“SOL VE KIBRIS SORUNU” Konferansı Gerçekleşti

0
60
14 Ekim 2023, Cumartesi günü 8:30 – 17:30 saatleri arasında Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk örgütlerin katılımıyla Dayanışma Evi’nde 5. “Sol ve Kıbrıs Sorunu” Yıllık Konferansı kapsamında KTOEÖS Başkanımız Selma Eylem’in moderatörlüğünde konferans düzenlendi. Konferans’ta “Sol olarak Kıbrıs sorununun çözümü için baskı yapmalıyız; umut, dinamizm olmasa bile yaratmalıyız” mesajı verildi.

KONFERANS KARARI “SOL VE KIBRIS SORUNU”
İSRAİL VE FİLİSTİN’DEKİ DRAMATİK GELİŞMELER HAKKINDA

14 Ekim, 2023

Filistin/İsrail’de sivillere karşı işlenen korkunç ve acımasız suçlar, Gazze’deki yasadışı katliam ve ablukanın sona erdirilmesini ve 1948’den bu yana devam eden Filistin meselesine barışçıl ve adil bir çözüm bulunmasını talep edenlerle seslerimizi birleştirmemizi gerektirmektedir.

Konferans

 1. Sivillerin öldürülmesini ve kaçırılmasını, işgale karşı direnme meşru hakkıyla hiçbir ilgisi olmayan terör eylemleri olarak kategorik bir şekilde kınar. Kaçırılan tüm İsrailli sivillerin derhal serbest bırakılmasını talep eder.
 2. Uluslararası insancıl hukuk tarafından yasaklanan sivillerin öldürülmesini ve İsrail hükümetinin Gazze’yi tamamen abluka altına alarak Filistin halkına toplu cezalandırma uygulamasını kategorik olarak kınar. Filistinli sivillere ve insani yardım altyapısına yönelik askeri saldırılara son verilmesini talep eder.
 3. Birleşmiş Milletler’i ateşkesin sağlanması, akan kanın durdurulması ve çatışmanın bölgede daha geniş bir savaşa ve yeni mülteci dalgalarına dönüşmesinin önlenmesi amacıyla derhal harekete geçmeye çağırır.
 4. Gazze’de iki milyondan fazla sivilin hayatta kalabilmesi için gerekli olan su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikinin derhal yeniden sağlanması çağrısında bulunur. BM ve uluslararası topluma yaralıların tedavisi için gerekli tıbbi malzemenin sağlanması çağrısında bulunur.
 5. BM Genel Sekreteri’nin şiddet olaylarındaki artışın bir boşluktan kaynaklanmadığı, yıllar süren çatışma, uzun süren işgal ve siyasi çözüm beklentilerinin yokluğu nedeniyle arttığı yönündeki açıklamasını not eder. İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs’te son dönemde şiddeti yoğunlaştırdığına, yasadışı yerleşimlerin genişletildiğine ve Filistinlilerin öldürülmeye ve hapsedilmeye devam edildiğine işaret eder.
 6. Filistin ve İsrail halklarının barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğunu ve İsrail ve Filistin’deki kan ve şiddet kısır döngüsünün, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin ve yerleşimlerinin sona erdirilmesi ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören BM Kararları temelinde iki devletli bir çözümle kırılabileceğini vurgular. Bu, Filistin ve İsrail’in barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacaktır.
 7. Kendisi de Türkiye tarafından süregelen işgal, yerleşim ve uluslararası hukuk ihlallerinin mağduru olan Kıbrıs’ın, uluslararası hukuku ve çözüm bekleyen uluslararası meselelerin çözümüne yönelik BM Güvenlik Konseyi Kararlarını savunduğunu vurgular. Cumhuriyet Hükümetine, Orta Doğu’nun çözümüne yönelik ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararlarına bağlılığını yeniden teyit etmesi çağrısında bulunur.

