emeğe Saygı Duyanlar, Sosyal Adalet ve Barış için 1 Mayıs’ta saat 18.30’da Kuğulu Parkta toplanarak Sarayönü Meydanına Yürüdü.

 

1 Mayıs, Emek-Sermaye mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Ezen-Ezilen kavgasında 1 Mayıs’lara kadar varan mücadele, dünya tarihinin en eski mücadelesidir ve günümüzde hala devam ediyor.

 

Sermaye daha çok kar için, kendi düzenlerini sürdüren kapitalist Devletleri ile birlikte emekçiler üzerindeki baskı ve sömürüsünü çoğaltırken, Emekçiler ise insanca yaşamak ve sömürüsüz bir dünya için bu kavganın içerisinde yer aldılar. Özellikle 1900’lü yılların başları emekçilerin önemli sınıfsal kazanımlar elde ettiği dönemdir.  

 

Ancak, son 30-35 yıldır ileri çıkan Neo Liberal politikalar, emekçilerin canları pahasına elde ettiği kazanımları yok etmektedir. Bu dönemde, Özelleştirme uygulamaları, “taşeron”, “esnek çalışma”, “geçici”, “sözleşmeli” gibi örgütsüz çalıştırma yöntemleri ile kazanımlar yok sayılıyor.

 

Günümüzde dünyamıza hakim kılınan Neo Liberal politikalar, bizleri 1800’lü yılların çalışma ve yaşam koşullarına geri döndürüyor.  Kapitalizmin çıkmazlarından doğan ekonomik krizi Kapitalistler ve onların devletleri fırsata çevirip, patronları daha zengin yaparken, geniş halk kesimlerini daha da yoksullaştırıyorlar.  

 

Tüm Dünyada, Emperyalist Devletlerin ve Çokuluslu Şirketlerin  emekçi haklarına saldırılarını artırdığı,  kendi çıkarları için dünya halklarına saldırılarda bulunduğu bir dönemdeyiz. Neo Liberal küreselleşmenin sosyal eşitsizlikleri ve sömürüyü arttırarak yoksullar ve işsizler ordusu yarattığı, ve tabii ki tüm dünyada emekçilerin mücadelelerini yükseltmesi gerektiği bir ortamda bu yıl 1 Mayıs etkinlikleri gerçekleşecektir.   

 

Bizim ülkemizde de UBP Hükümeti ile Sermaye çevreleri, çalışanların tüm kazanımlarına saldırmaktadırlar. Bu çerçevede, çalışanların alım güçleri yarıya düşürüldü, başta sosyal güvenlik haklarımızda olmak üzere yasalardan kaynaklanan birçok kazanım yasa değişiklikleri ile geriletildi, Toplu İş Sözleşmelerine müdahaleler çoğaldı. Şimdilerde ise, Kıdem Tazminatı hakkına saldırılar yapılıyor. Çalışan kesimlerin kısmen var olan örgütlülüğünü ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyorlar.

 

UBP Hükümeti, Türkiye’deki AKP Hükümeti ile işbirliği yaparak, Dayatma Paket Programlar ile bir yandan çalışan hakları budanmakta, diğer yandan da azınlığa düşürülen Kıbrıslıtürklerin siyasi iradesi gasp edilmekte ve Toplumsal Varlığımız tehdit edilmektedir. Bu anlamda bir Mücadele günü olan 1 Mayıs bu yıl daha da önem kazanmıştır. 

 

1 Mayıs günü, resmi tatil olduğu halde ülkemizde de yine birçok işyerinde, emekçilerin çalıştırıldığına tanık olacağız. Bu çerçevede İşverenlere ‘İşçi Bayramı olan 1 Mayıs’ta işyerlerini açmamaları, işçilerine tatil haklarını vermeleri’ çağrısı yapıyoruz. 

 

Diğer yandan, Kıbrıs Sorununda hala siyasi bir çözüme ulaşılamamıştır. Kıbrıs’ta Barış isteyen insanlar olarak bizler mutlaka sesimizi daha da yükselteceğiz ‘Kıbrıs’ta çözümün adı “Birleşik Federal Kıbrıs”tır. Kıbrıs sorununda çözüme bu temele bağlı davranarak ulaşılabileceğinin bilinci içerisinde, görüşmecilere BM parametrelerine ve bundan önceki görüşmecilerin üzerinde uzlaşmaya vardıkları konulara sadık kalmaları çağrısı yapıyoruz.

 

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle örgütlerimiz 2013 Mitingini ortak gerçekleştirmek için biraraya geldik ve 1 Mayıs Tertip Komitesi olarak görevlendirilen Sendikalar gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Bu yıl 37 örgüt 1 Mayıs 2013 çarşamba günü, saat 18.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak Sarayönü Meydanı’na (Atatürk Meydanı) yürüyecek ve burada ortak bir Miting gerçekleştireceğiz. Mitinge  Güney Kıbrıs’tan PEO ve SEK temsilcileri de destek verecektir. Sabah ise bazı örgütlerimiz Güney Lefkoşa’da PEO’nun organize edeceği etkinliğe destek verecektir.

 

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle vurgulamak isteriz ki tüm dünyadaki emekçilerin çıkarı Barışta ve Savaşsız Sömürüsüz bir Dünyadadır. Barış mücadelesi, İşçi Sınıfının ‘İş ve Ekmek’ mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşçi Sınıfının  ideallerinin gerçekleşmesi için verilen mücadele tüm dünyada sürmektedirler. 

 

 

1 MAYIS  TERTİP  KOMİTESİ

 

29 Nisan 2013

 

 

1 MAYIS  2013  MİTİNG  PROGRAMI

 

Saat 18.30Kuğulu Park Toplanma

Kortej Yürüyüşü

Sarayönü – Miting

 

Müzikler- Arda Gündüz ve Sol Anahtarı 

Sunuş     – Meyil Adakul ve Devrim Barçın

 

1. Konuşma- Mehmet Seyis/DEV-İŞ Gn. Başkanı

2. Konuşma- Arslan Bıçaklı TÜRK-SEN Gn. Başkanı

3. Konuk Konuşma- Pambis Kyrıtsıs/PEO Gn. Sekreteri

4. Konuk Konuşma- SEK temsilcisi  

 

 

1 MAYIS 2012 MİTİNGİNİ BİRLİKTE ORGANİZE EDECEK ÖRGÜTLER

 

1-  DEV-İŞ19- Liman-Sen

2-  TÜRK-SEN20- Sağlık-Sen

3-  KTAMS21- Daü-Sen

4-  KTÖS22- Daü-Bir-Sen

5-  KTOEÖS23- Basın-Sen

6-  Devrimci Genel-İş24- Hava Trafik Kontrolörleri Sen.

7-  Emek-İş25- Çağ-Sen

8-  Petrol-İş26- CTP-BG

9-  Mağusa Türk Genel-İş27- TDP

10- Güç-Sen28- BKP

11- BES29- YKP

12- El-Sen30- KSP

13- Tel-Sen31- DKP

14- Koop-Sen32- Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür  

15- Tıp-İş33- Baraka Kültür Merkezi

16- TES34- Barikat

17- Bank-Sen35- Hava Sen

18- Gıda-Sen36- KTMMOB

37-KTEZO

 

1 Mayıs  Tertip  Komitesi

DEV-İŞ,TÜRK-SEN, KTÖS,KTAMS,KTOEÖS