CONFERENCE RESOLUTION “LEFT AND THE CYPRUS PROBLEM”
ON THE DRAMATIC DEVELOPMENTS IN ISRAEL AND PALESTINE

 

14 October, 2023

 

The explosive situation in Palestine/Israel with its horrific and atrocious crimes against civilians demands that we join our voices with those who demand an end to the illegal massacre and blockade in Gaza and a peaceful and just solution to the Palestinian issue which has been going on since 1948.

 

The Conference

 

 1. Categorically condemns the killings and kidnappings of civilian civilians as acts of terrorism, which have nothing to do with the legitimate right to resist the occupation. It demands the immediate release of all Israeli civilians who have been abducted.
 2. Categorically condemns the killings of civilians and the imposition of collective punishment on the Palestinian people by the Israeli government, through a total blockade of Gaza, which are prohibited by international humanitarian law. It demands an end to military attacks against Palestinian civilians and humanitarian infrastructure.
 3. Calls on the United Nations to mobilise immediately with a view to achieving a ceasefire, ending the bloodshed, and preventing the conflict from developing into a wider war in the region and new waves of refugees.
 4. Calls for the immediate restoration of water, electricity, fuel, and food supplies in Gaza necessary for the survival of the more than two million civilians. Calls on the UN and the international community to provide the necessary medical supplies to treat the wounded.
 5. Notes the UN Secretary-General’s statement that the upsurge in violence has not come in a vacuum, but has been magnified by years of conflict, long occupation, and the lack of prospects for a political solution. He points to the recent intensification of violence by Israeli occupying forces in the West Bank and Jerusalem, the expansion of illegal settlements, and the continued killing and imprisonment of Palestinians.
 6. Stresses that the Palestinian and Israeli people have the right to live in peace and security and that the vicious circle of blood and violence in Israel and Palestine can be broken by ending the Israeli occupation and settlement in the Palestinian territories and by a two-state solution, on the basis of the UN Resolutions providing for the establishment of an independent Palestinian state on the borders of 4 June 1967 with East Jerusalem as its capital. This will bring about the peaceful coexistence of Palestine and Israel.
 7. Stresses that Cyprus, herself a victim of an ongoing occupation, settlement, and violation of international law by Turkey defends international law and the UN Security Council Resolutions for the resolution of outstanding international issues. Calls on the Government of the Republic to reaffirm its commitment to the relevant UN Security Council Resolutions for the resolution of the Middle East.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΑΡΙΣΤΕΡΑ  ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ»

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Η εκρηκτική κατάσταση στην Παλαιστίνη/Ισραήλ με τα φρικαλέα κι αποτρόπαια εγκλήματα σε βάρος αμάχων επιτάσσει όπως ενώσουμε τις φωνές μας με εκείνους που απαιτούν να  σταματήσει η παράνομη σφαγή και ο αποκλεισμός στη Γάζα και να επιλυθεί ειρηνικά και με δίκαιο τρόπο το Παλαιστινιακό που χρονίζει από το 1948.

Το Συνέδριο

 1. Καταδικάζει απερίφραστα τις δολοφονίες και τις απαγωγές αμάχων πολιτών ως πράξεις τρομοκρατικές, οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με το νόμιμο δικαίωμα αντίστασης στην κατοχή. Απαιτεί την άμεση απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών αμάχων που έχουν απαχθεί.
 2. Καταδικάζει απερίφραστα τις δολοφονίες αμάχων και την επιβολή συλλογικής τιμωρίας στον παλαιστινιακό λαό από την κυβέρνηση του Ισραήλ, με ολοκληρωτικό αποκλεισμό της Γάζας, που απαγορεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Απαιτεί τον τερματισμό των στρατιωτικών επιθέσεων ενάντια σε Παλαιστίνιους αμάχους και ανθρωπιστικές υποδομές.
 3. Καλεί τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να κινητοποιηθεί άμεσα με στόχο την κατάπαυση του πυρός, τον τερματισμό της αιματοχυσίας και την αποτροπή της εξέλιξης της σύγκρουσης σε ένα ευρύτερο πόλεμο στην περιοχή και νέα κύματα προσφυγιάς.
 4. Καλεί σε άμεση αποκατάσταση της παροχής νερού, ηλεκτρισμού, καυσίμων και τροφίμων στη Γάζα αναγκαίων για την επιβίωση των πέραν των δύο εκατομμυρίων αμάχων. Καλεί τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να παράσχουν τις αναγκαίες ιατρικές προμήθειες για την περίθαλψη των τραυματιών.
 5. Σημειώνει τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ότι η έξαρση της βίας δεν ήρθε σε κενό, αλλά γιγαντώνεται μέσα από την πολύχρονη σύγκρουση, τη μακρά κατοχή και την έλλειψη προοπτικής πολιτικής λύσης. Επισημαίνει την ένταση της βίας από ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις κατά το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ, τις επεκτάσεις των παράνομων εποικισμών και τις συνεχείς δολοφονίες και φυλακίσεις Παλαιστινίων.
 6. Υπογραμμίζει ότι ο παλαιστινιακός και ο ισραηλινός λαός έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε ειρήνη και ασφάλεια και ότι ο φαύλος κύκλος τους αίματος και της βίας στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη μπορεί να σπάσει με τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής και του εποικισμού στα παλαιστινιακά εδάφη και τη λύση δύο κρατών, στη βάση των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ που προνοούν την εγκαθίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου του 1967 με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα. Έτσι θα επέλθει η ειρηνική συνύπαρξη  Παλαιστίνης και  Ισραήλ.
 7. Υπογραμμίζει ότι η Κύπρος -θύμα και η ίδια συνεχιζόμενης κατοχής, εποικισμού και παραβίασης του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία- υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του  ΟΗΕ για την επίλυση των ανοιχτών διεθνών ζητημάτων. Καλεί την κυβέρνηση της Δημοκρατίας να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επίλυση του Μεσανατολικού.

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk örgütlerin katılımıyla Dayanışma Evi’nde gerçekleştirilen “5. Sol ve Kıbrıs Sorunu” konferansında yaptığı konuşmada AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin iki toplumlu ortak devletlerini birlikte yönetmeleriyle ilgili olduğunu herkesin anlaması gerektiğini belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda temel unsurunun da bu olduğunu ve iki toplumun ülkeyi beraber yönetmesi gerektiğini söyledi.
AKEL Genel Sekreteri bir yandan Kıbrıs sorununun çözümünü öne çıkarmakla ilgili mevcut zorlukların üstesinden gelebilmemiz ve diğer yandan da ülkeyi ve halkı yeniden birleştirecek bir çözümün sağlanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan tepkilere direnebilmemiz için iki toplumda da Sol güçlerin koordinasyonunun ve ortak eyleminin gerekli olduğuna işaret etti. AKEL ve CTP’nin kısa bir süre önce kurdukları ortak komite ve çalışma gruplarına da değinen Stefanos Stefanu Kıbrıs sorununda umut, dinamizm yoksa dahi bunu bizim yaratmamız gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs sorununun çözümü için Sol’un baskı yapması gerektiğini dile getirdi. Stefanu “Biz, Kıbrıs sorununun çözülebileceğine ve çözülmesi gerektiğine inanıyoruz ve kararlıyız. Bunun için birlikte çalışmalı ve mücadele etmeliyiz” diye konuştu.
May be an image of 6 people and text

Sol ve Kıbrıs Sorunu
Konferans Programı
08:30-09:00 Katlımcıların konferans yerine gelişi ve kaydı
09:00-09:20 AÇILIŞ Moderatörler: Meropi Tsimilli ve Selma Eylem

Açılış Konuşmaları
Selamlama Konuşmaları
Stefanos Stefanu AKEL
Tufan Erhürman CTP
Takis Hacidimitriu

09:20-12:20 I.BÖLÜM Moderatörler: Şener Elcil ve Elli Mozora

Menelaos Menelau: Müzakere sürecini yeniden canlandırma ve kapsamlı çözüme ulaşma perspektifleri

Tumazos Çelebis Görüşmelerin yeniden başlatılması perspektifinin olması için ne yapılması gerekiyor?
Fikri Toros: Kıbrıs, yol kavşağında
İlias İliadis: Uluslararası ilişkilerde yeni gerçekler ve Kıbrıs sorununda atalet politikası”

Niyazi Kızılyürek: Kıbrıs için Sol bir vizyon: Sol kendi kavramlarıyla konuşmalı
Andreas Panayotu: Jeopolitiğin sınırlarındaki Kıbrıs Solu
Sami Özuslu: Solcular Kıbrıs’ta barış için ne yapabilir?
Ahmet An: Geçmişten günümüze Kıbrıs Solu’nun ortak eylem sorunsalı
Mihalis Papapetru: Kıbrıs sorununun çözümünde Kıbrıslı Rum partilerinin rolü veKıbrıs Rum toplumunda AKEL’in özel görevleri

Asım Akansoy: Sol Kıbrıs sorununda siyasi faktör haline gelmeli
Mary Southcott: Solda -sadece Kıbrıs’ta değil- anlaşmazlıklar, bölünmeler ve kafa karışıklıkları

TARTIŞMA

12:20-14:30 II. BÖLÜM Moderatörler: Themos Dimitriu ve Ahmet An
Eren Düzgün Sınıf, Devlet ve Jeopolitik: Erdoğan’ın ‘Yeni Türkiye’sini Anlatmak

Dafnos İkonomu: Yerel ve Küresel Çok Yönlü Kriz ve ‘Çözüm-Yeniden Birleşme’:
Kıbrıs Solunun önceliklerinin yeniden değerlendirilmesi

Beşinci Yıllık Konferans 2023

14 Ekim, 08:30 – 17:30

Nikos Trimikliniotis: Avrupa’da ve Kıbrıs'ta aşırı Sağ’ın uzun karşı devrimi: Etnik-
ırkçı şiddet çevreleri, göçmen karşıtı ideoloji ile politika ve Sol’un birincil görevi olarak birleşik cephe
Şener Elcil: Birlik, Mücadele, Dayanışma ve Dürüstlük
Alberto Florentin: Doğu Akdeniz’de enerji konusundaki emperyalist çatışmanın
bir parametresi olarak ‘hidrokarbonlaşmış’ Kıbrıs sorunu.
Sol’un görevleri nelerdir?

Murat Kanatlı: Geleceğimizin olmasının tek yolu barış ve ekoloji için birlik olmaktır

Stavros Tombazos: Kıbrıs sorunu ve göçmen karşıtı histeri
Dinos Ayomamitis: Kıbrıs sorununun çözümünü ne engelliyor?

TARTIŞMA

14:30-17:30 III. BÖLÜM Moderatörler: Selma Eylem ve Meropi Tsimilli

İlias Dimitriu:Sol güçlerin işbirliği ve ortak eylemleri
Koral Aşam: Toplumsal Hareketler, Emekçiler Sendikalar
Themos Dimitriu : Kıbrıs Solu’ndan ortak bir çözüm programı için
Mustafa Ertanin:  Güncel sosyo-ekonominin Kıbrıs’ta çözüm ve Sol’u
yıpratmasına karşı yenilikçi Sol ve barış yanı alternatifler
Sotirula Haralambus: Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk sendikaların işbirliği ve ortak eylemleri

Tahir Gökçebel: Kıbrıs’ta sol çaresiz mi, çaresiz olan sol mu?
Hristina Valanidu: Yurttaşlar Meclisi: Gereklilik, Zorluklar ve Gelecek
Mebruke Diren: Öğretmenler sendiklarının rolü ve doğru uygulamalar
Hristos Efthimiu: Sol’un toplumlar arası birleşik bir cephesi için
Güven Bengihan: Sendikaların İş birliği ve Ortak Eylemleri

TARTIŞMA ve Konferansın Sona Ermesi